POUZDANE POSLOVNE INFORMACIJE

Jeste li poduzetnik ili manager?

Pratite nas:

PREGLED EDUKACIJSKIH PROGRAMA

U tijeku su upisi novih generacija

Pratite nas:

Edukacijski centar

Najava seminara

Akademija

Specijalistički modularni programi koji pokrivaju sva ključna područja poslovanja, te najnovije stručne i tehnološke trendove. Upisi novih generacija na višemjesečne programe su započeli – rezervirajte svoje mjesto na vrijeme i ostvarite popust za rane prijave.

Pregledajte sve akademije

Vijesti

BIZdirekt

BIZdirekt

Pročitajte zadnji BIZdirekt

Prelistajte zadnje izdanje poslovnog časopisa BIZdirekt s Temom broja E-commerce, intervjom sa Sofijom Šmitran, te brojnim interesantnim temama među kojima izdvajamo Energetiku, Drvnu industriju, Zaštitu na radu i Poduzetničke potporne institucije.

Pratite nas:

Pročitajte zadnji BIZdirekt

Prelistajte zadnje izdanje poslovnog časopisa BIZdirekt s Temom broja E-commerce, intervjom sa Sofijom Šmitran, te brojnim interesantnim temama među kojima izdvajamo Energetiku, Drvnu industriju, Zaštitu na radu i Poduzetničke potporne institucije.

Pratite nas: