Kreiranje korisničkog računa, slažete se sa našim pravnim napomenama i pravilima privatnosti.

ILI

[TheChamp-Login]

Kreiranje korisničkog računa, slažete se sa našim pravnim napomenama i pravilima privatnosti.

ILI

[TheChamp-Login]

Pratite nas:

Polaznici od dodatnih edukacija očekuju praktično znanje

Polaznici od dodatnih edukacija očekuju praktično znanje

U trendu su edukacije čije je znanje odmah primjenjivo i koje daje brze rezultate, bilo da se radi o individualnom ili timskom radu. Zbog toga se programi poslovnih škola i edukacijskih kuća sve više orijentiraju prema praktičnim znanjima povezanima s potrebama pojedinaca, poslodavaca, tržišta rada te usklađenim s ostalim razinama obrazovanja i razvojem društva.

U očekivanju novih investicija i povoljnijih načina financiranja postojećih poslovanja, hrvatsko tržište rada ove bi godine trebalo bilježiti pozitivan trend u zapošljavanju. Međutim, pitanje je imamo li dovoljno kadra s kvalifikacijama koje zadovoljavaju potrebe poslodavaca. Podatci HZZ-a pokazuju deficitarnost na području elektrotehnike, matematike, strojarstva, računarstva i fizike. Dakle, možemo očekivati daljnje usmjeravanje studenata prema ICT i STEM zanimanjima, ali pri tome ne treba zanemariti ni sve veću potrebu za stjecanjem novih znanja izvan okvira klasičnog školovanja, ulaganje u cjeloživotno obrazovanje te poticanje razvijanja snalažljivosti pojedinaca na tržištu rada.

Usklađivanje poslovne edukacije sa zahtjevima tržišta

Klasično obrazovanje već dulje vrijeme neadekvatno odgovara na promjene u poslovnom okruženju te ga je sve češće potrebno nadopunjavati dodatnom edukacijom. Privatne poslovne škole pokazale su znatno bolju fleksibilnost i prilagodljivost tržištu rada, pa s godinama raste i broj njihovih studenata.

-Članice Obrazovne grupe Zrinski omogućuju stjecanje poduzetničkih znanja, vještina i kompetencija preko srednjoškolskog, visokoškolskog do cjeloživotnog obrazovanja. Budući da je kroz sve programe naglasak na poduzetnosti, naši polaznici po završetku programa postaju konkurentni na tržištu rada, odlučuju se za poduzetničke projekte te nastavljaju svoje daljnje učenje – kaže Ivana Žižić iz Obrazovne grupe Zrinski. Težište njihovih edukativnih sadržaja i programa usmjereno je i na potporu procesima restrukturiranja i organizacijskih promjena kod poslodavaca, jer u slučaju planiranja smanjivanja broja zaposlenih nude alternativne mogućnosti dodatnog obrazovanja, a time i zapošljivost radnika na otvorenom tržištu rada. Primjerice, kod uvođenja novih tehnologija, radnih procesa i usluga kroz programe OGZ-a poslodavci mogu osposobiti radnike za nove poslove i time ostvariti uštede jer ne moraju otpuštati radnike zbog manjka kompetencija i isplaćivati otpremnine.

-Prvi smo u Hrvatskoj pokrenuli prava studentska poduzeća, čime potičemo samozapošljivost. Naši studenti stječu praktična znanja od prve godine studija jer vlastita poduzeća vode do završetka studija, a potom ih bez naknade mogu preuzeti kao svoja. Početne investicije snosi naša Visoka škola. Kako u sklopu škole djeluje Studentski poduzetnički inkubator, studenti, uz vodstvo i podršku mentora, imaju i podršku Inkubatora – objašnjava Žižić. Dodaje da su i prvo visoko učilište kod nas koje ima odobrenje za izvođenje studijskih programa kroz online sustav, a upravo za takav oblik studiranja bilježe najveći porast upisa.

Na RIT-u također puno pažnje posvećuju praktičnim znanjima koja moraju biti povezana s potrebama pojedinaca, poslodavaca, tržišta rada te usklađena s ostalim razinama obrazovanja i razvojem društva. -Naše je matično sveučilište diljem svijeta poznato po obrazovanju usmjerenom na razvoj karijere i ima jedan od najvećih i najstarijih programa stručne prakse u svijetu. Dosad je odrađeno više od 300 godina stručne prakse, i to za više od 3.000 kompanija. Uz takav pristup i fokus na primijenjeno znanje, ne čudi što naši studenti posao nalaze još za vrijeme studija – ističe Don Hudspeth, predsjednik i dekan RIT Croatia. Interno istraživanje koje su proveli na više od 20 kompanija pokazalo je da poslodavci navode sljedeće karakteristike studenata RIT-a kao najpoželjnije – jasna motivacija, želja za učenjem, timski rad, inovativnost, prezentacijske i komunikacijske vještine te proaktivnost.

Poslovni razvoj pojedinaca u tvrtkama

Korist od poslovne edukacije mora biti obostrana, i za tvrtku i za zaposlenike. Odabir vrste edukacije ovisi o potrebama tvrtke i kompetencijama zaposlenih, a najtočnije procjene mogu se dobiti od savjetnika specijaliziranih za razvoj i edukaciju. Postojeći obrazovni sustav daje ljudima široku bazu znanja, a neformalno obrazovanje im omogućuje fokusirani razvoj prilagođen specifičnim potrebama tvrtke i posla kojeg obavljaju, rekla nam je Borjanka Metikoš iz tvrtke Gentis, specijalizirane za savjetovanje, organizacijski i osobni razvoj te edukaciju zaposlenika. Neformalno obrazovanje pruža mogućnost razvoja specifičnih znanja i vještina koje proizlaze iz prakse zaposlenika. Najčešće teme koje se pokrivaju su vještine vođenja, treninzi iz područja izgradnje međuljudskih odnosa, prodajne i pregovaračke vještine, vještine projektnog managementa i strateškog mišljenja, upravljanja i izgradnje timova. Obrazovni sustav se malo ili nikako bavi ovim specifičnim vještinama, a i tamo gdje ih uključuje izostaje segment praktične primjene naučenog. Stoga su neformalne edukacije potrebne i mogu biti vrlo efikasne ako se provedu na pravi način.

-Poslovna je edukacija u današnjem vremenu i našem okruženju neminovnost, jer omogućuje pojedincu da provjeri razinu vještina kojom raspolaže, sazna nove trendove te usvoji različite alate s kojima može postići bolje rezultate, individualno ili unutar tima. Što je više pojedinaca uključeno u različite poslovne edukacije, toliko će biti veći ukupan efekt tih edukacija na ukupno poslovanje tvrtke. Kroz poslovne edukacije razvijaju se dodatne kompetencije presudne za ostvarivanje rezultata i unaprjeđenje u karijeri. Takve tvrtke postaju i ugodnije mjesto za rad, lakše se nose sa svakodnevnim poslovnim izazovima i izgrađuju kvalitetne i uspješne pojedince – zaključuje Metikoš.

Mentorstvo – jednostavan i financijski isplativ način učenja

Učenje od iskusnijih kolega može biti vrlo učinkovita i isplativa metoda svladavanja i razvoja kompetencija ako se u samom postupku poštuju neka pravila. Odnos mentora i učenika trebao bi biti izgrađen na uzajamnom povjerenju. Uloga mentora u cijelom procesu trebala bi biti poticanje učenika da sam dolazi do zaključaka i rješenja problema, bez straha od kritiziranja od strane mentora.  Zbog toga mentor ne bi trebao biti direktno nadređen učeniku. Za tu je ulogu najbolje izabrati djelatnike koji su motivirani pomagati drugima, znaju aktivno slušati, postavljati prava pitanja te na pravi način ohrabrivati, poticati i pohvaliti svoje kolege. Pozitivan dio mentorstva je i činjenica da i sami mentori mogu, podučavajući druge, steći nove vještine i iskustvo te lakše napredovati.

Novosti u ponudi poslovnih škola i edukacijskih kuća

Najnoviji program koji je pripremila Diplomska škola ZŠEM-a jest posebna MBA specijalizacija kreirana za zaposlene na radnim mjestima srednjeg i višeg managementa s radnim iskustvom od minimalno tri godine. -Radi se o našem Executive MBA programu koji je interdisciplinarni smjer, a sastoji se od ključnih kolegija svih smjerova Diplomskog studija poslovne administracije MBA. Temeljna je svrha pružiti polaznicima kolegije vrhunske kvalitete iz područja marketinga, managementa, financija i računovodstva, kroz odličnu kombinaciju teorijskog i praktičnog znanja – kaže Jagoda Poropat Darrer.

Iva Kosor, Project Manager, COTRUGLI Business School, rekla nam je da u ponudi imaju četiri programa koji su koncipirani sukladno potrebama različitih razina managementa – International MBA za mlade perspektivne managere i profesionalce u usponu, Executive MBA za osobe koje dolaze iz srednjeg i top managementa te poduzetnike, Chef Executive MBA za članove uprava i visoko pozicionirane direktore, te doktorski DBA program za kandidate s dugogodišnjim profesionalnim iskustvom i već stečenim MBA obrazovanjem. Svi COTRUGLI MBA programi međunarodno su akreditirani od strane AMBA organizacije, vodećeg svjetskog autoriteta za akreditiranje MBA programa.

Program cjeloživotnog učenja za poduzetništvo

Institut za obrazovanje za poduzetništvo Zrinski prvi je hrvatski znanstveno-stručni istraživački institut s fokusom na učenje za poduzetništvo. Osnovan je 2014. s ciljem promicanja razvoja poduzetničke filozofije, pedagogije i psihologije te poduzetničkog učenja. Svrha mu je uvođenje i razvijanje kompetencija i dualnog obrazovanja za poduzetništvo u svim obrazovnim programima i na svim razinama obrazovanja kroz projekte, okrugle stolove, znanstvene skupove, konferencije, tribine i sl.

-Interes polaznika je značajan, jer oni koji se žele okušati u samostalnom vođenju poslovanja ne žele riskirati i ući u neki projekt bez potrebnog znanja stečenog kroz programe stručnog osposobljavanja ili usavršavanja – kaže Žižić. Njihov program usavršavanja za samostalnog managera u poduzetništvu u području OPG-a, zadruge, dentalne medicine i ostalim područjima izvodi se online, a polaznici su iz cijele Hrvatske, budući da ovakav oblik edukacije omogućava prostornu udaljenost, ali istovremeno i stalni kontakt s mentorima i drugim polaznicima.

Martina Jurković, voditeljica programa cjeloživotnog obrazovanja PAR-a, kaže da su u trendu i seminari za osobni i profesionalni razvoj koje pohađaju osobe iz svih sektora, a od specifičnih izdvajaju specijalizirane seminare i tečajeve stranih jezika. -Porast interesa bilježimo i za stručna usavršavanja, poput onih za PR stručnjake, sportske managere, voditelje EU projekata, računovodstvo i sl. Također, u porastu je interes za edukaciju iz područja digitalnog marketinga i društvenih mreža. Dakle, sve vezano za nove tehnologije, komunikaciju i upravljanje poslovnim procesima.

Povećanje samozapošljivosti kroz nova zanimanja

Uz mogućnost korištenja mjera aktivne politike zapošljavanja HZZ-a raste interes za promjenom zanimanja dodatnom edukacijom ili prekvalifikacijom. Tijekom 2015. više od 33 tisuće nezaposlenih iskoristilo je neku od mjera, a u ponude poslovnih škola uvršteni su programi za nova zanimanja.

Pučko otvoreno učilište Petar Zrinski jedino je koje u Hrvatskoj i Europi ima verificiran program osposobljavanja za poslove postavljača/ice monomernih folija na 2D površine i polimernih folija na 3D objekte, kojim će polaznici osigurati diferencijaciju na tržištu rada, ali i steći poduzetničke vještine za otvaranje vlastitog poslovanja. -Atraktivan program koji nudi mogućnost samozapošljavanja kroz otvaranje obrta je osposobljavanje za poslove dadilje. Teorijski dio uključuje online nastavu, a praktični dio nastave izvodi se u odgovarajućim ustanovama u području stalnog boravka polaznika. Naš trud i ulaganje u ovaj program pokazali su se opravdanim jer se 80% polaznika zaposlilo – ističe Žižić. Dobru samozapošljivost omogućuju i programi osposobljavanja za njegovatelja/icu te samostalnog managera poduzetništva dentalne medicine.

-U slučaju samozapošljavanja bitno je osvijestiti specifične potrebe za dodatnim obrazovanjem koje ovise o sektoru u kojem osoba pokreće poduzeće, ali i o specifičnim potrebama tržišta. Od općih seminara, koji su potrebni svakom poduzetniku, pogotovo početniku, preporučujemo seminare i edukacije kojima će unaprijediti znanja iz područja upravljanja i financija, poput izrade poslovnog plana, razvoja poduzetničkih vještina, financija za nefinancijaše, stvaranja i upravljanja učinkovitim timovima, liderstva u poduzetništvu i sl. Također, svaka osoba koja razmišlja o samozapošljavanju mora biti dobro informirana o tome koje zahtjeve mora ispunjavati prilikom pokretanja poduzeća. Primjerice, osobe koje vode turističke agencije moraju imati položen ispit za voditelja poslovnice – napominje Jurković.

Emocionalna inteligencija u poslovnom okruženju

Nakon desetljeća istraživanja danas je jasno da je emocionalna inteligencija jedan od ključnih faktora poslovnog uspjeha. Istraživanje objavljeno u časopisu Entrepreneur pokazalo je da 90% managera na visokim pozicijama ima visoki kvocijent emocionalne inteligencije, što u konačnici rezultira njihovom većom usmjerenosti prema rezultatu i cilju, bržem i kvalitetnijem donošenju odluka, većom otpornosti na stres, prilagodljivosti promjenama i kvalitetnijem odnosu s kolegama.

Za razliku od racionalne inteligencije, emocionalna se može razvijati cijelog života, zato danas raste popularnost treninga, coaching programa i seminara posvećenih procjeni trenutnog stanja te usvajanju  novih znanja i vještina dok ne postanu navika. Između ostalog, važno je povećati razumijevanje vlastitih emocija i reakcija te njihov utjecaj na druge. S rastom razine emocionalne inteligencije, razvija se naša sposobnost prepoznavanja, razumijevanja i reguliranja vlastitih emocija i prilagođavanja našeg ponašanja kako bi se postigli očekivani rezultati. Osobe s visokim kvocijentom emocionalne inteligencije prihvaćaju izazove, imaju visoko samopouzdanje, cijene tuđe mišljenje, preuzimaju inicijativu, bolje se snalaze u stresnim situacijama i iskazuju empatiju u međuljudskim odnosima.

Što polaznici očekuju od poslovnih edukacija?

Razlozi za odluku o dodatnoj edukaciji mogu biti različiti (bolja pozicija na tržištu rada ili unutar tvrtke, stjecanje novih znanja i vještina, networking), a kakva su očekivanja polaznika i jesu li realna, provjerili smo s organizatorima edukacija.

-Polaznici nerijetko očekuju „instant rješenja“, što skoro nikada nije moguće. Kako bismo se što više približili ostvarenju njihovih očekivanja, nastojimo sadržaj učiniti jednostavnim, razumljivim i primjenjivim u okruženju u kojem se osoba nalazi. Metodologija uključuje rad na njihovim vlastitim primjerima iz prakse koji potiču na osobnu promjenu i primjenu naučenog u svakodnevnom radu – objašnjava Borjanka Metikoš iz Gentisa.

Da su primjenjiva znanja visoko na listi očekivanja polaznika, potvrđuju nam i iz ZŠEM-a. -Očekivanja se iz edukacije u edukaciju razlikuju s obzirom na temu, no zajedničko im je uvijek što polaznici cijene praktičnu primjenjivost znanja i vještina koje su stekli tijekom naših seminara. Posebnost su tailor made seminari koji polaze upravo od očekivanja polaznika kako bi što učinkovitije zadovoljili njihove potrebe – navodi Jagoda Poropat Darrer.

Konferencije i poslovni skupovi kao oblik networkinga

Korisnu priliku za upoznavanje poslovnog svijeta studenti imaju na danima karijera. Don Hudspeth rekao nam je da je Career Education Day sastavni dio obrazovanja RIT-a već duže od 15 godina te dio priprema njihovih studenata za prave poslovne prilike i izazove koji ih očekuju nakon diplome. Dan karijera održat će se 1. ožujka u Dubrovniku i 15. ožujka u Zagrebu, a cilj događanja, koje će okupiti oko 500 sudionika, omogućiti je izravnu komunikaciju gospodarstvenika i studenata za izgradnju mreže poslovnih kontakata, pronalazak stručne prakse, sezonskih poslova, pa čak i stalnog zaposlenja.

-Ove godine, uz prezentacije i intervjue, uvodimo i zanimljive panele vezane uz pojedine studije koje studenti polaze na našim kampusima (Service Management, Informacijske tehnologije, Međunarodno poslovanje). Na panelima će gostovati uspješni gospodarstvenici iz Hrvatske. Jedan od panela usko je vezan uz tržište rada i njega će voditi Saša Jurković, direktor portala Posao.hr. Panel posvećen ključnim nadolazećim trendovima u IT industriji okupit će poznate i uspješne stručnjake u tom području poput Davora Runje (Drap), Roka Roića (King ICT) i drugih – navodi Hudspeth.

Povezani članci

  • Ovu prijavu možete u svako doba povući, na kraju svakog Newslettera. Daljnje informacije možete pronaći u našim Pravilima Privatnosti.

Ukoliko želite bez ograničenja čitati i preuzimati naše edukativne materijale registrirajte se. Za preuzimanje odabranog sadržaja, možete unijeti i e-mail adresu, na koju ćemo vam proslijediti poveznicu.

  • Više informacija kako skupljamo, obrađujemo i štitimo Vaše osobne podatke dostupne u našim Pravilima Privatnosti.

Ova stranica koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti. Cookie postavke
mogu se kontrolirati i konfigurirati u vašem web pregledniku, a više o tome možete pročitati ovdje.

Close Popup