Kreiranje korisničkog računa, slažete se sa našim pravnim napomenama i pravilima privatnosti.

ILI

[TheChamp-Login]

Kreiranje korisničkog računa, slažete se sa našim pravnim napomenama i pravilima privatnosti.

ILI

[TheChamp-Login]

Pratite nas:

Blagi porast građevinske djelatnosti – konačno oporavak sektora?

Blagi porast građevinske djelatnosti – konačno oporavak sektora?

Vrijednost novih narudžbi u 2015. godini u odnosu na 2014. veća je za 1,3%, predviđena vrijednost radova veća je za 3,2%, dok je površina zgrada za koje su izdane građevinske dozvole veća za 28,6%.

Uz službene statistike koje govore o alarmantno teškom stanju u graditeljstvu, teško je biti entuzijastičan oko prognoza. Za prognoze i planove obratili smo se Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja.

-Zadnjih osam godina najteže je razdoblje za građevinski sektor od osnutka Republike Hrvatske, ako ne računamo ratno vrijeme. U odnosu na 2008., u Hrvatskoj se bilježi stalno smanjenje vrijednosti izvršenih radova, konstantan je i pad izdanih odobrenja za građenje, što je rezultiralo padom broja zaposlenih. Jedino što raste jest broj pravnih osoba, odnosno tvrtaka, što znači da se građevinski sektor usitnjava – komentira ministar Lovro Kuščević i dodaje: -Udio građevinskog sektora u BDP-u Hrvatske 2014. iznosio je 5,0%, što je ispod prosjeka Europske unije, koji je iznosio 5,4%. Međutim, situacija u Hrvatskoj posebno je teška jer je udio 2008. iznosio 8,5%, dok je prosjek EU bio 6,4%, što znači da je pad građevinske aktivnosti zabilježen u većini zemalja EU, ali ne tako velik kao u Hrvatskoj.

Ministar Kuščević najavljuje kako se upravo ovih dana pokreće javna rasprava o novom Zakonu o javnoj nabavi te kako je resorno ministarstvo pokrenulo niz zakonskih izmjena kojima planira olakšati investiranje te rast građevinskog sektora: -Neka su zakonska rješenja vrlo jednostavna, pa ćemo tako omogućiti produženje roka važenja građevinske dozvole jer je sadašnji rok često prekratak za projekte koje se aplicira za sredstva europskih fondova, a dosadašnje zakonsko rješenje nije predviđalo mogućnost produženja dozvole, zbog čega dolaze u pitanje brojni projekti.

Stanje građevinskog sektora u Hrvatskoj

Građevinarstvo je gospodarska djelatnost koja je izuzetno teško pogođena gospodarskom krizom, što potvrđuje niz pokazatelja koje objavljuje Državni zavod za statistiku.

-Ako uspoređujemo podatke za 2015. u odnosu na 2008. godinu, vidljivo je da je broj zaposlenih u toj grani smanjen za 35,5%, obujam građevinskih radova smanjen za 47,0%, a broj izdanih građevinskih dozvola smanjen za 48,5% – kazao nam je ravnatelj Državnog zavoda za statistiku, Marko Krištof.

-Podatci o broju završenih zgrada i stanova za 2015. još uvijek nisu objavljeni, tako da je, ako uspoređujemo podatke u 2014. u odnosu na 2008., vidljivo smanjenje broja završenih zgrada za 49,9% te smanjenje broja završenih stanova za 69,2%. U 2015. je usporen pad građevinske djelatnosti, pri čemu je indeks obujma građevinskih radova i dalje bio 0,7% niži nego u 2014. Nešto su povoljniji rezultati ostvareni na izgradnji zgrada (0,8% više), nego na ostalim građevinama (1,9% niže) – ističe Krištof, dodajući: – Iako podatci koji ukazuju na buduće kretanje građevinske djelatnosti imaju blagi porast, to još uvijek ne ukazuje na značajan oporavak građevinske djelatnosti, zbog niskih investicijskih ulaganja, kako privatnog, tako i javnog sektora. Vrijednost novih narudžba u 2015. u odnosu na 2014. veća je za 1,3%. Iako je broj građevinskih dozvola manji za 4,0%, u njima sadržana predviđena vrijednost radova veća je za 3,2%, površina zgrada za koje su izdane građevinske dozvole veća je za 28,6%, dok je broj stanova koji se planiraju graditi manji za 10,2%.

Mogućnosti korištenja EU fondova u graditeljstvu

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja osiguralo je ove godine znatno više sredstava iz europskih fondova za projekte energetske učinkovitosti.

-Sredstva se mogu ostvariti za projekte smanjenja potrošnje energije u zgradama javnog sektora, u višestambenim zgradama i obiteljskim kućama, za projekte povećanja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u privatnom uslužnom sektoru, turizmu, trgovini, itd. – kaže ministar Kuščević, i nastavlja: -Iznosi koje imamo na raspolaganju veliki su. Operativnim programom konkurentnost i kohezija u tematskom cilju 4 „Podržavanje prelaska na niskougljično gospodarstvo u svim sektorima“, za investicijski prioritet 4c, predviđena je EU potpora u iznosu od 531.810.805 eura. Ministarstvo trenutno prilagođava nacionalne programe energetske obnove zgrada regulatornom okviru Europske unije i preporukama „Japers“ konzultanata, kako bi se navedeni programi  u 2016. mogli sufinancirati europskim novcem.

Trendovi i novi materijali u graditeljstvu

Jedan od najvažnijih globalnih trendova je urbanizacija i brzi razvoj velikih gradova koji zahtijevaju nova i održiva infrastrukturna rješenja i pouzdane proizvode koji nude visoke standarde zaštite od požara, vode i potresa, kazao nam je Zoran Iljadica, direktor tvrtke Sika Croatia d.o.o.

 -Na europskom i američkom tržištu sve su popularniji 3D skeneri, printeri i digitalno modeliranje, dok se zelena gradnja koristi puno više, ne samo u poslovnoj, nego i u stambenoj gradnji. Istovremeno se pooštrava regulativa u vezi zaštite okoliša i ušteda, ne samo u procesu proizvodnje, već i prilikom ugradnje, održavanja objekata i procesa recikliranja, dakle u cijelom životnom ciklusu proizvoda. Inovacije su jedna od najvažnijih karika u razvoju svake uspješne kompanije, pa se tako i u sektoru građevinske kemije kontinuirano razvijaju sve sigurniji proizvodi, energetski učinkoviti, manjeg utjecaja na okoliš, jednostavniji za upotrebu, ali performansama superiorniji. Sve se češće na gradilištu montiraju industrijski pripremljeni gotovi elementi visoke kvalitete i preciznosti izrade, od betonskih blokova i sendvič panela, do staklenih i ventiliranih fasada. Pored toga, smanjuje se otpad  i postižu važne uštede u materijalu i vremenu izgradnje – zaključuje Iljadica.

Krešimir Benjak iz tvrtke Knauf Insulation d.o.o. smatra kako razvoj novih i naprednijih materijala u graditeljstvu nije toliko progresivan kao u nekim drugim djelatnostima: -Ipak, činjenica je kako se pojam ‘energetske efikasnosti’ provlači u gotovo svakoj komunikaciji proizvođača bilo kojeg građevinskog materijala. Upravo se u tom smjeru i događa najveći napredak u svojstvima pojedinih materijala koji moraju zadovoljiti sve strože zahtjeve po pitanju uštede energije i zaštite okoliša, ali i brojne druge zahtjeve koji osiguravaju zdrav i siguran boravak u zgradama.

Zelena gradnja i izolacija

Stručnjaci smatraju kako kod nas još nije dovoljno razvijena svijest o zelenoj i energetski učinkovitoj gradnji te o beneficijama koje donosi zajednici i budućim generacijama. -Istina je da zelena gradnja zahtijeva nešto više ulaganja, no isto tako donosi i značajne uštede energije i vode, ugodniju mikroklimu, odnosno rad i boravak u prostoru, ali i vrjedniju nekretninu – smatra direktor Sike Iljadica.

-Iako je taj proces kod nas nešto sporiji, postoji sve veće zanimanje za zelenim i održivim rješenjima, prvenstveno od strane arhitekata, ali sve više i investitora. Sika Croatia je dugogodišnji aktivan član Savjeta za zelenu gradnju i trudimo se kontinuirano promicati i poticati rješenja zelene gradnje te imamo brojne proizvode i rješenja koji posjeduju važeće europske i svjetske certifikate zelene gradnje, kao što su BREEAM, LEED ili njemački DGNB – zaključuje Iljadica.

Krešimir Benjak napominje kako se izolacija s pravom pozicionirala kao jedan od najbitnijih elemenata sustava gradnje: -Praktično je jedini građevinski materijal koji se sam otplaćuje kroz štednju na energentima za grijanje i hlađenje. Uz to, najzaslužnija je za optimalnu mikroklimu prostora u kojima živimo i radimo, a što je ključno za naše zdravlje i ugodan boravak u prostoru. Većina ljudi razmišlja isključivo o toplinskoj zaštiti i uštedama koje izolacija donosi, a zanemaruju druga svojstva koja direktno utječu na kvalitetu života u prostorima koje gradimo.

Energetsko certificiranje nekretnina u Hrvatskoj

Energetsko certificiranje zgrada u hrvatsko zakonodavstvo uvedeno je 2007., a stvarno je započeto 2010. godine, kada smo dobili prve ovlaštene osobe. Do sada je izdano oko 125 tisuća energetskih certifikata i imamo 2.217 ovlaštenih osoba za izradu certifikata. U ministarstvu planiraju osuvremeniti sustav.

 -U tijeku je izrada informacijskog sustava koji će zamijeniti sadašnji papirnati posao. Radi se o aplikaciji koja će omogućiti ovlaštenim osobama da elektronički direktno u bazu unesu energetski certifikat i podatke o energetskom stanju zgrade. Informacijski sustav sadržavat će i podatke o ovlaštenim osobama. U njemu će se pohranjivati i njime upravljati podatci o redovitim pregledima sustava grijanja i hlađenja. Sadržavat će i podatke o nositeljima osposobljavanja, neovisnim kontrolorima energetskih certifikata, itd. – najavio je ministar Kuščević.

Novi indeks cijena nekretnina

Od početka godine objavljuje se i novi indeks cijena stambenih nekretnina (ICSN), koji je Državni zavod za statistiku razvio u suradnji s Hrvatskom narodnom bankom, čime je HNB prestala s konstrukcijom i objavom hedonističkog indeksa cijena nekretnina (HICN).

-Osnovne razlike između HICN-a i ICSN-a je u izvorima podataka za izračun indeksa te u različitoj stratifikaciji uzorka (kategoriji izdataka). Dok se HICN temeljio na kretanju ostvarenih cijena iz baze podataka Burze nekretnina, ICSN se temelji na opširnijoj i obuhvatnijoj bazi podatka Porezne uprave (temeljem Prijave poreza na promet nekretnina) i kao takav vjerodostojnije odražava dinamiku kretnja ostvarenih cijena nekretnina. Vezano uz stratifikaciji uzorka, HICN je bio konstruiran za dva geografska područja, Grad Zagreb i Jadran, dok ICSN obuhvat dijeli kategorije izdataka indeksa na nove i postojeće stambene objekte – pojasnio je ravnatelj DZS-a Marko Krištof.

Arhitektonska rješenja – značajne prednosti i udovoljavanje željama klijenata

Iako kod nas ne postoji velik interes za arhitektonska rješenja poslovnih prostora, uređenje interijera u kojemu ljudi provode veći dio dana može doprinijeti boljoj organizacijskoj klimi, efektivnijem i kreativnijem radu, što na kraju može imati i mjerljivo bolje poslovne rezultate. -Većina je tvrtaka u Hrvatskoj u domeni mikro i malog poduzetništva i još nema osviješten vizualni identitet kroz potpuni doživljaj radnog prostora u svrhu prezentacije njihovih proizvoda i usluga – smatra projektant Ratko Lipovšćak iz arhitektonskog ureda 4PLAYdesign, urednik portala arhitekti.hr.

-Potrebno je svakom zadatku pristupiti zasebno te iz zadanog prostora i njegovih mogućnosti izvući najviše, a istovremeno stvoriti ugodan prostor za rad i boravak ljudi. Većina ljudi tek treba upoznati i prihvatiti prednosti kvalitetnog osmišljavanja i uređenja poslovnog prostora, te koji su konačni rezultati i mjerljivi pokazatelji istog. Mišljenja sam da takve poslove radi boljih konačnih rezultata ipak treba prepustiti arhitektima i projektantima interijera – smatra Lipovšćak, dodajući kako je prednost korištenje inovativnih materijala, tehnologija i opreme koji značajno utječu na kvalitetu prostora. Uvijek je moguće udovoljiti željama i zahtjevima klijenata, no i klijenti i projektanti moraju u startu biti spremni na određene kompromise. Za svaku želju i zahtjev investitora postoji oblikovno i tehničko rješenje, no cijena i isplativost takvog rješenja, ukoliko se radi o nečem složenijem, možda nije i najsretnija kombinacija. U ovakvim slučajevima treba postojati znanje i spremnost projektanta da educira klijenta, ali i povjerenje investitora prema odabranom projektantu kojemu je povjeren zadatak. Ali, u konačnici, sve je moguće.

Poslovni interijeri – projektiranje, dizajn, opremanje

-Ukoliko se radi o osmišljanju i uređenju prostora, sve je moguće odraditi i bez arhitekata, te to uglavnom rade vlasnici i/ili zaposlenici, ili savjetovanje i vođenje projekata prepuste trgovcima za čija su se rješenja odlučili, kako bi smanjili trenutne troškove – upozorava Lipovšćak. No to je samo kratkoročno rješenje, jer uređenje interijera gdje ljudi ipak provode veći dio dana nije samo namještaj, njegov raspored i eventualno rasvjeta.

Za informiranje o inovativnim rješenjima u projektiranju, dizajniranju i opremanju poslovnih interijera obratili smo se tržišnim liderima na području poslovnih i prodajnih interijera, Sobočan interijerima, čiji nam je marketinški i prodajni manager Damir Vragović izdvojio inovativni medij  – addcube, za komunikaciju na POS-u u prodajnom prostoru: -Radi se o alatu za osmišljavanje i realizaciju cross media marketing kampanja u trgovini i na samoj polici. Ovaj sustav omogućuje jednostavnu i dinamičnu izmjenu grafika velikog formata od strane prodajnog osoblja na tjednoj ili mjesečnoj bazi, te izradu godišnjeg redakcijskog plana komunikacije u prodajnim prostorima.

Profesionalna i dizajnerska rješenja – sustavi rasvjete, klimatizacije i ventilacije

Iz Švedske dolazi inovativno rješenje rasvjete koja je ujedno i razglas, Sonab System. -U suradnji  s partnerima iz Njemačke i Švedske osmišljavamo suvremene store&shop koncepte i projekte u kojima u prodajnim prostorima projektiramo usklađenu rasvjetu i ozvučenje i u kojima se objedinjuje profesionalna rasvjeta i profesionalno  ozvučenje, tako da se sva oprema montira na zajedničku vodilicu. Na taj se način može, s jedne strane, postići ušteda na instalacijama, a s druge strane prilagoditi rasvjeta i ozvučenje u skladu s trenutnim ili budućim rasporedom  u prodajnom prostoru, bez naknadnih radova na instalacijama. Prednost je i što se ozvučenje programira kao i rasvjeta, u skladu sa zasebnim potrebama u  različitim dijelovima prostora – ističe Vragović.

U sustavu klimatizacije i ventilacije novost su apsolutni stropni filteri u kojima je nepropusno kućište s priključcima za kontrolu zapunjenosti filtera, a sastoji se od HEPA filtera i strujne ploča, dimenzija prilagođenih dimenzijama priključne kutije.

Međunarodni sajmovi graditeljstva

Sajmovi graditeljstva mjesta su okupljanja industrije koja su poznata i priznata desetljećima, a na koja domaći građevinari odlaze organizirano preko Sektora graditeljstva i komunalnoga gospodarstva Hrvatske gospodarske komore. U organizaciji Komore na sajmovima je moguće sudjelovati kao samostalni izlagač, suizlagač na štandu HGK, posjetitelj sajma ili slanjem promotivnih materijala na štand HGK bez prisustva zastupnika tvrtke. U najavi su sljedeći sajmovi:

SEBE – Beograd, travanj 2016.

BAUMA – München,  11.–17. travnja 2016.

YAPI TURKEYBUILD – Istambul, 10.–14. svibnja 2016.

GALABAU – Nürnberg, 14.–19. rujna 2016.

VERONA EFFICIENCY SUMMIT – Verona, listopad 2016.

BAU – München, 16.–21. siječnja 2017.

 

Povezani članci

  • Ovu prijavu možete u svako doba povući, na kraju svakog Newslettera. Daljnje informacije možete pronaći u našim Pravilima Privatnosti.

Ukoliko želite bez ograničenja čitati i preuzimati naše edukativne materijale registrirajte se. Za preuzimanje odabranog sadržaja, možete unijeti i e-mail adresu, na koju ćemo vam proslijediti poveznicu.

  • Više informacija kako skupljamo, obrađujemo i štitimo Vaše osobne podatke dostupne u našim Pravilima Privatnosti.

Ova stranica koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti. Cookie postavke
mogu se kontrolirati i konfigurirati u vašem web pregledniku, a više o tome možete pročitati ovdje.

Close Popup