Kreiranje korisničkog računa, slažete se sa našim pravnim napomenama i pravilima privatnosti.

ILI

[TheChamp-Login]

Kreiranje korisničkog računa, slažete se sa našim pravnim napomenama i pravilima privatnosti.

ILI

[TheChamp-Login]

Pratite nas:

Prihvaćanje digitalne transformacije

Prihvaćanje digitalne transformacije

Prema najnovijem izvješću tvrtke Canon Europe i Canon EMEA uredskoj analizi 2016., sve brži rast količine dokumenata i informacija pred tvrtke stavlja sve složenije izazove.

Kroz prikupljanje podataka putem kvantitativne internetske ankete kojom su ispitali 1000 voditelja poslovanja iz tehnološkog sektora i krajnjih korisnika te prikupili 50 detaljnih intervjua subjekata iz ključnih država Srednje i Istočne Europe, Euroazije, Bliskog istoka i Afrike, neovisnim istraživanjem tržišta pokušali su shvatiti u kojem smjeru evoluiraju vrijednost i utjecaj najnovijih tehnologija za rukovanje dokumentima u sklopu radnih postupaka.

Istraživanje je pokazalo kako su dokumenti i informacije i dalje ključni za rad svih tvrtki. To je naročito točno za tiskane dokumente: 57% od ukupno ispitanih korisnika kaže kako danas ispisuju više no prije tri godine; 27% smatra kako će za tri godine trošiti više na uređaje i softver za ispisivanje, kopiranje i skeniranje no danas. Preko polovice ispitanih (59%) skenira više no prije tri godine, a 53% svih dokumenata sada je digitalizirano.

Međutim, takva radikalna promjena u količini papira, digitalnih i virtualnih dokumenata pred tvrtke postavlja nekoliko izazova. Najveći izazov predstavljaju troškovi rukovanja i zaštite informacija. 79% ispitanika slaže se kako tehnologija pruža sigurnije radno okruženje, a 23% iznimno je zabrinuto zbog mogućnosti gubitka osjetljivih otisnutih dokumenata. Unatoč tome što tvrtke smatraju kako će više novca trošiti na ispis, skeniranje i kopiranje dokumenata – 42% ispitanih i dalje nema strategiju upravljanja troškovima ispisa, a 9% ne zna niti prate li se troškovi ispisa.

Tehnologija ima ključnu ulogu u oblikovanju budućnosti poslovanja; sve veći rast digitalizacije važan je trend. Digitalni dokumenti i informacije potiču rast tvrtki, ali i predstavljaju neke sasvim nove izazove. Međutim, podatci iz izvješća otkrivaju kako mnogi još nisu u potpunosti upoznati sa svim načinima na koje mogu koristiti tehnologiju za naprednije rukovanje dokumentima i informacijama. To su područja s kojima se tvrtke moraju pozabaviti kako bi se uhvatile ukoštac s izazovom rukovanja informacijama.

Matthew Wrighton, ‎direktor prodaje i marketinga za područje međupoduzetničkih rješenja za tržišta u razvoju u tvrtki Canon Europe, u izvještaju naglašava sljedeća područja:

1. Tržišta u razvoju prihvaćaju digitalnu preobrazbu

»Iz ovog istraživanja jasno je da su ispis i druge tehnologije obrade dokumenata u samom srcu poslovnih operacija na ovim dinamičnim tržištima koja se stalno mijenjaju.« EMBU Office Insights Report launchpress release.CRO.pdf

Izvješće pokazuje utjecaj tehnologije za upravljanje dokumentima na brzorastućim tržištima diljem srednje i istočne Europe, Euroazije, Bliskog istoka i Afrike1. Dubinska analiza 1000 donositelja poslovnih odluka i krajnjih korisnika u 10 najvažnijih država otkrila je trend prema digitalizaciji i tehnološki krajolik koji se vrlo brzo razvija.

Glavni zaključci istraživanja u Hrvatskoj

 • 55,5 % svih dokumenata kojima se rukuje i upravlja u uredima je digitalizirano
 • 67 % uredskih zaposlenika danas skenira više dokumenata nego prije tri godine
 • 47 % uredskih zaposlenika danas ispisuje više dokumenata nego prije tri godine
 • 30 % donositelja odluka zna točan trošak ispisa i kopiranja
 • 27 % donositelja odluka kaže da njihova tvrtka ili ustanova dio ili sve svoje potrebe ispisa unajmljuje od drugih tvrtki

“Iz ovog istraživanja jasno je da ispis i druge tehnologije obrade dokumenata čine jezgru poslovnih operacija na ovim dinamičnim tržištima koja se stalno mijenjaju”, kaže Matthew Wrighton, direktor prodaje i marketinga za poslovne korisnike zadužen za tržišta u razvoju u tvrtki Canon Europe. “Ti će se trendovi gotovo sigurno nastaviti u budućnosti, a naše izvješće pokazuje da su tržišta u razvoju u najboljoj poziciji da se prilagode promjenama. Neopterećena naslijeđenim IT sustavima, ta tržišta mogu biti agilnija i brža u uvođenju novih tehnologija koje mogu povećati efikasnost i produktivnost.”

2. Tvrtke ne vode računa o troškovima ispisa

»Jasno je da tržišta u razvoju traže rješenja koja će troškove ispisa učiniti razumljivima i jednostavnima za upravljanje. Naše istraživanje ukazuje na to da je ispis trenutno skriveni trošak u ovim regijama.« EMBU Office Insights Report  Cost Press Release._CRO.pdf

Tvrtke na tržištima u razvoju nemaju pravilnu predodžbu o troškovima ispisa niti ih mjere na smislen način. Prema izvješću, mnoge tvrtke za kontroliranje troškova ispisa koriste rudimentarne mjere kao što je zabrana pristupa pisaču i ograničavanje budžeta za potrošni materijal.
Glavni zaključci istraživanja:

 • 42 % tvrtki uopće ne prati troškove ispisa
 • 63 % donositelja odluka nema jasnu predodžbu ni o cijeni crno-bijelog ispisa ni o cijeni ispisa u boji
 • 24 % ne zna ima li njihova tvrtka ili ustanova rješenje za upravljanje dokumentima
 • 28 % donositelja odluka razmatra uvođenje rješenja za upravljanje dokumentima
 • 30 % krajnjih korisnika ne zna što su rješenja za upravljanje dokumentima

Ipak, dinamika širenja tvrtki u raznim regijama rezultirala je povećanim fokusiranjem na ispis, pri čemu 37 % tvrtki trenutno troši do 10 % budžeta na ispis, kopiranje i skeniranje. Upitani jesu li postali svjesniji troškova ispisa, samo je 22 % ispitanika odabralo odgovor „u potpunosti se slažem“.
Broj tvrtki koje koriste prednosti naprednih rješenja za upravljanje ispisom kao što su rješenja za upravljanje dokumentima trenutno je minimalan: 24 % to čini na razini tvrtke, 16 % na razini odjela, a 9 % na razini krajnjeg korisnika. Ipak, rezultati pokazuju i da donositelji odluka s različitih tržišta žele usvojiti procese koji će im pomoći da bolje shvate troškove ispisa i ovladaju njim. Rješenja za upravljanje dokumentima razmatra 28 % svih ispitanika, a 27 % kaže da će u budućnosti na to potrošiti više novca.

Hrvatska
Dok 27 % ispitanika u Hrvatskoj kaže da danas ispisuje u boji više nego prije nekoliko godina, pristup ispisu u boji još je uvijek relativno ograničen. To je vjerojatno i razlog zbog kojeg svega 42 % ispitanika mjeri troškove ispisa. Od tog broja više od polovice njih (58 %) nije zadovoljno načinom na koji to čine – što je znatno veći udio od prosjeka u cjelokupnom istraživanju, koji iznosi 35 %. Samo četv rtina anketiranih tvrtki trenutno koristi usluge upravljanja ispisom (Managed Print Services – MPS), a malo manje od četv rtine razmatra uvođenje MPS
rješenja. 21 % tv rtki unajmljuje uređaje za ispis.

3. Informacijska sigurnost tvrtkama je od ključne je važnosti i predstavlja razlog za zabrinutost

»Regije u kojima je provedeno ovo ispitivanje imaju priliku prihvatiti revolucionarne tehnologije za unaprjeđenje sigurnosti jer su puno manje opterećene starim IT sustavima koji su prisutni na drugim tržištima.« EMBU Office Insights Report Security press release_CRO.pdf

U izvješću se navodi da je sigurnost informacija osnovni preduvjet i stalni zahtjev te da igra važnu ulogu u odlukama o implementaciji raznih tehnologija u svim djelatnostima i tvrtkama svih veličina na tržištima regije EMEA (Europa, Bliski Istok i Afrika), koja bilježe velik rast.
Donositelji odluka na tržištima s velikim rastom ulažu sve više vremena i proračuna u poboljšanje načina na koji se u svakodnevnim djelatnostima rukuje podacima i dokumentima, pri čemu se njih 79 % slaže da tehnologija ima ključnu ulogu u održavanju sigurnosti dokumenata. Rezultati odražavaju činjenicu da je oblak na tržištima s velikim rastom prepoznat kao važan mehanizam za proširenje globalnog poslovanja, poticanje stvaranja radnih mjesta te smanjenje prepreka za nove proizvode i poslovne modele. Prema ispitivanju, donositelji odluka svjesni su rješenja utemeljenih na oblaku koja bi ih mogla podržati u upravljanju tijekovima dokumenata te su im jasne prednosti koje bi ona mogla donijeti.
No postoji više gorućih pitanja povezanih sa sigurnošću u obradi dokumenata i rukovanju njima, osobito putem servisa u oblaku. Više od 50 % voditelja poslovanja navelo je gubitak fizičkih primjeraka dokumenata kao stalnu prijetnju, usporedo s gubitkom uređaja, mogućnošću autorizacije podataka i opasnosti od virusa i hakiranja. Uz to, pitanja i brige zaposlenika povezane sa sigurnošću navedene su kao najvažnije prepreke načinu rada u kojem zaposlenici koriste vlastite uređaje (Bring Your Own Device – BYOD), a to je utvrđeno u svim regijama u kojima je provedeno ispitivanje.2
Glavni zaključci u regiji CEE (Hrvatska, Kazahstan, Rumunjska, Slovenija):

 • Mogući gubitak povjerljivih dokumenata brine više od polovice ispitanika, ali je i dalje manje krajnjih korisnika zabrinuto zbog mogućeg gubitka povjerljivih ispisanih dokumenata nego u cijeloj regiji EMEA.
 • Želja za korištenjem naprednih modela pisača veća je od prosjeka u regiji.
 • 53 % ispitanika podržava mogućnost izravnog ispisa s pametnog telefona, tableta ili prijenosnog računala na radnom mjestu, ali da bi se zaista implementirao daljinski ispis, potrebno je najprije riješiti moguće sigurnosne probleme.
 • Uvođenje servisa u oblaku za rukovanje dokumentima još je u povojima. 58 % ispitanika uviđa prednosti, ali jači je strah od gubitka kontrole nad sigurnošću dokumenata i pristupom.
 • Dvojbe oko sigurnosti koče i uvođenje rješenja u kojima zaposlenici koriste vlastite uređaje (BYOD), ali ta je praksa uobičajena u regijama EMEA i CEE (47 % poslodavaca to dopušta).

“Tvrtke cijene činjenicu da tehnologija pazi na sigurnost, ali im je teško iskoristiti je“, kaže Matthew Wrighton, kaže Matthew Wrighton, direktor prodaje i marketinga za poslovne korisnike zadužen za tržišta u razvoju u tvrtki Canon Europe. „Regije u kojima je provedeno ovo ispitivanje imaju priliku prihvatiti revolucionarne tehnologije za poboljšanje sigurnosti jer su puno manje opterećene starim IT sustavima koji su prisutni na drugim tržištima. Sljedeći je korak rušenje prepreka za prihvaćanje tehnologija i podržavanje promicanja sigurnosti u tvrtkama svih veličina – osobito kako sigurno i u svoju korist implementirati oblak i rad na vlastitim uređajima (BYOD).“

4. Vizija ureda budućnosti bliža je nego ikad
»Jasno je da su tvrtke s brzorastućih tržišta regije osnažene inovativnom tehnologijom i da pozdravljaju moderan način rada da bi potaknule rast.« EMBU Office Insights Report Office of the Future press  release_CRO.pdf

Donositelje odluka pitali smo što misle o temama daljinskog ispisa, rada na vlastitim uređajima (Bring Your Own Device – BYOD) te potrošnje na digitalnu tehnologiju i automatizaciju. Rezultati pokazuju da su spoj brzonapredujuće tehnologije, porast servisa u oblaku i veće mogućnosti daljinskog rada otvorili prilike za veću radnu efikasnost i snagu na brzorastućim tržištima u regiji CEE2.
Glavni zaključci:

 • 53 % ispitanika shvaća važnost mogućnosti ispisa s pametnog telefona, tableta ili prijenosnog računala izravno na pisač na radnom mjestu
 • 47 % svih tvrtki omogućuje zaposlenicima da s vlastitih uređaja pristupaju tvrtkinoj poslovnoj mreži
 • 21 % kaže da će trošiti više na uređaje i programsku opremu za ispis, kopiranje i skeniranje
 • 66 % ispitanika shvaća važnost automatskog skeniranja i obrade skeniranih dokumenata3

Iako rezultati pokazuju napredak prema modernim načinima rada, jasno je i da financijske i kulturne prepreke na tim tržištima mogu znatno otežati pokretanje i implementaciju promjena. Taj proces izazovnim čine zabrinutost za sigurnost i efikasnost kao i dobivanje potrebne podrške. Postoji i osjetna razlika u znanjima i vještinama, pri čemu mnogi donositelji odluka traže informacije o mogućnostima novih tehnologija od pouzdanih dobavljača i partnera.
Hrvatska je među tehnološki najnaprednijim tržištima i u njoj se očekuje rast potrošnje za nove tehnologije. 18 % ispitanika procjenjuje da će sljedeće tri godine trošiti više nego danas, a 45 % misli da će trošiti jednako.
Poslovni lideri u regiji osobito podržavaju nadolazeće tehnologije. Jednostavnost korištenja i praktičnost potakli su veće korištenje višefunkcijskih uređaja (multi-functional devices – MFD), što je pak potaknulo produktivnost. U Hrvatskoj 47 % krajnjih korisnika redovito koristi MDF-ove na radnom mjestu. 43 % anketiranih predviđa da će za tri godine koristiti MDF-ove jednako intenzivno kao i danas.
62 % dosad nije imalo priliku iskušati daljinski ispis, ali njih 70 % shvaća važnost te tehnologije.

Apetit i interes za BYOD u Hrvatskoj je na drugom najnižem mjestu od svih zemalja u regiji CEE. Glavni su razlog za to sigurnosni problemi i strah da će vlastiti uređaji odvraćati pozornost od posla. Daljinski rad uobičajena je praksa, a ispitanici kao ključne uređaje navode tablete – pogotovo one koje sami donesu na radno mjesto4.
“Jasno je da su tvrtke s brzorastućih tržišta regije potaknute inovativnom tehnologijom i da prihvaćaju moderan način rada da bi potaknule rast”, kaže Matthew Wrighton, direktor prodaje i marketinga za poslovne korisnike zadužen za tržišta u razvoju u tvrtki Canon Europe. “Ipak, ni to ne prolazi bez izazova te je stoga ključno da odgovorimo na potencijalne probleme i ponudimo pravu razinu vođenja na svakom jedinstvenom tržištu da bismo osigurali da tvrtke donose informirane odluke o ulaganjima u tehnologiju od kojih će imati koristi.”

Ključna otkrića

 • 53% svih dokumenata koji se koriste u uredskim okruženjima je digitalizirano
 • 59% uredskih djelatnika danas skenira više dokumenata no prije tri godine
 • 57% uredskih djelatnika danas ispisuje više dokumenata no prije tri godine
 • 66% voditelja poslovanja skeniranje dokumenata smatra presudnim ili vrlo važnim za svoje poslovanje
 • 78% voditelja poslovanja ispis dokumenata smatra presudnim ili vrlo važnim za svoje poslovanje

Izvor: Canon

Povezani članci

 • Ovu prijavu možete u svako doba povući, na kraju svakog Newslettera. Daljnje informacije možete pronaći u našim Pravilima Privatnosti.

Ukoliko želite bez ograničenja čitati i preuzimati naše edukativne materijale registrirajte se. Za preuzimanje odabranog sadržaja, možete unijeti i e-mail adresu, na koju ćemo vam proslijediti poveznicu.

 • Više informacija kako skupljamo, obrađujemo i štitimo Vaše osobne podatke dostupne u našim Pravilima Privatnosti.

Ova stranica koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti. Cookie postavke
mogu se kontrolirati i konfigurirati u vašem web pregledniku, a više o tome možete pročitati ovdje.

Close Popup