Kreiranje korisničkog računa, slažete se sa našim pravnim napomenama i pravilima privatnosti.

ILI

[TheChamp-Login]

Kreiranje korisničkog računa, slažete se sa našim pravnim napomenama i pravilima privatnosti.

ILI

[TheChamp-Login]

Pratite nas:

Izjava poslovodstva o stanju Grupe i Društva Ericsson Nikola Tesla te bilješke uz financijska izvješća za 2017. godinu

Izjava poslovodstva o stanju Grupe i Društva Ericsson Nikola Tesla te bilješke uz financijska izvješća za 2017. godinu

Ericsson Nikola Tesla Grupa ostvarila je u 2017. prihode od prodaje u iznosu od 1.481,6 milijuna kuna, 6,9% manje u odnosu na prethodnu godinu. Tijekom godine nastavili smo raditi na implementaciji ključnih projekata, oslanjajući se na tehnološko liderstvo, znanje naših zaposlenika i partnerstvo s kupcima, istovremeno provodeći mjere za smanjenje troškova po svim razinama organizacije. Značajno smo investirali u nove poslovne prilike kako bismo osigurali održivo poslovanje u ciljanim područjima. Godina je bila i u znaku povećanih investicija vezanih uz nove tehnološke promjene kao priprema za petu generaciju (5G) mobilnih komunikacijski sustava.

Udio izvoza u ukupnim prihodima Grupe je oko 70%, što nas čini najvećim hrvatskim izvoznikom u Informacijsko-komunikacijskim tehnologijama, posebno kada govorimo o izvozu znanja.

Prihodi od prodaje na domaćem tržištu bilježe porast u odnosu na prethodnu godinu. Istaknula bih nastavak odlične suradnje s našim strateškim partnerima. Vipnet je izabrao našu kompaniju za daljnji razvoj svoje radijske pristupne mreže, čime smo zadržali poziciju jedinog isporučitelja u tom poslovnom segmentu. S Hrvatskim Telekomom proširili smo suradnju u području usluga upravljanja te radimo na nekoliko strateških projekata. Operatori se intenzivnije fokusiraju na zahtjeve krajnjih korisnika, koji žele bržu dostupnost mobilnog interneta „bilo kada, bilo gdje, na svakom uređaju“. Sukladno tome, kapitalne investicije usmjerene su na mrežnu infrastrukturu, povećanje kapaciteta i rast brzina u nepokretnoj i pokretnoj mreži, stvaranje preduvjeta za uvođenje 5G mreža, kvalitetu mreže i digitalnu transformaciju. Posebno bih naglasila odlične rezultate u segmentu Industrije i društva na hrvatskom tržištu, u kojem bilježimo značajne ugovore u 2017. godini, od kojih su neki u potpunosti i realizirani. Prije svega, riječ je o projektima informatizacije zdravstva, zajedničkog informacijskog sustava katastra i zemljišnih knjiga te izgradnje sustava za nadzor granice Republike Hrvatske.

Kvalitetnu suradnju nastavili smo i s operatorima u susjednim zemljama, s kojima smo tijekom godine potpisali niz ugovora. Unatoč tome, neki projekti su odgođeni te prihodi od prodaje bilježe pad u odnosu na prethodnu godinu. U 2018. godini očekujemo porast prodaje, prije svega u Bosni i Hercegovini, nakon što se riješe regulatorni preduvjeti za uvođenje mreža četvrte generacije.

Na tržištu Zajednice Neovisnih Država prihodi od prodaje značajno su niži od prošlogodišnjih, uglavnom zbog manjeg broja projekata modernizacije mreže i nepovoljnog kretanja tečaja. Tijekom godine bili smo usredotočeni na implementaciju prethodno ugovorenih projekata.

U četvrtom tromjesečju, zbog složenosti velikog strateškog projekta izvršena su rezerviranja i prilagodbe po projektu, na temelju postojećih okolnosti i predviđanja budućih događaja, što je utjecalo na dobit u 2017. godini. Isključujući utjecaj tečaja i rezerviranja, povrat od prodaje veći je u odnosu na prethodnu godinu.

Financijska pozicija Grupe i dalje je dobra te predstavlja solidnu bazu za ostvarivanje svih zacrtanih ciljeva. Bruto marža iznosi 10,2%, a operativna dobit 75,7 milijuna kuna. Ostvaren je pozitivan novčani tok od poslovnih aktivnosti u iznosu od 108,2 milijuna kuna tako da ukupna novčana sredstava, uključujući kratkotrajnu financijsku imovinu, krajem godine iznose 243,8 milijuna kuna. Učinkovitost obrtnog kapitala mjerena u danima vezivanja obrtnih sredstava iznosi 31 dan, dok je stopa konverzije novca 68%. U 2017. godini nije bilo poreznih olakšica za ulaganje u istraživanje i razvoj. Nadamo se da ćemo u 2018. godini, stupanjem na snagu Zakona o državnoj potpori za istraživačko-razvojne projekte, moći iskoristiti te porezne poticaje.

Poslovanje na Ericssonovom tržištu bilježi trend rasta zahvaljujući novim odgovornostima i kompetencijama naših stručnjaka u području istraživanja i razvoja, kao i ekspertnim centima za usluge i rješenja. U ukupnim prihodima udio ovog tržišnog segmenta dodatno je ojačan. Korporacija Ericsson prepoznala je kvalitetu, znanje i inovativnost naših stručnjaka u raznim područjima, od istraživanja i razvoja do digitalnih servisa i operacija, konvergentnih mrežnih rješenja, profesionalnih usluga te usluga upravljanja mrežom.

Također, u 2017. godini nastavili smo zapošljavati stručnjake, uglavnom na poslovima istraživanja i razvoja za koje smo dobili dodatne odgovornosti u području mobilnih mreža četvrte i pete generacije. Naš Centar za istraživanje i razvoj predstavlja najveću koncentraciju razvojno-istraživačkih stručnjaka u Hrvatskoj, u kojem je krajem godine radilo 1.267 zaposlenika, dok smo na razini Ericsson Nikola Tesla Grupa imali ukupno 3.060 zaposlenika.

Inovativnost je naša glavna prednost koju dodatno osnažujemo nizom projekata. Između ostalog, fokus je na tehnološkom inkubatoru Ericsson Garage Croatia, koji služi kao mjesto za razvoj i ispitivanje novih tehnologija i rješenja. Inovacije koje se razvijaju unutar Ericsson Garage Croatia su dijelom ideje naših zaposlenika, a dijelom su rezultat suradnje sa znanstveno-istraživačkim institucijama. Cilj nam je proširiti suradnju i sa start-up zajednicom u Hrvatskoj. Nadalje, izvojila bih Ljetni kamp Ericssona Nikole Tesle koji je i ove godine polučio respektabilne rezultate. Tijekom proteklih sedamnaest godina, u suradnji s fakultetima FER iz Zagreba, FESB iz Splita kao i mnogim drugim znanstvenim institucijama iz zemlje i svijeta, kroz Ljetni kamp prošlo je gotovo 800 najboljih studenata, uglavnom iz STEM područja, koji su kreirali studije, prototipove, analize i rješenja vezana uz aktualne teme na ICT tržištu. Navedenim aktivnostima, Ericson Nikola Tesla zauzima bitnu ulogu u inovacijama korporacije Ericsson i potiče mlade da svoj profesionalni razvoj usmjere prema ICT industriji.

Naša kompanija kćer, Ericsson Nikola Tesla Servisi d.o.o. uspješno je pružala usluge nadzora, održavanja i izgradnje telekomunikacijske mreže Hrvatskog Telekoma. Tijekom godine realizirani su ključni projekti izgradnje mobilne širokopojasne mreže, kao i projekti dizajna i izgradnje optičkih mreža. Nastavljen je i rast u segmentu pružanja usluga drugim operatorima u Europi.

U novi poslovni ciklus ulazimo svjesni složenosti i dinamičnosti trendova koji karakteriziraju ICT industriju. Stoga, efikasnim provođenjem strateških inicijativa / transformacijskih programa nastavljamo jačati poziciju u bitnim područjima: 4G/5G, sustavi za operativnu i poslovnu podršku te digitalnu transformaciju, usluge upravljanja te internet stvari (IoT), koristeći najsuvremenije tehnološke i poslovne modele i koncepte, kao što su rješenja u oblaku, virtualizacija mrežnih funkcija (NFV), softverski definirane mreže (SDN), model sve kao usluga (XaaS) itd. Na internom Ericssonovu tržištu cilj nam je zadržati postojeće i proširiti odgovornosti uz visoku kvalitetu isporučenih usluga. I dalje će izniman fokus biti na troškovnoj i operativnoj učinkovitosti te strateškom upravljanju rizicima.

Naša dugoročna strategija ostaje fokusirana na spomenute strateške inicijative, a u svrhu postizanja izvrsnosti i podržavanja naših kupaca na njihovom transformacijskom putu.“

Financijski naglasci Grupe:

 • Prihodi od prodaje iznose 1.481,6 milijuna kuna (2016.: 1.591,6 milijuna kuna), 6,9% niži u odnosu na prethodnu godinu. U ukupnim prihodima od prodaje udio domaćeg tržišta čini 18,7%, usluge za Ericsson 62,5% (od toga 12,1% čine usluge upravljanja u Hrvatskoj), dok ostala izvozna tržišta sudjeluju s 18,8%.
 • Prodaja u segmentu Mreža iznosi 739,3 milijuna kuna (2016.: 806,5 milijuna kuna), u segmentu Digitalnih usluga 559,6 milijuna kuna (2016.: 593,1 milijuna kuna), u segmentu Usluga upravljanja 178,9 milijuna kuna (2016.: 185,9 milijuna kuna), ostalo 3,8 milijuna kuna (2016.: 6,1 milijuna kuna).
 • Bruto dobit iznosi 150,9 milijuna kuna (2016.: 189,8 milijuna kuna), što je manje za 20,5% u odnosu na prethodnu godine. Bruto marža bilježi pad na 10,2% (2016.: 11,9%), kao posljedica rezerviranja i prilagodbi po projektu s kupcem te negativnog utjecaja tečajnih razlika.
 • Prodajni i administrativni troškovi iznose 79,6 milijuna kuna (2016.: 77,1 milijuna kuna) što je porast od 2,4% u odnosu na prethodnu godinu, prije svega zbog pojačanih marketinško-prodajnih aktivnosti.
 • Operativna dobit bilježi smanjenje od 33,4% te iznosi 75,7 milijuna kuna (2016.: 113,6 milijuna kuna), kao posljedica manjeg volumena prodaje i bruto dobiti.
 • Gubitak od financijskih aktivnosti iznosi -2,6 milijuna kuna (2016.: dobit od financijskih aktivnosti iznosi 5,2 milijuna kuna), uglavnom kao rezultat negativnih tečajnih razlika.
 • Dobit prije oporezivanja niža je 38,5% te iznosi 73,0 milijuna kuna (2016.: 118,8 milijuna kuna).
 • Neto dobit manja je 38,7% u odnosu na prethodnu godinu te iznosi 67,9 milijuna kuna (2016.: 110,7 milijuna kuna). Povrat od prodaje (ROS) iznosi 4,6% (2016.: 7%).
 • Prilagođeni ROS (isključujući utjecaj tečaja i rezerviranja) iznosi 8,2%, i veći je u odnosu na 2016. godinu u postotku i apsolutnom iznosu.
 • Ostvaren je solidan novčani tok od poslovnih aktivnosti u iznosu od 108,2 milijuna kuna (2016.: 187 milijuna kuna), kao rezultat dobre naplate potraživanja od kupaca. Stopa konverzije novca je 68% (2016: 97%), dok pokazatelj vezivanja obrtnih sredstava iznosi 31 dan (2016: 26 dana).
 • Ukupna novčana sredstva uključujući kratkotrajnu financijsku imovinu na dan 31. prosinca 2017. godine iznose 243,8 milijuna kuna (29,7% ukupne imovine), dok su krajem 2016. godine iznosila 287,7 milijuna kuna (35,6% ukupne imovine).
 • Grupa ima zdravu bilancu s ukupnom imovinom od 822 milijuna kuna, 1,7% većom u odnosu na prethodnu godinu. Udio vlastitog kapitala u ukupnoj imovini iznosi 28,7%.
 • S povezanim društvima ostvarena je prodaja proizvoda i usluga u iznosu od 896,4 milijuna kuna (2016.: 894,9 milijuna kuna), dok nabava proizvoda i usluga iznosi 312,9 milijuna kuna (2016.: 396,9 milijuna kuna).
 • Stanje potraživanja prema povezanim društvima na dan 31. prosinca 2017. iznosi 105,6 milijuna kuna (kraj 2016. godine: 90,9 milijuna kuna), a stanje obveza 124,4 milijuna kuna (kraj 2016.: 89,3 milijuna kuna).

Poslovna situacija na glavnim tržištima

Na domaćem tržištu ukupno je ostvareno 276,6 milijuna kuna prihoda od prodaje (2016: 268,8 milijuna kuna), 3% više u odnosu na prethodnu godinu.

Sa strateškim partnerom Vipnetom potpisan je višegodišnji okvirni ugovor koji obuhvaća modernizaciju i proširenje radijske pristupne mreže ovog operatora koristeći najnovije tehnologije iz bogatog Ericssonovog portfelja. Ovo partnerstvo omogućit će transformiranje 4G mreže prema LTE Advanced Pro i 5G mrežama temeljenim na naprednim radio funkcionalnostima. Ugovoreni poslovi omogućit će Vipnetovim korisnicima daljnje povećanje brzine prijenosa i poboljšanje korisničkog doživljaja.

Poslovna suradnja s Hrvatskim Telekomom nastavljena je u segmentu modernizacije nepokretne telekomunikacijske mreže ugovorom o nadogradnji IMS jezgrenog sustava na najnoviju tehnologiju. Realizirane su isporuke rješenja za modernizaciju pristupne, jezgrene i transportne IP-mreže HT Grupe. Završena je implementacija pristupnih uređaja u sklopu TeraStream projekta. Nastavljena je i uspješna suradnja u području isporuke usluga izgradnje i održavanja telekomunikacijske infrastrukture Hrvatskog Telekoma.

S mobilnim operaterom Tele2 u tijeku su aktivnosti u području nadogradnje jezgrene i transportne mreže. Tijekom četvrtog tromjesečja povećali smo kapacitete jezgrene mreže te isporučili opremu za proširenje mikrovalne transportne mreže. Također, nastavili smo pružati usluge podrške za jezgrenu mrežu.

U području ICT rješenja za industriju i društvo nastavljene su brojne aktivnosti u području nacionalne sigurnosti, informatizacije poslovnih procesa državne uprave te eZdravstva. Tijekom godine realizirali smo ugovore vrijedne više od 80 milijuna kuna za implementaciju Schengenskog sustava za nadzor državne granice, čime je 13 graničnih lokacija opremljeno najsuvremenijom senzorskom opremom i povezano u zajednički sustav nadzora „zelene“ granice. Naš vodeći projekt u području ICT rješenja za Industriju i društvo – ZIS integrirani sustav katastra i zemljišnih knjiga obogaćen je novim fukcionalnostima. Kontinuirano radimo i na izgradnji servisa prema svim drugim državnim tijelima kako bi se ZIS, kao jedan od temeljnih registara, povezao s navedenim sustavima. U području eZdravstva realizirali smo prvu fazu praćenja odobravanja posebno skupih lijekova. Radimo i na implementaciji bolničkih informacijskih sustava u nekoliko medicinskih ustanova te surađujemo s farmaceutskom industrijom gdje našim rješenjima omogućujemo kvalitetno praćenje terapije lijekovima.

Na izvoznim tržištima (bez Ericssonova tržišta) prihodi od prodaje iznose 279,2 milijuna kuna (2016: 450,4 milijuna kuna), 38% manje u odnosu na prethodnu godinu.

Na tržištima Jugoistočne Europe (Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Kosovo) ostvareno je 136,3 milijuna kuna prihoda od prodaje (2016: 149,3 milijuna kuna), 9% manje u odnosu na prethodnu godinu. Spor ekonomski razvoj i regulatorno okruženje utjecali su na razinu i dinamiku ulaganja operatora.

S HT Mostarom potpisani su ugovori vezani uz proširenje i modernizaciju sustava za nadzor mobilne mreže te proširenje i modernizaciju radijske pristupne mreže, dok je s BH Telecomom potpisan ugovor za modernizaciju i proširenje sustava za operativnu podršku i proširenje radijske pristupne mreže. Uspješno je završena modernizacija i nadogradnja sustava 112 za Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine. Nastavljena je suradnja s Ipkom na području održavanja, modernizacije i proširenja mobilne mreže. U mreži Crnogorskog Telekoma uspješno je implementirano i pušteno u rad virtual Evolved Packet Core rješenje te User Data Consolidation in a Box rješenje koje osigurava fleksibilnost i brzinu potrebnu za djelotvorno uvođenje novih servisa. Mobilna mreža Crnogorskog Telekoma dobila je u 2017. godini, treći put zaredom, P3 certifikat najbolje mobilne mreže u Crnoj Gori.

Na tržištu Zajednice Neovisnih Država prihodi od prodaje iznose 142,9 milijuna kuna (2016: 301,1 milijun kuna),  smanjenje od 53% u odnosu na prethodnu godinu. Uz usmjerenost na realizaciju ranije ugovorenih projekata, nastavljamo s marketinško-prodajnim aktivnostima s ciljem stjecanja novih kupaca. Na ovim tržištima ključno je i financiranje kupaca, pa postoji pojačana potreba da u suradnji s Hrvatskom bankom za obnovu i razvoj te poslovnim bankama bolje iskoristimo te poslovne mogućnosti.

Na Ericssonovu tržištu ostvareno je 925,8 milijuna kuna prihoda od prodaje (2016: 872,4 milijuna kuna), što je porast od 6% u odnosu na prethodnu godinu.

U Centru za istraživanje i razvoj (R&D) Ericssona Nikole Tesle značajno se šire poslovi vezani uz razvoj četvrte i pete generacije mrežnih sustave (Radio Development). Sukladno tome, u tijeku je zapošljavanje i edukacija novih stručnjaka. Poslovi unutar ostalih razvojnih jedinica Mobile Core, Unified Data Management i Cloud odvijaju se sukladno planu. Nastavljeni su istraživački projekti vezani za virtualizaciju te obradu velikih količina podataka. Značajan fokus je na razvoju virtualizacije mrežnih funkcija s ciljem omogućivanja novih rješenja na platformi Oblaka. Tijekom godine, u više navrata, naš R&D centar primio je od suradnika iz korporacije Ericsson pohvale za odličan rad te je iskazana mogućnost daljneg proširenja djelatnosti i odgovornosti.

Tehnološki inkubator Ericsson Garage Croatia usmjeren je na monetizaciju inovativnih prijedloga te kreiranje naprednih rješenja iz područja analitike, IoT, Virtual reality/Augmented Reality, strojnog učenja i dr.

Stručnjaci Centra za usluge i rješenja za mreže i medije radili su na projektima za potrebe brojnih kupaca širom svijeta od kojih izdvajamo: A1 Austrija, Alfa Libanon, Bouygues Telekom Francuska, China Unicom Kina, Deutsche Telekom Njemačka, MTN Ruanda, O2 Ujedinjeno Kraljevstvo, Orange Francuska, Orange Togoanska Republika, Polkomtel Poljska, Robi Bangladeš, Slovak Telekom Slovačka, Smartone Hong Kong, Swisscom Švicarska, Three Ujedinjeno Kraljevstvo, TMO SAD te Vodafone u Njemačkoj, Nizozemskoj, Portugalu i Ujedinjenom Kraljevstvu. Radi se o složenim poslovima stručne analize, kreiranja novih inovativnih rješenja, optimizacije i nadogradnje postojećih mreža te konzultantskim uslugama. Nastavljen je rad na razvoju i implementaciji softverskih alata za upravljanje i optimizaciju mobilnih mreža, kao što su: Smart Laptop, Smart Rollout Support, Rehoming Automation Management Tool i Ericsson Network Engineer.

Stručnjaci Centra za usluge i rješenja iz područja digitalnih servisa radili su na raznim zahtjevnim projektima za potrebe kupaca, kao što su: AsiaCell Irak, British Telecom Ujedinjeno Kraljevstvo, Deutsche Telekom Njemačka, DIGI Mađarska, DoCoMo Japan, GO Malta, Motorola Ujedinjeno Kraljevstvo, Mobistar Belgija, Orange Belgija, O2 Irska, Panasonic Ujedinjeno Kraljevstvo, Post Luksemburg, Slovak Telekom Slovačka, Swisscom Švicarska, Simobil Slovenija, Telekom Austria Grupa (TAG), TMO SAD, Telenor Skandinavija, T-Mobile Češka, Telefonica u Ujedinjenom Kraljevstvu, Njemačkoj, Kolumbiji, Tele2 Švedska, Telenet Belgija, Telekom Slovenije, Tango Luksemburg, Telecom Italija Mobile, Telekom Egipat, Vodafone Irska, Veon Rusija, Vivacom Bugarska, Vodafone Češka, Wind3 Italija i Wind Grčka. Riječ je o poslovima vezanim uz projektiranje, mrežne aplikacije, infrastrukturu za oblak i digitalne poslovne sustave.

Doprinos kompanije Ericsson Nikola Tesla Servisi d.o.o., kompanije kćeri Ericssona Nikole Tesle d.d., prihodima u ovom tržišnom segmentu iznosi 178,5 milijuna kuna (2016: 182,7 milijuna kuna).

S ključnim kupcem Hrvatskim Telekomom produžen je ugovor vezan uz usluge upravljanja te je proširen volumen posla u segmentu geodezije i dokumentacije.

Od ključnih ciljeva i rezultata poslovanja izdvajamo:

 • ispunjenje svih planiranih operativnih ciljeva – uspješno su pružane usluge nadzora, održavanja i izgradnje telekomunikacijske mreže prema Hrvatskom Telekomu, kao i prema drugim telekomunikacijskim tvrtkama u Europi.
 • uz realizaciju poslovanja u segmentu projektiranja i izgradnje te ostvarenje visoke razine uspješnosti korektivnog održavanja, ostvaren je i plan preventivnog održavanja, s ciljem povećanja zadovoljstva i lojalnosti korisnika telekomunikacijskih usluga Hrvatskog Telekoma.
 • ispunjenje vrlo zahtjevnog cilja izgradnje optičkih mreža, posebno u dijelu FTTH (Fibre to the Home).

Ericsson Nikola Tesla Servisi uspješno su sudjelovali u realizaciji Ericssonovih projekata izvan Republike Hrvatske, gdje su prepoznate visoke performanse i kvaliteta zaposlenika.

Povezani članci

 • Ovu prijavu možete u svako doba povući, na kraju svakog Newslettera. Daljnje informacije možete pronaći u našim Pravilima Privatnosti.

Ukoliko želite bez ograničenja čitati i preuzimati naše edukativne materijale registrirajte se. Za preuzimanje odabranog sadržaja, možete unijeti i e-mail adresu, na koju ćemo vam proslijediti poveznicu.

 • Više informacija kako skupljamo, obrađujemo i štitimo Vaše osobne podatke dostupne u našim Pravilima Privatnosti.

Ova stranica koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti. Cookie postavke
mogu se kontrolirati i konfigurirati u vašem web pregledniku, a više o tome možete pročitati ovdje.

Close Popup