Korisna informacija građanima i građankama mogla bi biti ta da banke u Republici Hrvatskoj potrošačima nude račune za plaćanje (kunske tekuće račune) kao dio paketa s drugim uslugama povezanima s računom za plaćanje.