Kreiranje korisničkog računa, slažete se sa našim pravnim napomenama i pravilima privatnosti.

ILI

[TheChamp-Login]

Kreiranje korisničkog računa, slažete se sa našim pravnim napomenama i pravilima privatnosti.

ILI

[TheChamp-Login]

AI Akademija – ONLINE

24. listopada 2024. - 21. studenoga 2024.

Prijava na program
7 redovnih modula
28 nastavna sata
Više o voditelju

Prijavite se do 31.8.2024. i ostvarite POPUST OD 15% na sve redovne kotizacije Mirakul Akademija. Popust se odnosi na sve pretplatnike na Newsletter!

AI Akademija – ONLINE je višemodularni management program koji polaznicima, managerima, leaderima i vlasnicima tvrtki koji imaju razvijenu svijest o implikacijama umjetne inteligencije na poslovanje pruža priliku da slobodno i otvoreno razmjenjuju poglede s predavačima, te uče o AI od stručnjaka iz područja digitalne transformacije i korištenja raznih alata koji funkcioniraju na bazi umjetne inteligencije, a primjenjivi su u svakodnevnom poslovanju.

Kroz program će polaznici produbiti razumijevanje utjecaja alata za obradu podataka te korištenje rezultata analiza za donošenje strateških odluka u različitim područjima poslovanja – od financija, preko marketinga i prodaje te upravljanja ljudskim potencijalima.

Dokumentacija za download:

 • Više informacija kako skupljamo, obrađujemo i štitimo Vaše osobne podatke dostupne u našim Pravilima Privatnosti.

Pregled programa po modulima

Više o predavaču

Sadržaj:

 • Uvod u umjetnu inteligenciju (AI)
 • Definicija i osnovni koncepti AI-a.
 • Povijest i razvoj AI-a.
 • Različite grane AI-a i primjene
 • Osnove strojnog učenja, dubokog učenja i obrade prirodnog jezika.
 • Primjeri primjene AI-a u različitim industrijama.
 • Prednosti i izazovi AI-a u poslovanju
 • Prednosti koje AI donosi poslovanju: brza analiza podataka, personalizacija, automatizacija i slično
 • Izazovi kao što su etika, sigurnost podataka, nedostatak transparentnosti

Više informacija potražite na poveznici ‘Transforming Business with AI

Više o predavaču

Sadržaj:

 • Razvoj AI Strategije – proces strateškog planiranja
 • Prioritizacija i sustavan pristup primjene AI u poslovanju
 • Tehnologije i alati za AI
 • Priprema podataka za AI
 • Etičke smjernice i pravila upotrebe GenAI u organizaciji
 • AI i pravna regulativa – zakonski okviri i sukladnost
 • Upravljanje promjenama – ljudi, organizacija i kultura
 • Edukacija, razvoja AI vještina i talenata
 • Evaluacija i mjerenje učinka
 • Budućnost AI i trendovi

Više informacija potražite na poveznici ‘Transforming Business with AI

Više o predavaču

Sadržaj:

Mogućnosti AI i ChatGPT za poslovanje

 • Upoznavanje s umjetnom inteligencijom (AI)
 • Razumijevanje ChatGPT-a i njegovih komponenti
 • Pregled glavnih značajki i aplikacija ChatGPT-a
 • Pregled drugih AI alata i mjesta ChatGPT-a u njoj

Radionica s ChatGPT-om

 • Postavljanje okruženja za ChatGPT
 • Osnovne naredbe i funkcionalnost
 • Napredne funkcionalnosti i prilagodljivost

Primjene ChatGPT-a

 • Pregled različitih industrija i načina na koje se ChatGPT koristi u svakoj
 • Marketing i oglašavanje
 • Operacije i administracija
 • Upravljanje i ljudski resursi
 • Inovacije i druga područja
 • Studije slučaja i primjeri iz stvarnog svijeta

Sadržaj:

Ostali AI alati i alternativne opcije za ChatGPT

 • Pregled drugih jezičnih modela i generativnih AI alata
 • Usporedba ChatGPT-a s drugim alatima u pogledu mogućnosti i primjena
 • Razmatranje prednosti i nedostataka različitih AI alata

Perspektiva ChatGPT-a

 • Pregled ključnih pojmova naučenih na radionici
 • Razmatranje budućnosti AI-ja i potencijalnog utjecaja ChatGPT-a i drugih AI alata
 • Završna razmišljanja i sljedeći koraci za sudionike

O ovom seminaru više možete pročitati na sljedećoj poveznici ‘ChatGPT u svakodnevnom poslovanju

Više o predavaču

Sadržaj:

 • Arhitektura i način rada ChatGPT-a
 • Primjena ChatGPT-a u analizi podataka
 • Važnost prompt inženjeringa
 • Kako kreirati efektivan prompt
 • Tehnike optimizacije promptova
 • Razvoj promptova uz vodstvo
 • Testiranje promptova
 • Kako definirati analitičke upite
 • Korištenje ChatGPT-a za izradu izvještaja

Praktična radionica

 • Analiza stvarnih podataka
 • Prikazivanje rezultata analize
 • Kako izbjeći česte pogreške

Više informacija o seminaru potražite na ‘Prompt inženjering i napredna analiza podataka

Više o predavaču

Sadržaj:

AI Alati u Canvi i Wixu

 • Uvod u AI Alate u Canvi i Wixu: Upoznavanje s AI tehnologijama dostupnim u Canvi i Wixu, te njihovim mogućnostima za unapređenje brendiranja.
 • Upotreba AI u Canvi: Naučite tehnike za kreiranje profesionalnih grafičkih elemenata i marketinških materijala uz pomoć AI alata.
 • AI Mogućnosti u Wixu za Brendiranje: Razumijevanje kako koristiti AI funkcije Wixa za izradu učinkovitih i atraktivnih web stranica.
 • Integracija AI u Marketinške Strategije: Istraživanje kako AI alati mogu poboljšati marketinške kampanje i komunikaciju s klijentima.
 • Strategije za Povećanje Vidljivosti Brendova: Savjeti za optimizaciju sadržaja radi bolje online prisutnosti vašeg brenda.
 • Etika i Pravne Smjernice: Usmjerenost na etičku i pravnu stranu korištenja AI u poslovnom brendiranju.

DALL-E i MidJourney

 • Uvod u DALL-E i MidJourney – Razumijevanje osnovnih principa
 • Kako generativni AI transformira vizualne medije
 • Tehnike za stvaranje efektivnih tekstualnih promptova za vizualni AI
 • Praktična primjena u različitim industrijama
 • Stvaranje personaliziranih vizualnih sadržaja za brandove i marketing
 • Eksperimentiranje s različitim stilovima i temama
 • Razmatranje etičkih i pravnih aspekata upotrebe AI generiranih slika

Praktična Radionica:

 • Predstavljanje serije vježbi koje će polaznici moći samostalno provoditi, usmjerene na primjenu naučenih tehnika u stvaranju brendova i web stranica.
 • Prikazivanje detaljnih primjera i studija slučaja koji ilustriraju kako se AI alati mogu efektivno koristiti u stvarnom svijetu.
 • Pružanje korisnih savjeta i trikova koje polaznici mogu primijeniti prilikom samostalnog rada na svojim projektima.

 

Više informacija potražite na poveznici Visual AI – Canva, Wix, DALL-E i MidJourney

Više o predavaču

Sadržaj:

 • Što je automatizacija poslovnih procesa 
  – Benefiti automatizacija, kako automatiziramo, primjeri iz prakse
 • Mapiranje procesa SIPOC metodom
  – što je SIPOC, kako se koristi, use case iz prakse
 • Uvod u Microsoft Power Platform
  – kako nam Microsoft možemo pomoći kod automatizacije
  – vježba 1
 • Izrada Power Apps aplikacije pomoću AI
 • Izrada Power Automate procesa pomoću AI
  – vježba 2
 • Ponderiranje kao tehnika donošenja odluka
  – vježba 3
 • Uvod u Microsoft Create
 • Kreiranje Excel tablice iz predloška
 • Kreiranje Prezentacije iz predloška
  – vježba 4
 • Uvod u Power Bi
 • Analiza podataka pomoću AI komponenti ( Copilot) 
  – vježba 5

Više informacija o seminaru potražite na ‘Automatizacija poslovnih procesa

Sadržaj:

• Razumijevanje osnovih tehnologija i principa
• Ključne razlike u primjeni AI chatbota i AI agenta
• Platforme za razvoj i dizajn chatbot-a
• Integracija AI Chatbota i Agenta u poslovne svrhe
• Primjeri po industrijama
• Primjeri uspješne implementacije AI tehnologija u poslovanje

Više informacija o seminaru potražite na ‘AI-Driven Business Solutions – AI agenti, chatbotovi i pametni asistenti

Prikaži sadržaj svih modula

Snimka online edukacije

Svaki modul koji se održava online u sklopu AI akademije, a koji ste niste u mogućnosti pratiti uživo u zakazanom terminu, možete pogledati kao online snimku seminara u vrijeme koje vama odgovara.

 

Ključni ishodi koje program polazniku donosi su:

 • Razumjeti kako izraditi strategiju korištenja AI u poslovanju
 • usvojiti različite strategije za kvalitetno donošenje zaključaka iz dostupnih podataka
 • razumjeti ulogu umjetne inteligencije u različitim područjima poslovanja
 • promišljati o predrasudama i etici pri korištenju umjetne inteligencije
 • koristiti alate s integriranom umjetnom inteligencijom za optimizaciju poslovanja i brendiranje

Ciljna skupina edukacije AI akademije:

 • Voditelji i menadžeri iz raznih sektora, uključujući financije, zdravstvo, proizvodnju, maloprodaju i tehnologiju zainteresirani za primjenu AI tehnologija za optimizaciju poslovnih procesa, poboljšanje produktivnosti i inovacije u svojim organizacijama.
 • Rukovoditelji  koji žele duboko razumjeti kako AI može transformirati poslovanje i stvoriti nove prilike za rast, te kako integrirati AI strategije u svoje poslovne planove.
 • Vlasnici malih i srednjih poduzeća koji teže iskoristiti AI za automatizaciju, poboljšanje korisničkog iskustva i optimizaciju marketinških strategija.
 • Pojedinci zainteresirani za praktično učenje o AI, uključujući one koji su upoznati s pojmovima kao što su strojno učenje i obrada prirodnog jezika, ali žele steći praktično iskustvo u primjeni ovih tehnologija.
 • Profesionalci koji žele razviti sposobnost kritičkog razmišljanja o etičkim i regulatornim aspektima korištenja AI, uz stjecanje znanja o najboljim praksama za održivu i odgovornu primjenu AI tehnologija.

Program će obuhvatiti praktične radionice i vježbe gdje će polaznici imati priliku raditi na stvarnim projektima, koristeći AI alate za analizu podataka, automatizaciju zadataka i druge primjene. Polaznici će se upoznati s nizom AI alata i platformi, učiti kako ih efektivno koristiti za rješavanje specifičnih poslovnih izazova, kako odabrati prave AI alate za svoje potrebe, kako implementirati AI rješenja u svojim organizacijama, i kako pratiti i mjeriti uspješnost tih rješenja.

Po završetku programa AI Akademija– ONLINE polaznicima će biti dostavljeno Uvjerenje o uspješno završenom programu.

Redovna cijena programa:

900,00 € + PDV

Promotivna cijena programa za uplate do 10. listopada

790,00 € + PDV

U slučaju više zainteresiranih polaznika unutar organizacije, u mogućnosti smo ponuditi InHouse radionicu prilagođenu primjerima iz poslovanja klijenta. Uz sam trening provodimo pripremne i popratne aktivnosti, a vrijeme edukacije i lokaciju prilagođavamo klijentu.


Snimke održanih seminara dostupne su na zahtjev, uz poseban promotivni popust od 30% na redovnu cijenu.


Moguće je i plaćanje programa na 3 (270,00 € + PDV mjesečno) ili na 6 rata (140,00 € + PDV mjesečno) (1. rata plaća se avansno, ostale rate svaki mjesec uz pisanu narudžbenicu, ovjeren Ugovor i instrumente osiguranja).


 Za prijave 3 i više osoba iz iste tvrtke odobrava se popust 10% na ukupnu cijenu programa. Redovnim studentima i nezaposlenima odobravamo 30% popusta. Module je moguće polaziti i pojedinačno.

Prijava na program

Za sve detalje o načinu provođenja edukacija u Mirakul Edukacijskom centru možete pronaći na FAQ stranici ili nas izravno kontaktirati na edukacija@mirakul.hr

AI akademija organizirana je kao kombinacija teorije i praktičnog iskustva.  Polaznici kroz 6 modula prolaze kroz niz praktičnih vježbe, što im omogućava rad na stvarnom zadacima. Kroz praktične radionice imati će priliku koristiti AI alate i primjenjivati ih u svakodnevnom poslovanju. Nakon završetka AI akademije, polaznici će biti spremni za primjenu umjetne inteligencije u svom profesionalnom okruženju, dodajući vrijednost svojim organizacijama kroz inovativne AI strategije i rješenja.

Za sudjelovanje u našem edukacijskom programu nije potrebno imati plaćenu pretplatu za korištenje AI alata. Naši predavači će Vas tijekom edukacije uputiti i osigurati pristup svim relevantnim AI alatima bez ikakvih dodatnih troškova.

Predavači na programu su stručnjaci i iskusni profesionalci koji posjeduju dugogodišnje iskustvo iz širokog spektra industrijskih područja. Aktivno koriste i razvijaju AI alate i tehnologije što omogućuje polaznicima uvid u najnovije trendove, tehnike i najbolje prakse u području umjetne inteligencije. Kroz predavanja i radionice, predavači pružaju podršku polaznicima u stjecanju vještina.

Pohađanje AI akademije pruža niz prednosti, omogućavajući polaznicima da steknu temeljna teorijska znanja i praktične vještine za razumijevanje i primjenu AI tehnologija. Praktično i bogato iskustvo predavača omogućuje polaznicima uvid u stvarne prakse, trendove i buduće perspektive umjetne inteligencije. Korištenjem različitih AI alata i platformi, polaznici stječu znanja o tome kako ih efikasno primijeniti i odabrati adekvatne alate za specifične zadatke u različitim sektorima.

Za upis na AI akademije nije potrebno predznanje u području umjetne jer je program dizajniran i prilagođen grupi polaznika, od početnika do naprednih korisnika AI tehnologija. Cilj programa je omogućiti svim polaznicima bez obzira na prethodno znanje i iskustvo, stjecanje temeljnih znanja i razumijevanje ključnih aspekata umjetne inteligencije.

Edukacija se održava u manjim grupama zbog fokusa na interaktivna predavanja. Ovaj pristup polaznicima omogućava veću priliku za sudjelovanje, diskusije, dublje razumijevanje složenih koncepata, te dijeljenje ideja i iskustava. Predavači mogu pratiti napredak svakog pojedinca i prilagoditi tempo predavanja kako bi svi polaznici uspješno mogli pratiti i ostvariti edukativne ciljeve.

AI program može se prilagoditi potrebama Vaše tvrtke, bez obzira preferirate li online format ili uživo predavanja koja se mogu odvijati u Vašem prostoru ili u našoj organizaciji. Cilj edukacije je pružiti kvalitetnu edukaciju prilagođenu Vašim potrebama i ciljevima, koristeći najnovije AI tehnologije i metode. Edukacija obuhvaća specifične teme i praktične vještine primjenjive u Vašem poslovanju. Primjena InHouse edukacije  u području umjetne inteligencije nudi brojne prednosti od razvoja strategije do implementacije u svakodnevnim procesima.

Klijenti o nama


Riječi polaznika

Poštovani, Još jednom se zahvaljujem na održanoj prezentaciji, te iako sam već imao iskustva sa ChatGPT, kroz prezentaciju sam proširio znanja. Pogotovo o mogućnostima samih sustava GPT, a potencijalno i primjene.

Dejan Jelenčić,  Vodovod Pula d.o.o.

Poštovani organizatori, osobito Vedrane! Današnja edukacija je bila iznimno zanimljiva, odlično pripremljena sadržajno i dinamički. Impresivna je razina znanja i žara (i teorijskog i praktičnog), koju Vedran ima o ovoj više nego li aktualnoj temi. Najbolje od svega je to što je to znanje i dosadašnje iskustvo vrlo velikodušno podijelio sa polaznicima i već se ovakvom edukacijom angažirao među prvima na promicanju znanja i prilagodbe na AI prisutnost, na osvještavanje mogućnosti i koristi od AI /ChatGPT implementacije u poslu i životu, ali i na limite, perspektivu i opasnosti od AI, sada i za budućnost. Puno hvala na podijeljenom znanju i strasti za učenjem i unaprjeđivanjem, sebe i svijeta oko sebe. Veselila bi me i "Vedran 5.0" edukacija. :)  

Višnja Bilobrk, JGL

 • Ovu prijavu možete u svako doba povući, na kraju svakog Newslettera. Daljnje informacije možete pronaći u našim Pravilima Privatnosti.

Ukoliko želite bez ograničenja čitati i preuzimati naše edukativne materijale registrirajte se. Za preuzimanje odabranog sadržaja, možete unijeti i e-mail adresu, na koju ćemo vam proslijediti poveznicu.

 • Više informacija kako skupljamo, obrađujemo i štitimo Vaše osobne podatke dostupne u našim Pravilima Privatnosti.

Ova stranica koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti. Cookie postavke
mogu se kontrolirati i konfigurirati u vašem web pregledniku, a više o tome možete pročitati ovdje.

Close Popup