Kreiranje korisničkog računa, slažete se sa našim pravnim napomenama i pravilima privatnosti.

ILI

[TheChamp-Login]

Kreiranje korisničkog računa, slažete se sa našim pravnim napomenama i pravilima privatnosti.

ILI

[TheChamp-Login]

Pratite nas:

Natječaji Grada Osijeka za poduzetnike

Natječaji Grada Osijeka za poduzetnike

Grad Osijek aktivan je u podršci poslovanja tvrtaka s područja grada te prepoznaje važnost poticanja razvoja poduzetništva, stoga provodi mjere s ciljem jačanja konkurentnog nastupa poduzetnika na tržištu te podizanja razine poduzetničkih znanja i vještina. Osim posebnih mjera za razvoj poslovanja poduzetnika na području grada, značajan potencijal za ulaganje predstavlja i potpuno infrastrukturno opremljena te iznimno atraktivna poslovna zona, Eko – industrijska zona Nemetin.

Grad Osijek je 13. ožujka 2017. godine raspisao Javni poziv za dodjelu potpora iz Općeg programa poticanja razvoja poduzetništva na području grada Osijeka u 2017. Predmet ovog javnog poziva je dodjela bespovratnih potpora iz Općeg programa poticanja razvoja poduzetništva na području grada Osijeka, kojim se provode mjere s ciljem jačanja konkurentnog nastupa poduzetnika na tržištu te podizanja razine poduzetničkih znanja i vještina.

Predmet ovog javnog poziva je dodjela bespovratnih potpora iz Općeg programa poticanja razvoja poduzetništva na području grada Osijeka, kojim se provode mjere s ciljem jačanja konkurentnog nastupa poduzetnika na tržištu te podizanja razine poduzetničkih znanja i vještina.

U okviru Javnog poziva realiziraju se sljedeće mjere:

  • Potpore za pokretanja gospodarske aktivnosti poduzetnika početnika
  • Potpore za nabavu i ugradnju strojeva i opreme
  • Potpore za certificiranje proizvoda i procesa
  • Potpore tradicijskim i umjetničkim obrtima
  • Potpore za izradu projektnih prijedloga za sufinanciranje iz fondova Europske unije
  • Potpore za izlaganje na sajmovima
  • Potpore za stručno obrazovanje i osposobljavanje zaposlenika

Potpore koje se dodjeljuju na temelju ovog javnog poziva su potpore male vrijednosti sukladno Uredbi Komisije EU br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju EU na de minimis potpore (Službeni list Europske unije L352/1).

Korisnici potpore mogu biti mikro, mali i srednji poduzetnici (trgovačka društva, obrti i zadruge) koji su zakonom kojim se uređuje poticanje razvoja malog gospodarstva definirani kao subjekti malog gospodarstva.

Ukupno raspoloživa sredstva namijenjena za dodjelu potpora po ovom javnom pozivu iznose 500.000,00 kuna. Po ovom javnom pozivu jedan poduzetnik može se prijaviti za više mjera i ostvariti pravo na maksimalni iznos potpore ne veći od 50.000,00 kn.

Javni poziv bit će otvoren do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 30. studenoga 2017. Uvjete, mjere i sredstava za dodjelu potpore te način podnošenja prijave potražite OVDJE.

Posebni uvjeti za ulaganje poduzetnika u zonu Nemetin, prvu zelenu gospodarsku zonu u Hrvatskoj

Smještena u neposrednoj blizini Osijeka na području od posebne državne skrbi, zona Nemetin namijenjena je malim, srednjim i velikim poduzetnicima koji se bave prerađivačkom industrijom te su im potrebne veće parcele za industrijske pogone, blizina pročišćivača vode i odlična prometna povezanost (cestovni koridori, željeznica, zračna i riječna luka).

Prednost Nemetina je i Znanstveni centar za obnovljive izvore energije koji radi na projektu bioplinskog postrojenja za električnu i toplinsku energiju, koja će biti distribuirana poduzetnicima u zoni za potrebe grijanja i hlađenja industrijskih postrojenja.

Odmah po završetku zone krajem rujna krenula su prva ulaganja. Tvrtka Inspecto d.o.o. započela je u IZ Nemetin s provedbom projekta ‘INSPECTO LAB – Centar za laboratorijska ispitivanja u području agroekologije, hrane i predmeta opće uporabe’. Projekt ulaganja vrijednog preko 33 mil. kuna također je sufinanciran sredstvima EU, a odnosi se na izgradnju novog centra za laboratorijska ispitivanja u području agroekologije, hrane i predmeta opće uporabe uz nabavu novih tehnologija i usavršavanja djelatnika, te promicanja vidljivosti tvrtke i usluga.

Zemljište su kupile i tvrtke Lagermax te Messer Croatia Plin, koje su započele s radovima na izgradnji objekta, a predviđeni završetak radova je travanj 2017. godine. Uz položaj te dostupnost svih vrsta prometne povezanosti u samoj zoni, postoji i kvalitetan program poticaja i olakšica.

Sve informacije o Eko – industrijskoj zoni Nemetin možete pogledati i na web stranici www.osinvest.hr.

Javni natječaj za osnivanje prava građenja na nekretninama u Eko – industrijskoj zoni Nemetin

Grad Osijek je 24. veljače 2017. godine objavio Javni natječaj za osnivanje prava građenja na nekretninama u Eko – industrijskoj zoni Nemetin. Predmet javnog natječaja je osnivanje prava građenja na nekretninama na području Eko – industrijske zone Nemetin, s ciljem izgradnje poslovnih objekata za slijedeće namjene: proizvodne (industrijske), nove tehnologije, greenfield investicije u obnovljive izvore energije, prerađivačke industrije s većim industrijskim pogonima koji trebaju veće površine ili blizinu pročistača vode, u skladu s Generalnim urbanističkim planom grada Osijeka (“Službeni glasnik” Grada Osijeka broj: 5/06., 12/06. – ispr., 1/07. – ispr., 12/10., 12/11., 12/12., 2/13.-ispr., 4/13.-ispr., 7/14., 11/15. i 5/16. – ispr.).

Natjecati se mogu pod jednakim uvjetima domaće i strane pravne i fizičke osobe registrirane za obavljanje djelatnosti koja dovodi do ostvarenja cilja raspolaganja zemljištem – povećanje gospodarske aktivnosti i zaposlenosti koje se želi ostvariti prodajom zemljišta i izgradnjom objekata kako bi se povećao fizički obujam proizvodnje i zaposlenost – koje ispunjavaju uvjete i kriterije utvrđene natječajnom dokumentacijom.

Početni iznos jednogodišnje naknade građevinskih čestica koje su predmet Javnog natječaja prema Programu poticaja i olakšica Eko – industrijska zona Nemetin 1. MODUL, 1.1. Mjera – pravo građenja iznosi 1,00 kn/m² do isteka roka od 36 mjeseci od sklapanja ugovora o pravu građenja, odnosno 20,00 kn/m2 nakon isteka roka od 36 mjeseci.

Grad Osijek opremio je parcele u zoni sa kompletnom infrastrukturom i to: prometne površine s pripadajućom oborinskom odvodnjom, javna  rasvjeta, DTK, toplovodna mreža, plinovodna  mreža,  vodoopskrba,  kanalizacija i električna energija, kako bi kupac ostvario priključke o svome trošku (osim električne energije gdje Parcele 5 – 11, 12 -15 i 20 -23 imaju prema Prethodnoj elektroenergetskoj suglasnosti broj 400800-102504-0011 zakupljenu određenu količinu električne energije koju Grad Osijek daje potencijalnim investitorima kao dodatnu pogodnost).

Pravo građenja na novoosnovanoj građevnoj čestici osniva se na neodređeno vrijeme. Nositelj prava građenja dobiva pravo prvokupa zemljišta opterećenog pravom građenja, koje će se prilikom prodaje prodavati putem Javnog natječaja za prodaju građevinskog zemljišta opterećenog pravom građenja po tada važećoj tržišnoj vrijednosti.

Javni natječaj se objavljuje na neodređeno vrijeme odnosno otvoren je sve od trenutka dok sve građevinske čestice ne budu opterećene pravom građenja. Sve informacije o natječaju za ulaganje u Eko – industrijsku zonu Nemetin pogledajte OVDJE.

 

Povezani članci

  • Ovu prijavu možete u svako doba povući, na kraju svakog Newslettera. Daljnje informacije možete pronaći u našim Pravilima Privatnosti.

Ukoliko želite bez ograničenja čitati i preuzimati naše edukativne materijale registrirajte se. Za preuzimanje odabranog sadržaja, možete unijeti i e-mail adresu, na koju ćemo vam proslijediti poveznicu.

  • Više informacija kako skupljamo, obrađujemo i štitimo Vaše osobne podatke dostupne u našim Pravilima Privatnosti.

Ova stranica koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti. Cookie postavke
mogu se kontrolirati i konfigurirati u vašem web pregledniku, a više o tome možete pročitati ovdje.

Close Popup