Kreiranje korisničkog računa, slažete se sa našim pravnim napomenama i pravilima privatnosti.

ILI

[TheChamp-Login]

Kreiranje korisničkog računa, slažete se sa našim pravnim napomenama i pravilima privatnosti.

ILI

[TheChamp-Login]

Pratite nas:

Online trgovina iz temelja mijenja logističke procese

Online trgovina iz temelja mijenja logističke procese

Potreba za prometnim i logističkim uslugama u Europi stalno raste i stoga se pojavljuju značajni problemi kako se nositi sa širenjem prometnih tokova. Prema procjenama Europske komisije, teretni prijevoz će se do 2030. godine povećati za 40%, a do 2050. godine za čak 80%. Usto, očekivanja su da će putnički prijevoz do 2030. rasti za 34%, a do 2050. godine za 51%.

Usklađivanje logistike i prometa u okvire EU

Imajući u vidu te pokazatelje i činjenicu da se oko 75% današnjeg prometa odvija na cestama, nužno je učiniti cestovni prijevoz učinkovitijim te ojačati alternativne načine prijevoza kao što su željeznica ili unutrašnji vodeni putevi.

Zbog toga je Europska komisija otvorila ciklus poziva za dostavu prijedloga u okviru programa EU-a za financiranje prometne infrastrukture Instrument za povezivanje Europe. Njime se prije svega podržava prelazak na mobilnost s niskom razinom emisija i potiču ulaganja u cilju otvaranja radnih mjesta. U novom ciklusu poziva za projekte unutar programa ponudit će se 1,9 milijardi eura namijenjenih financiranju ključnih prometnih projekata u Europi. EU podržava više od 460 projekata u svim državama članicama kako bi se pridonijelo boljoj mobilnosti i povezanosti, naglasak je na inteligentnim prometnim sustavima u cijeloj Europi.

Nužna prilagodba strategije prometnog razvitka

Potpredsjednica Hrvatske gospodarske komore za graditeljstvo, promet i veze, Mirjana Čagalj, ističe kako Hrvatskoj treba puno kraća i jezgrovitija prometna strategija od postojeće te ju, kako kaže, treba izraditi u suradnji sa strukom. Upozorava kako postojeća strategija ne obuhvaća sve što je potrebno s obzirom na to da nije uzet u obzir kontekst kao niti globalna kretanja svjetske industrijske proizvodnje.

Dodaje kako cjevovodni prijevoz i telekomunikacije svakako trebaju biti uključeni u strategiju koji zajedno sa svim vidovima prijevoza čine cjelinu koja sinergijskim djelovanjem stvara najveće gospodarsko-ekonomske učinke te da se kod izrade nove strategije prometnog razvitka nužno mora voditi računa o strateškom opredjeljenju Hrvatske prema željeznici kao nositelju razvoja gospodarstva.

Strategijom se mora utvrditi prilagođavanje Hrvatske prometnom sustavu EU, u čemu su ključni prometni infrastrukturni projekti ulaganje u nizinsku prugu Zagreb-Rijeka, čija bi izgradnja omogućila pretpostavke daljnjeg razvoja riječke luke te Cargo centra Zagreb; ulaganje u kanal Dunav-Sava koji bi omogućio revitalizaciju dunavskog prostora, odnosno istočne Hrvatske; bolje iskorištavanje cargo kapaciteta zračnih luka kako bi se prevladala niska iskorištenost prijevoza roba zračnim putem te izgradnja novih suvremenih skladišnih kapaciteta.

Sve su to ključne pretpostavke za razvoj multimodalnog prijevoza i sve prednosti koje on donosi gospodarstvu. Razina  razvijenosti prometne infrastrukture (posebice cestovne) daleko nadmašuje razinu razvijenosti prometne suprastrukture (prijevoznih sredstava). Nužna su ulaganja u prijevozna sredstva i ‘pomlađivanje’ javnih voznih parkova, uz aktivno sudjelovanje kako države, tako i jedinica regionalne uprave i privatnog kapitala.

Globalni sektor transporta i logistike suočen je s dramatičnom preobrazbom u vrijeme promjena proizašlih iz načina na koji nove digitalne tehnologije te promjene u očekivanjima kupaca i suradnički poslovni modeli mijenjaju izgled tržišta.

Hrvatske prijevozničke tvrtke suočavaju se s nizom problema: od ulaska Hrvatske u EU prije svega zbog odlaska vozača na rad u druge zemlje EU te zbog izostanka državnih poticaja kakvi postoje u drugim zemljama EU, osjetno viših troškova poslovanja…

Ljubica Herceg, direktorica Sektora za promet i veze HGK, ističe da je prije svega bitno prijevoznicima odobriti veće kvote za strane vozače i poticaje za zapošljavanje (iz proračunskih i iz sredstava fondova EU) te poticati prekvalifikacije domaćih vozača, kako bi se riješila problematika njihova nedostatka.

Ističe i da se HGK zalaže za uvođenje vinjeta za gospodarski segment vozila ili da se omogući dodatni popust stalnim korisnicima radi vraćanja vozila na autoceste, mogućnost povrata dijela trošarina, kako bi se potaknulo hrvatske prijevoznike, a i ostale prijevoznike koji tranzitiraju kroz Hrvatsku, da gorivo kupuju u Hrvatskoj, ukinuti preventivne tehničke preglede vozila i obvezu dolaska na homologacije novih i rabljenih vozila proizvedenih u EU…

Milan Vrdoljak, predsjednik Uprave najveće prijevozničke tvrtke u Hrvatskoj i regiji, Ricarda iz Osijeka, ističe da treba dopustiti uvoz vozača iz trećih zemalja BiH i Srbiji bez kvota, te poticati školovanja mladih vozača. I Udruga prometa pri HUP-u traži od nove Vlade hitno donošenje uredbi o slobodnom zapošljavanju vozača iz zemalja izvan EU kao kratkoročnu mjeru za spas hrvatskih cestovnih prijevoznika.

Trendovi digitalizacije i ekologije u logističkim lancima

Nakon dva desetljeća razvoja logistike koji u svojoj suštini predstavlja ‘optimizaciju opskrbnog lanca’, zajedničko svim promjenama je digitalizacija poslovanja. Digitalizacija neosporno povećava brzinu procesa i konkurentnost logističkih tvrtaka. Zbog sve većeg broja konkurenata na tržištu logističkih usluga, tvrtke su morale započeti s optimizacijom vlastitih procesa, pri čemu se prije svega optimizira protok informacija između svih sudionika, a radni procesi istovremeno postaju brži i transparentniji.

-Digitalizacija u logistici osnovni je preduvjet koji osigurava vremensku optimizaciju lanca opskrbe (‘supply chain’) jer sve možemo nadoknaditi u toj grani gospodarstva, osim krivo potrošenog ili izgubljenog vremena. Vrijeme u prometu je najbitnija ekonomska kategorija koja je vrlo mjerljiva i kad su u pitanju uštede kao i gubitci – naglašava Mirjana Čagalj.

-Digitalizacija u logistici usko je povezana s IT uslugama te prati njihov trend razvoja. Tako se u posljednje vrijeme sve više posvećuje pozornost i ulaže u procese automatizacije i umrežavanja. Neke od najznačajnijih stavki o kojima se u posljednje vrijeme govori i o čijem ćemo daljnjem razvoju i usavršavanju još imati prilike čuti zasigurno su mobilna podatkovna komunikacija, pametna sučelja (softver za dispoziciju – bolji pregled aktivnosti čime je ujedno lakše mjeriti produktivnost i zatim optimizirati procese ako je to potrebno), transparentnost puta paketa uz ‘tracking’ (odnosno praćenje – nalogodavci žele pravovremeno biti informirani o tome gdje se nalazi pošiljka s robom, a transportna poduzeća zahvaljujući praćenju puta paketa mogu još bolje isplanirati resurse) te digitalna razmjena podataka (slanje podataka i dokumenata u ‘cloud’, što ujedno omogućava bržu i efikasniju razmjenu poruka, preuzimanje i prijenos podataka) – objasnio nam je glavni direktor za Hrvatsku i Sloveniju logističke tvrtke DPD, Igor Jakovljević.

transport-i-logistika_negdje-kroz-tekst

Integralna (cjelovita) logistika

Kao jedan od najsuvremenijih logističkih rješenja na našem tržištu ističe se i tzv. integralna logistika. Vlasnik tvrtke Integralog Vedran Hirtz nam je rekao kako su prednosti integralne, odnosno cjelovite logistike, ujedno i njene glavne odlike: niži ukupni troškovi, minimaliziranje mogućnosti pogreške, učinkovitije upravljanje zalihama, ali i ukupnim procesom u lancu opskrbe, te time i veća ukupna produktivnost, što generira niže troškove logistike po jedinici mjere – koji su k tome za klijenta još i varijabilni, ako se za sve to koristi 3PL partner.

Ukupno gledano, godišnji trošak tako riješene logistike znatno je niži nego kad bi se svaki proces izvodio samostalno, odvojeno, s više zasebnih dobavljača, a to se postiže sinergijskim efektom – možemo to nazvati i ‘one roof concept’ ili ‘one stop shop’ za klijenta – sve s jednim partnerom.

-Na našem primjeru to se lako može dokazati – iako smo specijalizirani za skladištenje i manipulaciju robom, pogotovo za web shop logističku podršku, u svakom trenutku svojim klijentima nudimo i pružamo usluge cjelovitog (integralnog) logističkog procesa te time za svoje klijente postižemo značajno povećanje kvalitete usluga i smanjenje troškova – objasnio je Hirtz.

Uz digitalizaciju, jedna od ključnih tendencija poslova u logistici i distribuciji svakako je i smanjenje onečišćenja i ušteda energije. Ekološki zahtjevi za logistiku odnose se jednako kao i na sve ostale grane gospodarstva i njihov održivi razvoj. Prioritet su najekonomičniji prijevoz, kao jedan od najvećih zagađivača, koji podrazumijeva pametno usklađivanje logističkih centara i distribucije.

-S aspekta zaštite životne sredine, a prema prirodi logističkih procesa, važne su sve faze realizacije robnih tokova, a posebno povratne logistike koja obuhvaća čitav reprodukcijski proces i odnosi se na tokove reciklaže, otpada, povratne ambalaže, praznih logističkih jedinica i oštećene robe. U logistici su bitna dva područja djelovanja: racionalno korištenje otpadnih materijala i racionalizacija logističkih procesa s aspekta utjecaja na okoliš – objasnila nam je Mirjana Čagalj iz HGK.

Ponuda cloud rješenja u transportu i logistici

Jedna od ključnih tendencija u digitalizaciji poslovanja u posljednje je vrijeme i prenošenje poslovanja u ‘cloud’. Iz više razloga poslovanje preko ‘clouda’ u mnogome je pogodno za logističke poslove pa je na tržištu u ponudi niz rješenja za takvo poslovanje.

Kako bi cloud usluge učinio što dostupnijima, Vipnet je još 2013. godine pokrenuo Vip cloud market, online platformu na kojoj su sve cloud usluge neprekidno dostupne. Iz Vipneta nude i uslugu Vip auto nadzor za praćenje vozila GPS tehnologijom. Pomoću mobilne jedinice u vozilu koja komunicira putem mobilne mreže korisnik je u mogućnosti na zaslonu računala primati podatke o kretanju vozila.

Za potrebe poslovnih korisnika koji imaju 50 i više vozila u svom voznom parku, a samim time posebne i složenije zahtjeve u smislu kvalitetnog praćenja svoje flote vozila, Vipnet je prošle godine nadogradio postojeću uslugu ‘cloud’ nadzora vozila uslugom GDi auto nadzora PLUS. GDi auto nadzor PLUS omogućuje korisniku uvid u kretanje njegovih vozila u Hrvatskoj ili inozemstvu u realnom vremenu koje se može pratiti na osobnom računalu ili na mobilnom telefonu. Osim praćenja kretanja i detaljne statistike korištenja vozila korisnik može pratiti razinu goriva u rezervoaru, utakanje ili istakanje goriva i potrošnju goriva, prijavu vozača u vozilo prije svake vožnje, mjeriti i registrirati temperaturu u dostavnim vozilima, registrirati otvaranje i zatvaranje prtljažnog prostora itd.

-Transportna i logistička društva imaju potencijal da sve poslovne podatke drže u ‘cloudu’ i tim načinom korištenja informatičkih tehnologija povećavaju konkurentnost i ostvare uštede. ‘Cloud’ u Hrvatskoj još uvijek je u razvoju i uglavnom je zasnovano na uslugama u tzv ‘privatnom oblaku’, dok je koncept javnog računarstva u ‘cloudu’ slabije prihvaćen. Neke od logističkih kompanija koriste privatni ‘cloud’ jer žele nadzor nad informatičkim sustavima – rekao nam je voditelj razvoja Compinga Dario Cvitešić.

Comping u ‘cloudu’ nudi svoja rješenja poput: Kontaktnog centra u oblaku (ContactInCloud), Upravljanja projektima u oblaku (ProjectInCloud), Upravljanja prodajom u oblaku (SalesInCloud) itd. Također nudi i prilagođena rješenja na Microsoft Dynamics CRM platformi specifično za vertikalu transporta i logistike.

Paketna distribucija sve brža i točnija

Međunarodna paketna distribucija, kao djelatnost koja u cilju dostave pošiljki povezuje sve dijelove svijeta, smatra se najbržim i najpraktičnijim kanalom koji može ispuniti zahtjeve današnjeg globaliziranog svijeta da svugdje i na najlakši način dođe do tražene informacije ili robe. Na hrvatskom tržištu ima dosta tvrtaka kojima je glavni posao paketna distribucija, ali i onih, poput npr. Tiska, kojima je to samo dio poslovanja.

-Ključne značajke paketne distribucije su, prije svega, brza i pouzdana dostava. TEX logistika je specijalizirana za pružanje cjelovitih logističkih rješenja u sklopu paketne distribucije koristeći vlastitu infrastrukturu, veliki vozni park koji godišnje pređe 24 milijuna kilometara, kao i najširu mrežu ‘click&collect’ lokacija. Kao vodeći nacionalni distributer osiguravamo prijevoz pošiljka bez težinskih ograničenja po načelu dostave ‘od vrata do vrata’ na bilo koje odredište u Hrvatskoj. Smatramo da su inovacije i unapređenje usluge nužne i konstantno radimo na tome. Uveli smo ‘Track&Trace’ sustav za praćenje pošiljke i ‘SMS obavijest o dospijeću’ – rekla nam je voditeljica odjela za odnose s medijima Agrokora, Ana Ciglenečki, dodajući kako korisnicima usluga TEX logistike žele maksimalno olakšati slanje i primanje paketa, 7 dana u tjednu, uključujući vikende, kao i mogućnost dostave na Paketomate, gdje kupci svoje pakete mogu preuzeti od 0 do 24 sata.

Outsourcing usluge prijevoza, distribucije, održavanje voznog parka

-‘Outsourcing’ usluga u transportu započeo je prije desetak godina. Tvrtke koje se bave uslugom prijevoza sve se više transformiraju u multiprilagodljive logističke i transportne centre – kaže Mirjana Čagalj.

Prema dostupnim podatcima, sada je u Hrvatskoj 30% logistike ‘outsourcano’. Najveća prijevoznička tvrtka u Hrvatskoj i regiji, osječki Ricardo, svoje poslovanje čvrsto je pozicionirao u području pružanja logističkih usluga. Tvrtka se specijalizirala za distribuciju, logistiku i skladištenje s glavnim skladištem u Dardi i još dva u Osijeku, iz kojih pružaju usluge svojim partnerima.

Nedavnim preuzimanjem Beljetransa, Ricardo je svojoj floti od 140 kamiona pridružio još 56, a  otprije su naručena još 2, dok je prošle godine Ricardo nabavio 40 kamiona. Akvizicijom Beljetransa Ricardo je dobio sposobnost prijevoza u tuzemnom i međunarodnom prijevozu s najmodernijim voznim parkom, posebno u segmentu specijalnih prijevoza za potrebe poljoprivredne proizvodnje. S više od 200 kamiona koji mogu odgovoriti na sve potrebe za prijevozom roba, Ricardo nastavlja i kontinuitet poslovanja s Beljem, ali i ostalim članicama Agrokor koncerna.

-Kvalitetna i pouzdana usluga svakako je ključni faktor koji će pokrenuti, odnosno  ubrzati nastavak procesa outsourcinga. Ako će korisnici dobiti barem jednako vrijednu uslugu kakvu su i  sami proizvodili, i uz činjenicu da se u tom slučaju smanjuje ukupni logistički trošak, kao i njegova struktura (fiksni troškovi postaju varijabilni), proces outsourcinga postat će  nezaustavljiv – smatra Čagalj, napominjući da se sve globalne logističke tvrtke razvijaju na principu centralnih distributivnih skladišta.

 -Upravljanje voznim parkom ili ‘fleet management’ usluga je kojom se sve više koriste velike i srednje tvrtke kako bi što jednostavnije kontrolirale svoj vozni park te potrošile što manje vremena i resursa za brigu o njemu. Tvrtke koje se bave upravljanjem voznim parkovima kupcu pomažu kod odabira potrebnih vozila – kaže Čagalj, dodajući da je održavanje voznog parka naslonjeno na prodavatelje voznog parka kao prirodni dio njihovog prodajnog paketa u dijelu koji se zove postprodajna briga za kupce.

-U posljednje vrijeme sve više tvrtaka odlučuje se na ‘outsourcing’ distribucije robe. Korisnici outsourcinga u podjednakoj su mjeri i male i velike tvrtke. Prve zbog želje za pojednostavljenjem cijelog procesa i nemogućnosti samostalne organizacije distributivne mreže, dok ove druge jednostavno žele smanjiti troškove i/ili skratiti vrijeme dostave. Osim toga, i zahtjevi njihovih klijenata sve su veći, pa tako oni sada očekuju vrhunsku kvalitetu dostave bez dodatne nadoplate, koja sada već standardno mora uključivati mogućnost digitalnog praćenja puta paketa – kaže glavni direktor DPD-a za Hrvatsku i Sloveniju Igor Jakovljević, dodajući kako ‘outsourcing’ u Hrvatskoj tek očekuje razvoj. Naglašava kako je, iako u teoriji isplativiji, sama uspješnost ‘outsourcinga’ ovisna o strukturi same tvrtke i nizu dodatnih faktora kao što su broj vozila, broj zaposlenih u distribuciji, dostavna mreža…

Novosti u ponudi dostavnih vozila i kamiona

Krajem ljeta u Parizu predstavljen je ponos švedske kamionske industrije – nova generacija Scanije. Nova generacija tog kamiona predstavlja najveći kamionski novitet ove godine u svijetu.

Odmah po promociji započela je i proizvodnja nove Scanijine perjanice, u tvornici Södertälje. U prvom valu naglasak će biti na tegljačima, dok će ostale verzije biti dodavane u ponudu. Novi model ukupno je štedljiviji za 5% u odnosu na prethodnika. Prevedeno u konkretne brojke, to za tipični tegljač koji prelazi godišnje 150.000 km znači uštedu od 2.000 litara goriva. U ponudi su motori obujma 13 i 16 litara. 13-litreni se nude u verzijama od 370, 410, 450 i 500 KS (okretni moment od 2150-2550 Nm), dok se 16-litreni nudi s 520, 580 i 730 KS (okretni moment od 2700-3500 Nm).

 

16049-098

 

U Scaniji su posebno koncentrirani na sniženo težište vozila, bolju vidljivost te bočne zračne zavjese za zaštitu vozača kod prevrtanja. Kraći je i put kočenja s pune brzine, 38 umjesto 40 metara kod prethodnog modela.

Nova Scanija očekivano je osvojila prestižnu titulu International Truck of the Year 2017., dok je International Van of the Year 2017. novi Volkswagen Crafter. Nagrade dodjeljuje međunarodni žiri kojeg čini 25 vodećih magazina o gospodarskim vozilima u Europi, a tradicionalno su uručene na IAA salonu gospodarskih vozila u Hannoveru. U konkurenciji Scaniji bili su još i Iveco Stralis XP-NP te Mercedes-Benz Actros s motorom OM 471.

Volkswagen Crafteru konkurenciju su činili Citroën Jumper/Peugeot Expert te novi Iveco Daily E6.

Zanimljiv novitet je i što se Ford Trucks uskoro sprema ući na tržište srednje i istočne Europe svojim kamionima opremljenim novim Euro 6 motorima, a među tržištima na kojima će biti prisutni je i Hrvatska.

Strategija Ford Otosan grupacije je na tržište ući pomoću jakog lokalnog partnera. Pod takvim se partnerom podrazumijeva tvrtka koja ima dobar rejting na tržištu, te razvijenu servisno prodajnu mrežu. Ime hrvatskog partnera će se znati krajem godine. Zanima ih prvenstveno segment domaćeg transporta u zemlji, s naglaskom na komunalna i građevinska vozila, ali ambicije postoje i u distribuciji.

Uvjeti za razvoj intermodalne logistike

Intermodalni transport podrazumijeva da su zadovoljeni zahtjevi modernog načina života, odnosno brzina, sigurnost i ekološki zahtjevi. Takav se oblik transporta sve više spominje u kontekstu održivog razvoja, kao alternativa klasičnom transportu, pri čemu se ističu prednosti u vidu smanjenja nesreća, smanjenja emisija CO₂, uštede na vanjskim troškovima…

-Karakteristike intermodalnog transporta razlikuju se od zemlje do zemlje, a najvažniju ulogu ima prometna povezanost i da ne dolazi do promjene teretno-manipulativne jedinice. Svakim poboljšanjem, odnosno ulaganjem u transport, dolazi do povećanja kvalitete usluge, skraćivanja vremena potrebnog za transport i smanjenja ukupnih troškova – kaže Igor Jakovljević.

U Hrvatskoj se posljednjih godina dosta ulagalo u cestovnu mrežu, a za razvoj intermodalne logistike nužna su ulaganja u željezničku infrastrukturu, u infrastrukturu naših morskih luka (posebno Luke Rijeka), te realizirati projekt Luke Vukovar na Dunavu kako bi se povećala konkurentnost u brodskom pomorskom i riječnom transportu.

-Za razvoj intermodalne logistike potrebno je uskladiti Strategiju razvoja prometa s globalnim industrijskim kretanjima te odrediti strateške točke u Hrvatskoj gdje bi se razvijali logističko-distributivni centri. To bi bila mjesta koja mogu objediniti sve vidove prometa. To su svakako naše morske luke, osječka regija zbog mogućnosti razvoja riječne intermodalnosti te Zagreb-Rijeka kao okomita os koja povezuje Europu s ostatkom svijeta. Logistički centri trebaju biti u funkciji protoka roba, kao i poveznica s lokalnom industrijskom proizvodnjom – smatra Mirjana Čagalj.

Razvoj online trgovine

Sve veća zastupljenost online trgovine umnogome utječe na logistiku i distribuciju. Online trgovina nezaustavljivo raste, a u Hrvatskoj se tek očekuje veliki procvat. Prema istraživanju provedenom od strane E-Commerce Europe e-trgovina (B2C), u Hrvatskoj je 2015. godine porasla za čak 12,5%, a očekuje se kako će ove godine taj postotak biti i veći, oko 13,7%.

Zadatak logističkih kompanija je razviti rješenja i prilagoditi se razvoju online trgovine i kupnje na Internetu kako bi klijentima pružili brzu i kvalitetnu uslugu. Posebna otežavajuća okolnost u tome je nepovoljan geografski oblik Hrvatske koji je svakako veliki izazov za sve kompanije koje se bave logističkim uslugama.

-Online trgovina, te pogotovo njen sve veći porast, značajno utječe na skladištenje i distribuciju, točnije, na mijenjanje procesa unutar ta dva procesa (ubrzanjem procesa, smanjenjem veličine pošiljke, radom bez skladišta, odnosno mogućnošću da nije sva roba u svakom trenutku na zalihi, potrebom za brzom reakcijom na ulazu i izlazu, potrebom za IT povezivanjem, potrebom za novim specifičnim procesima, koji do sada nisu postojali itd.), te svakako na vrijeme reakcije, koje je pod konstantnim pritiskom skraćivanja – kaže vlasnik Integraloga, Vedran Hirtz, dodajući kako je to očekivano jer svaki krajnji kupac želi čim prije dobiti ono što si je online naručio. -Mi za jednog našeg klijenta, za jedan poznati domaći ‘web shop’, dio robe držimo u skladištu, a dio robe nakon zaprimljenog naloga prikupljamo sa skladišta njegovih dobavljača, dovozimo u naše skladište, spajamo s robom koja već je na našem skladištu, završno pakiramo i isti dan otpremamo, kako bi takva pošiljka sljedeći dan bila na vratima krajnjeg potrošača – online kupca našeg klijenta – naveo nam je kao primjer logističke i distributerske potpore online trgovini Hirtz, dodajući da su za drugog klijenta, jednu od telekomunikacijskih kuća, točnije za njihov ‘web shop’, uveli i dostavu proizvoda isti dan – uslugu koje do sada nije bilo na hrvatskom tržištu i za koju očekuje da će dovesti do revolucije web shopinga u Hrvatskoj.

Isporuka u jednom kliku

-Svaka kompanija koja se bavi prodajom svjesna je koliko je bitno da police s robom budu pune robe koja se prodaje. To je u današnje vrijeme krize važnije nego inače, a kompanije troše ogromne resurse na to da izračunaju i nabave baš onu robu koja se u tom trenutku traži – kaže vlasnik konzultantske tvrtke Logiko iz Zagreba, Antonio Zrilić, dodajući kako je distribucija robe u urbanim sredinama jedan od najzahtjevnijih i logistički najkompleksnijih izazova, ali i stoga što je grad ogromno potencijalno tržište. S razvojem online naručivanja i kupovanja, pritisak na logistiku još je veći.

-Jedan od problema vjerojatno je i u percepciji kupaca. Što je to uspješna, odnosno neuspješna isporuka? Kada online kupac kupuje, on to radi samo jednim klikom (kao što to redovni kupci na Amazon.com-u znaju, postoji tzv. 1-click shopping). Nezgodna je stvar u tome što su očekivanja takvog kupca, što se tiče isporuke, jednaka: ‘Isporuka u jednom kliku’ (1-click delivery) – objasnio je Zrilić.

Smatra kako je jedan od načina da bi odgovorili na ovaj izazov i smanjili ogromne troškove dostave da prijevoznici ulože više u odnose s potrošačima, kao i da prošire ponudu alternativnih usluga dostave (kao što, na primjer, tvrtka Zappos dozvoljava svojim kupcima da naruče nekoliko pari cipela i one koje im ne odgovaraju vrate – i to sve besplatno).

Strategije u ‘gradskoj logistici’

Potrošači će i dalje tražiti da prijevoznici i trgovci na malo budu bolji i njihovi zahtjevi za uslugom bit će sve veći. Trgovcima i prijevoznicima ostaje izazov da kroz tehnološka poboljšanja zatvore jaz između performansi kućnih dostava i očekivanja potrošača.

Urbanu strategiju za distribuciju tereta teško je provesti jer sustavno zahtijeva veće troškove. Strategije koje se mogu provesti u gradskoj logistici, ublažavajući problem teretne distribucije, možemo podijeliti na tri dijela, naglašava Zrilić:

Informacijska tehnologija

Danas su tehnološki alati za upravljanje distribucijom u gradu vrlo razvijeni i samo o kompanijama ovisi koje će alate i u kojoj mjeri koristiti. Najviše se koriste tehnologije koje se odnose na rutiranje, odnosno izradu optimalnih ruta po kojima treba distribuirati robu. Ovi sustavi pomažu u reduciranju troškova goriva te omogućuju bržu dostavu i bolje iskorištenje vozila.

Logistički prijateljski objekti?

Termin ‘Logistics friendly’ odnosi se na to koliko je jednostavno da roba ulazi i izlazi iz trgovačkih centara, iz perspektive prilaza te izlaza, kao i konačne dostave do pojedinog izloga. Postoje zapravo dva logistička aspekta kod isporuka u trgovačke centre. Prvi je sama isporuka kamiona u i iz kompleksa trgovačkog centra, što je učinkovitije moguće, sa što je moguće manje čekanja.

Drugi je aspekt distribucija unutar trgovačkog centra, od utovarno/istovarne platforme (doka) ili vrata koji dostavljači moraju koristiti, do same trgovine. Da bi se to napravilo kako treba, potreban je temeljiti fizički redizajn trgovačkog centra, ali isto tako potrebno je i bolje sagledati ulogu prijevoza u trgovačkom centru te dostavu ili prikupljanje iz trgovine koja je konačno odredište.

Učinkovitost se odnosi i na prometnu stranu problema – čekanja vozila, teško parkiranje ili okretanje te zakrčivanje ostalog prometa u jeku najvećih gužvi. Konsolidacija koja bi unaprijed razdvajala isporuku do centra i dostavu unutar centra možda predstavlja dio optimalnog rješenja.

Prilagodba voznog parka

Odnosi se na korištenje prilagođenih vozila za distribuciju gradskog prijevoza tereta. Vozila s manjim kapacitetom imaju tendenciju da se bolje prilagode za isporuke u centru grada. Isto tako, kretanje po starim gradskim jezgrama (naročito u priobalnom području) strogo je regulirano i u njih je moguće ući samo u određeno ograničeno vrijeme. Inovativne strategije, poput manjih električnih vozila, pa čak i teretnih bicikala i tricikala, uspješno su implementirane i naglašavaju dobar potencijal za prilagodbu u gradskoj sredini. Također, električni kamioni obećavajuća su tehnologija zbog očuvanja okoliša, niže buke i emisije CO₂.

Svaka od ovih strategija balansira sa svojim prednostima i nedostatcima koji variraju od ekonomske isplativosti prema sve većoj reguliranosti i ekološkim zahtjevima, koji se najčešće odnose na veće troškove distribucije. Također, sve se više provodi zeleni oblik gradske logistike, jer je sadašnja situacija neodrživa zbog većeg zagađenja okoliša. Budući da je svaki grad različit što se tiče učestalosti prometa, jedna strategija ne obuhvaća sve gradove, te se svaka strategija može prilagoditi određenom gradu.

Povezani članci

  • Ovu prijavu možete u svako doba povući, na kraju svakog Newslettera. Daljnje informacije možete pronaći u našim Pravilima Privatnosti.

Ukoliko želite bez ograničenja čitati i preuzimati naše edukativne materijale registrirajte se. Za preuzimanje odabranog sadržaja, možete unijeti i e-mail adresu, na koju ćemo vam proslijediti poveznicu.

  • Više informacija kako skupljamo, obrađujemo i štitimo Vaše osobne podatke dostupne u našim Pravilima Privatnosti.

Ova stranica koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti. Cookie postavke
mogu se kontrolirati i konfigurirati u vašem web pregledniku, a više o tome možete pročitati ovdje.

Close Popup