Kreiranje korisničkog računa, slažete se sa našim pravnim napomenama i pravilima privatnosti.

ILI

[TheChamp-Login]

Kreiranje korisničkog računa, slažete se sa našim pravnim napomenama i pravilima privatnosti.

ILI

[TheChamp-Login]

Pratite nas:

Financijski savjetnici kao pomoć u svim fazama poslovanja

Financijski savjetnici kao pomoć u svim fazama poslovanja

Kako se poduzetnici ne bi izgubili u moru novih propisa, u nastavku vas upoznajemo s brojnim financijskim uslugama koje poduzetnicima mogu olakšati poslovanje i uštedjeti im dragocjeno vrijeme za fokusiranje na glavnu djelatnost.

Početkom nove godine na snagu je stupilo niz promjena; tako se od 2016. uvodi oporezivanje kapitalne dobiti stopom od 12% (uvećano za prirez), uvedena je obaveza posjedovanja energetskog certifikata za sve zgrade stambene i poslovne namjene ukupne površine veće od 50m2 ili njezinog posebnog dijela koji se iznajmljuje, daje u najam ili u leasing. Temeljem izmjena Zakona o porezu na dohodak ukidaju se porezne prijave, odnosno građani koji primaju dohodak od nesamostalne djelatnosti više ih neće morati ispunjavati sami, već će to za njih vršiti Porezna uprava, dok obaveza predaje i dalje ostaje za osobe koje ostvaruju dohodak od samostalne djelatnosti. Na snagu je stupio i Zakon o stečaju potrošača, poznatiji kao Zakon o osobnom bankrotu, koji bi prezaduženim građanima mogao omogućiti novi početak i kontroliranu otplatu njihovih dugova i potraživanja. Stupio je na snagu i novi Zakon o osiguranju, koji propisuje nova pravila solventnosti, nadzora i upravljanja rizikom te uvodi novosti u izvještavanje. Ipak, jedna od najznačajnijih novina za poduzetnike je novi Zakon o računovodstvu.

Novi Zakon o računovodstvu (ZOR) – na što obratiti pažnju?

Novi Zakon koji je stupio na snagu 1. siječnja ove godine posljedica je dodatnog usklađivanja Hrvatske regulative s pravilima EU. Uz postojeće kategorije poduzetnika, novi ZOR uvodi i novu kategoriju poduzetnika – mikro poduzetnike. Novim Zakonom poduzetnik je dužan odrediti odgovornu osobu za kontrolu vjerodostojnosti isprava, tzv. Likvidatora, koja će prije unosa podataka iz knjigovodstvene isprave u poslovne knjige provjeriti ispravnost i potpunost knjigovodstvene isprave te istu potpisati, odnosno odobriti na način iz kojega se jednoznačno može utvrditi njezin identitet. Ujedno je odredbom čl. 9. st.3 novog ZOR-a ukinuta i obaveza potpisivanja računa od strane poduzetnika, ako je isprava sastavljena na način koji uređuju porezni propisi te sadržava ime i prezime osobe koja je odgovorna za njegovo izdavanje. Novost novoga ZOR-a je ta da financijske izvještaje potpisuju svi članovi uprave (odnosno direktori i izvršni direktori poduzetnika), a uz članove uprave i članovi nadzornog odbora odgovorni su u okviru svojih zakonom propisanih nadležnosti, dužne pažnje i odgovornosti za financijske izvještaje poduzetnika. Prvim prijedlogom novog ZOR-a bila je predviđena primjena novog propisanog kontnog plana od 1.1.2016. godine, ali je nakon pritiska poduzetnika primjena odgođena do 1.1.2017. godine. U članku 20 novog ZOR-a propisani su i obveznici revizije, čime prestaje vrijediti članak 6.a Zakona o reviziji.

Novi ZOR nalaže da se dnevnik, glavne i pomoćne knjige, kao i knjigovodstvene isprave čuvaju najmanje 11 godina (u prethodnom ZOR-u rok je bio 7 godina), a isplatne liste, analitička evidencija o plaćama za koje se plaćaju obvezni doprinosi – čuvaju se trajno.

Financijsko savjetovanje kao podrška investitorima

Da bi uspješno realizirali projekt te na vrijeme detektirali potencijalne probleme koji mogu nastati tijekom procesa, poduzetnicima se prilikom investiranja preporučuje angažirati financijske savjetnike. Savjetnici pomažu tvrtkama u svim fazama poslovanja, od razvoja i pripreme ideje do pronalaska sredstava za financiranje. Ovisno o kojoj se vrsti investicije radi, je li riječ o privlačenju svježeg vanjskog kapitala, dokapitalizaciji tvrtke, promjeni vlasničke strukture ili investiranju u novi projekt, savjetnici sagledavaju efekte svake promjene te su u mogućnosti izraditi razne studije isplativosti, predinvesticijske i investicijske studije, analize troškova i koristi, evaluaciju idejne ili projektne dokumentacije, istražiti i analizirati tržišta za investitore, razmotriti koji poticaji stoje na raspolaganju investicijama, izraditi plan financijskog restrukturiranja i konsolidacije, provesti ili organizirati dubinsko snimanje, izvršiti procjene vrijednosti tvrtke te niz drugih usluga.

Najzastupljenije konzultantske usluge u financijskom sektoru

Najčešće korištene konzultantske usluge među poduzetnicima su: izrada projektne dokumentacije kod prijave na natječaje, izrada studije izvedivosti, financijsko savjetovanje, edukacije, pravno savjetovanje, tehnička pomoć pri provedbi projekta i pri vođenju postupaka javne nabave te analiza tržišta i izrada poslovnog plana, navode iz Službe za komunikacije Hrvatske gospodarske komore.

Kako porezni savjetnici mogu pomoći tvrtkama?

Prema dostupnim podatcima Hrvatske komore poreznih savjetnika, u Republici Hrvatskoj registrirana su 47 porezna savjetnika. Prednost korištenja usluge poreznog savjetnika, pogotovo onog s kojim je sklopljen ugovor o pružanju kontinuiranih usluga poreznog savjetništva je u tome što se koriste usluge stručne osobe koja je specijalizirana u svom području te posljedično dobro informirana o svim operativnim detaljima, radu poreznog tijela i suda po navedenom području, što teško da može znati osoba koja se time bavi sporadično u društvu, navodi Diana Antičić, porezna savjetnica, koja uslugu poreznog savjetovanja pruža kroz tvrtku Antičić-Jakovljević-Kušeta, te direktorica tvrtke Forenzika prima. Na taj način porezni savjetnik ulazi u sve poslovne procese, prati rad društava i signalizira porezno rizična područja. Na taj način društvo se može usmjeriti na rast i razvoj poslovanja, ne opterećujući se stalnom promjenom zakonodavstva u poreznom području, uvođenja novih poreznih oblika, poreznoj optimizaciji i ostalim dijelovima posla koji čine svakodnevnicu rada poreznog savjetnika. Usluge poreznog savjetovanja trebaju društva svih veličina, pri čemu su kontinuirani korisnici upravo velika društva, a zbog velike dinamike poslovanja i složenosti transakcija. Vrlo važan aspekt našeg poslovanja upravo je porezno savjetovanje stranih društava koja u RH obavljaju svoje poslovanje putem stalnih poslovnih jedinica, jer je njima naš porezni sustav još složeniji i nejasniji, naglašava Antičić.

Računovodstvene usluge za male i srednje poduzetnike

Mikro, mali i srednji poduzetnici često računovodstvene poslove odlučuju prepustiti vanjskim tvrtkama. Na taj način ne moraju zapošljavati knjigovođu s potrebnim znanjem za obavljanje računovodstvenih poslova, nemaju troškove opremanja i održavanja radnog mjesta, kao ni troškove plaća. Nedostatci angažiranja vanjskog servisa mogu biti ti što poduzetnici nemaju direktan uvid u knjigovodstvene podatke (ali to ovisi od programa koji knjigovodstveni ured koristi) i podatci nisu ažurni ukoliko dokumenti nisu ažurno dostavljeni knjigovođi, mišljenja je Agneš Šeregi Danić, direktorica tvrtke Exclusive Konto d.o.o., koja klijentima pruža cjelokupne računovodstveno-knjigovodstvene usluge, sastavljanje izvještaja, obračun plaća i kadrovske usluge, poslovno i porezno savjetovanje, korporativne usluge (osnivanje poduzeća, administrativne usluge), a zakonske promjene prate na dnevnoj bazi i o tome pismeno obavještavaju svoje klijente.

Knjigovodstveni programi – koji odabrati?

Na tržištu je mnoštvo knjigovodstvenih programa. Mali poduzetnik ili poduzetnik početnik često se nađe u zabludi i pita se koji program odabrati. Čime se voditi, cijenom, preporukom ili nečim drugim? Kemil Kujundžić, direktor tvrtke IPOS d.o.o., smatra da korisnik treba pronaći program koji mu najviše odgovara, čak i da dobije program za 1 kn to može biti pogrešna odluka ako program nije primjeren njegovom poslovanju. U odabiru kupac treba biti strpljiv i rezervirati za to primjereno vrijeme. Bez mogućnosti isprobavanja programa ne treba kupovati program. Svakako treba provjeriti referentnu listu korisnika na webu. Program „Ipos knjigovodstvo“ ima velike mogućnosti prilagođavanja rada pojedinim korisnicima. U programu postoje automatizacije, ali korisnik može u bilo kojem koraku ručno intervenirati, kao da se radi u excelu za knjigovodstvo. Program prati školski udžbenik računovodstva i koristi se u preko 40 škola u nastavi, pa je samim time lako razumljiv svima iz struke.

ERP PANTHEON je moderni poslovni softver koji pokriva sve segmente poslovanja, bez obzira na veličinu poduzeća. Veliki izbor funkcionalnosti omogućava da sustav koriste svi dijelovi organizacije i različiti zaposlenici – od vodstva, preko financija i kadrovske do nabave i logistike. Uz mogućnost vođenja računovodstvenog i financijskog poslovanja, kompletne proizvodnje, servisa, administriranja kadrova i evidencije o zaposlenicima, evidencije skladišta i zaliha , na raspolaganju su i sve prednosti poslovne inteligencije (nadzorne ploče, analize i izvještaji, budgeiranje, planiranje), a ERP PANTHEON je zbog redovnih ažuriranja uvijek u skladu sa zakonodavstvom. Datalab korisnicima uz standardne verzije programa također nudi i veliki broj vertikalnih – personaliziranih rješenja kojima dodatno mogu nadograđivati svoj PANTHEON na području prodaje, upravljanja dokumentima, logistike, poslovnih procesa, odnosa sa strankama itd., sukladno specifičnim potrebama poslovanja.

Korisnici PANTHEON-a mogu koristiti usluge Datalabov odjel podrške, kao i najveće partnerske mreže stručnih konzultanata u Hrvatskoj i regiji .

Svakog mjeseca u Datalabu pripremaju i program aktualnog i stručnog PANTHEON educiranja provođenjem Datalab Akademije. Tečajevi, radionice, certificiranja i konferencije organiziraju se na klasičan način  i putem online  educiranja (webinar).

Prednosti integriranih poslovnih informacijskih sustava

Integrirani poslovni informacijski sustavi, popularni ERP-ovi (Enterprise Resource Planning Systems) korisnicima osiguravaju učinkovitije, kvalitetnije i jeftinije poslovanje, a samoj tvrtki bolju tržišnu poziciju i veće povjerenje poslovnih partnera. Integrirani poslovni sustav označava sustav u kojemu su sve pojedinačne aplikacije, odnosno različiti poslovni procesi unutar tvrtke, povezani u jedinstveni sustav. ERP ponajviše služi upravi za donošenje odluka i izvještavanje, a jednom kada se uvede u tvrtku postaje dio kulture poduzeća i standarda rada, stoga prilikom odluke o kupovini ERP rješenja treba dobro analizirati ponudu na tržištu, ali i stvarne potrebe tvrtke i odlučiti se za ono što tvrtki uistinu treba. Kvaliteta ERP rješenja ovisi i o kvaliteti implementatora, te prilikom odabira ERP sustava nije na odmet angažirati konzultante koji se profesionalno bave tim područjem, jer tvrtke često zbog neznanja odaberu ili naprave pogreške u početnim koracima uvođenja poslovnog sustava.

Dubinske analize

Dubinsko snimanje ili due diligence detaljan je i intenzivan postupak provjere određenog poslovanja, obično prilikom kupoprodaje tvrtke. Dubinsko snimanje provodi se interdisciplinarno od strane raznih stručnjaka (financijskih, pravnih, komercijalnih, tehničkih) koji za cilj imaju prikupiti što više relevantnih informacija o ciljanoj tvrtki sa svrhom što boljeg uvida u razne aspekte tvrtke prije njezine prodaje ili akvizicije, te radi izbjegavanja neizvjesnih stanja i eventualnih sudskih sporova.

Kako se pripremiti za javne natječaje?

Budući da pripremu i provedbu postupka javne nabave smiju obavljati ovlašteni predstavnici naručitelja, od kojih najmanje jedan mora posjedovati važeći certifikat u području javne nabave, mnoge kuće organiziraju programe izobrazbe iz područja javne nabave.

E-nabava sveobuhvatni je naziv za sustav javne nabave koji se, umjesto na papiru, temelji na primjeni elektroničkih sredstava komunikacije u postupcima javne nabave i uključuje uvođenje elektroničkih alata kao potpore različitim fazama procesa javne nabave. E-nabava kao sustav sastoji se od nekoliko povezanih modula, i to: e-objava, e-dokumentacija, e-dostava, e-dražba, e-katalog, e-ocjena, e-narudžba, e-račun i e-plaćanje. Od 01.01.2012. godine u Republici Hrvatskoj u potpunosti je u primjeni modul e-objava i e-dokumentacija.

Elektronička dostava ponuda (e-dostava) je modul koji omogućava dostavu zahtjeva za sudjelovanje, ponuda, zahtjeva za kvalifikaciju te planova i projekata elektroničkim putem. Ovaj modul razvija se od 1. siječnja 2014. godine, a od 1. srpnja 2016. u potpunosti će ga morati primjenjivati svi naručitelji u provedbi otvorenog postupka, ograničenog postupka, pregovaračkog postupka s prethodnom objavom ili natjecateljskog dijaloga.

Naručitelj je dokumentaciju za nadmetanje sukladno zahtjevima e-nabave obvezan izraditi sukladno članku 78. Zakona, a tehničke specifikacije sukladno članku 81. Zakona o javnoj nabavi. Odredbe Glave II (članci 2. do 9.) Uredbe o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama (NN br. 10/12) detaljno uređuju pitanja izrade dokumentacije za nadmetanje i troškovnika, navodi Vesna Bilandžija, načelnica sektora Uprava za sustav javne nabave pri Ministarstvu gospodarstva. Osim toga skreću pozornost da u pripremi postupaka s e-dostavom naručitelji mogu koristiti standardizirane troškovnike ili nestandardizirane troškovnike.

Nove direktive o javnoj nabavi koje su stupile na snagu 18. travnja 2014. godine:

– Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća broj 2014/24/EU, od 26. veljače 2014., o javnoj  nabavi i stavljanju izvan snage Direktive 2004/18/EZ;

– Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća broj 2014/25/EU, od 26. veljače 2014., o nabavi subjekata koji djeluju u sektoru vodnog gospodarstva, energetskom sektoru i prometnom sektoru te sektoru poštanskih usluga i stavljanju izvan snage Direktive 2004/17/EZ.

Sve države članice EU, pa tako i Republika Hrvatska, trebaju donijeti zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s novim direktivama, uz mogućnost odgode prenošenja nekih odredbi direktiva. U tom smislu Republika Hrvatska donijet će novi Zakon o javnoj nabavi i provedbene propise istoga Zakona, radi prenošenja odredbi rečenih direktiva u nacionalno zakonodavstvo. Nove direktive donose smanjenje administrativnih troškova i administrativnog opterećenja za naručitelje i gospodarske subjekte u postupcima javne nabave, povećanje transparentnosti, pri čemu napominjemo da je Republika Hrvatska sve institute koje donose nove direktive već ugradila u postojeći Zakon, kao i ubrzanje provedbe postupaka javne nabave korištenjem sredstava informacijske tehnologije, navodi Vesna Bilandžija, načelnica sektora, Uprava za sustav javne nabave, Ministarstvo gospodarstva.

Prednosti leasinga za poduzetnike

Prilikom odluke o financiranju leasingom poduzetnici se mogu odučiti za operativni ili financijski leasing. Operativni leasing ima obilježja najma, a financijski obilježja kupoprodaje. Leasing ima niz prednosti, od poreznih olakšica (iskoristivost porezno priznatog rashoda), rate leasinga plaćaju se iz prihoda, može se smanjiti porez na dobit, PDV se priznaje kao pretporez te se brže realizira financiranje. Značajna prednost je što objekt leasinga nije u vlasništvu primatelja leasinga i ne pojavljuje se u njegovoj bilanci, leasing ne opterećuje kreditnu sposobnost korisnika leasinga, a isto tako poduzetnik ne ulaže financijska sredstva u nabavu odjednom.

Financijske usluge pri izradi elaborata, poslovnih planova i analiza poslovanja

Prilikom apliciranja na određene projekte za dobivanje potpora, bespovratnih pomoći, kredita i sličnoga, poduzetnici često moraju izraditi elaborate, poslovne planove te analize poslovanja. Pomoć u tome pružaju im tvrtke specijalizirane za izradu projektne dokumentacije. Hrvatska gospodarska komora je u 2015. godini predstavila novu uslugu pod imenom vaučer „Moj EU projekt“, kojim za poduzetnike izdvaja milijun kuna izravne financijske potpore za izradu prijavne dokumentacije za EU projekte. Na natječaje u okviru usluge mogu se prijaviti članice HGK s najmanje jednim zaposlenim te s podmirenim poreznim obvezama i obvezama prema zaposlenicima te tvrtke koje nisu u poteškoćama, u postupku stečaja ili u procesu predstečajne nagodbe. Vaučeri se isključivo mogu iskoristiti za izradu poslovnog plana, pripremu prijavne i prikupljanje popratne dokumentacije propisane pravilnicima i natječajima raspisanima za dodjelu sredstava iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, Europskog fonda za regionalni razvoj i Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo. Prijavitelj je dužan ispuniti prijavni obrazac, koji HGK objavljuje uz svaki pojedini natječaj. Uslugu izrade prijavne dokumentacije treba pružiti isključivo pravna osoba registrirana za savjetovanje u svezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem, što znači da oni jedino mogu biti prihvatljivi pružatelji usluga. Dodatni kriterij je registracija pružatelja usluga u Bazi EU projekata poslovnih savjetnika pri HGK, gdje pružatelj usluge mora imati evidentiran najmanje jedan ugovoreni projekt. Vrijednost vaučera po tvrtki je 10.000 kuna. HGK je do sada objavila tri natječaja te dodijelila ukupno 33 vaučera. Trenutno je otvoren natječaj za dodjelu vaučera za izradu projektne dokumentacije za projekte sufinancirane iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo.

 

Povezani članci

  • Ovu prijavu možete u svako doba povući, na kraju svakog Newslettera. Daljnje informacije možete pronaći u našim Pravilima Privatnosti.

Ukoliko želite bez ograničenja čitati i preuzimati naše edukativne materijale registrirajte se. Za preuzimanje odabranog sadržaja, možete unijeti i e-mail adresu, na koju ćemo vam proslijediti poveznicu.

  • Više informacija kako skupljamo, obrađujemo i štitimo Vaše osobne podatke dostupne u našim Pravilima Privatnosti.

Ova stranica koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti. Cookie postavke
mogu se kontrolirati i konfigurirati u vašem web pregledniku, a više o tome možete pročitati ovdje.

Close Popup