Kreiranje korisničkog računa, slažete se sa našim pravnim napomenama i pravilima privatnosti.

ILI

[TheChamp-Login]

Kreiranje korisničkog računa, slažete se sa našim pravnim napomenama i pravilima privatnosti.

ILI

[TheChamp-Login]

Pratite nas:

Edukacijom do kvalitetnijeg upravljanja financijama

Edukacijom do kvalitetnijeg upravljanja financijama

Upravljati osobnim ili financijama neke tvrtke jedna je od najvažnijih aktivnosti o kojoj ovisi poslovanje tvrtke, ali i kvaliteta života pojedinca kada su u pitanju osobne financije.

Planiranje, edukacija, praćenje trendova na tržištu te poznavanje financijskih usluga uvelike će pomoći upravljanjem financijama pojedinca ili tvrtke. Financijsko obrazovanje i financijska pismenost potrošača prepoznati su kao iznimno važni te je Ministarstvo financija kao nositelj financijske pismenosti potrošača u Hrvatskoj izradilo Nacionalni strateški okvir financijske pismenosti potrošača za razdoblje od 2015. do 2020. godine.

Upravljati korporativnim financijama znatno je kompleksnije od upravljanja osobnim financijama, jer se tvrtke svakodnevno suočavaju s nizom problema, konkurencijom na tržištu te drugim faktorima. Prema riječima Nikole Nikšića iz tvrtke Konter d.o.o. za poslovno savjetovanje i ekonomske usluge, uspješno upravljanje financijama u najvećoj mjeri ovisi o razini znanja i vještina iz područja ekonomike poslovanja koje posjeduju manageri i ključno osoblje takozvanih nefinancijskih poslovnih funkcija (prodaje, marketinga, razvoja, proizvodnje, logistike, IT-a, i ostalih). Što je ta razina viša i uravnotežena na nivou organizacije, omogućeno je efikasnije kreiranje i kvaliteta zajedničkog mišljenja, odnosno primjerena kvaliteta planiranja i odlučivanja, prevencije i minimalizacije rizika, optimizacije poslovnih procesa.

Modeli financiranja likvidnosti poduzeća

Kada je u pitanju financiranje likvidnosti, poduzeća se u značajnoj mjeri oslanjaju na tekuće prihode od naplate svojih usluga i proizvoda, no znatan dio financiranja ovisi o mogućnostima zaduživanja na bankarskom tržištu te o ponudi proizvoda i usluga poslovne banke. Znatan broj poduzetnika kod financiranja tekuće likvidnosti poduzeća oslanja se na prekoračenja po poslovnom računu, okvirne kredite po transakcijskim računima, ili druge vrste kratkoročnih kredita. Dobro upravljanje novčanim tijekovima pretpostavlja pažljivo planiranje novčanih tijekova. Neke tvrtke se pri suočavanju problema s likvidnošću i solventnošću odlučuju na provedbu financijskog restrukturiranja i konsolidacije, dokapitalizaciju tvrtke i slične načine, a provedbu u tome uvelike im može olakšati angažiranje financijskih savjetnika.

Kod modela financiranja likvidnosti poduzeća najbitnije je fokusiranje na odnose s kupcima, a što se za potrebe upravljanja likvidnošću i rizicima temelji prvenstveno na prikupljanju i korištenju informacija o tržištu (segmentacija, ocjene komercijalnog potencijala i financijskog rejtinga, kreditni limiti, kolaterali) te na dobro isplaniran i organiziran proces naplate, naglašava Nikšić. Time se osigurava brži i veći priljev novca po osnovu naplate potraživanja. Ujedno smatra važnim da je poduzeće sposobno brzo se i pragmatično rješavati imovine koja ne donosi prihode, a stvara troškove (održavanje, osiguranje, zaštita, skladištenje), bez emocija i otezanja u očekivanju „boljih vremena“ kada će se moći postići bolja cijena. Radi se o dva pro-aktivna postupka iz područja financijskog restrukturiranja koja poduzetnici često izbjegavaju, ili im pristupaju na nepravilan način, iz neopravdanog i nepotrebnog straha od gubitka „kupca“ (što je kupac koji ne plaća izvršenu uslugu ili isporučenu robu kako je ugovoreno?) i prodaje imovine (što je imovina koja „spava“ neiskorištena?) ispod željene (zamišljene) cijene.

Učinkovito upravljanje financijskim rizicima

Tvrtke su izložene rizicima promjena tržišnih cijena, promjenama cijena sirovina, a izraženi su i valutni rizik, rizik likvidnosti, rizik naplate te kamatni rizik. Ipak, financijski rizici mogu se prevladati određenim instrumentima, poput prirodnog hedginga, no velik broj tvrtaka i dalje se oslanja na iskustvo u poslovanju. Nikšić smatra da je kod upravljanja financijskim rizicima koji se odnose na likvidnost važno osigurati sustavno bilježenje i korištenje ekonomskih informacija o kupcima, kako o postojećim, tako i potencijalnim. U tome je važna uloga organizacijskih jedinica, timova i pojedinaca koji su okrenuti „prsima prema tržištu“. Odlazak ključnih ljudi kupaca, ili dolazak novih kvalitetnih, gubitak starih ili osvajanje novih kupaca, ulazak na nova tržišta ili gubitak udjela u postojećim, proširenje portfelja proizvoda i usluga kupaca, razina investiranja i izvoza – to su neke od važnih nefinancijskih ekonomskih informacija o kupcima, dijelovi mozaika, koji što je cjelovitiji osigurava upravljivost odnosima s kupcima i minimalizira rizik nelikvidnosti.

Zaštitite se od kamatnog rizika

Banke u ponudi imaju mnoge instrumente zaštite od kamatnih rizika poput zamjene kamatnih stopa (IRS – Interest Rate Swap-a), terminskih transakcija na kamatnu stopu (FRA), međuvalutnog kamatnog swapa (Cross Currency Interest Rate Swap) i sl. Primjerice, zamjenom kamatnih stopa, proizvod kojim se promjenjiva (fiksna) kamatna stopa mijenja za fiksnu (promjenjivu) kamatnu stopu u budućem razdoblju znači da tvrtka sintetički mijenja postojeću strukturu kredita iz varijabilne u fiksnu kamatnu stopu, a proizvod može pratiti uvjete kredita u potpunosti.

Značaj financijskog kontrolinga za tvrtke

Danas poduzeća više no ikada razumiju potrebu kontrolinga, ne samo financijskog, već i kontrolinga proizvodnje, nabave, prodaje, ljudskih potencijala. Najveći doprinos takvom širenju kontrolinga napravile su strane kompanije koje su u Hrvatskoj otvarale podružnice, pa su naši manageri počeli razmišljati „kontrolerski“, a dobar se glas daleko čuje, mišljenja je mr.sc. Jasmina Očko, konzultant za kontroling iz tvrtke Kontroling Kognosko d.o.o. Drugi razlog zašto je kontroling danas toliko interesantna tema jest činjenica da poduzeća moraju raditi sve više sa sve manje, što znači da malo tko može priuštiti poslovanje bez ekonomske savjesti u vidu kontrolinga. On omogućava racionalno postupanje s resursima koji su sve oskudniji.

Kontroling za cilj ima kontinuirano osiguravati uvjete (prvenstveno dugoročne) za pravodobno i učinkovito donošenje „pravih“ odluka, izbjegavajući rizike i optimizirajući poslovne procese, sve to kroz više scenarija. Od kontrolinga se očekuje: pogled(i) u budućnost(i); svakodnevnu prisutnost u poslovanju u svrhu prevencije; usmjeravanje kroz koordinaciju i integraciju; usklađenost planova i ostvarenih veličina, naglašava Nikola Nikšić.

„Rent-a-controller”

Pojedine savjetodavne tvrtke pružaju i usluge „rent-a-controller”. Ova usluga počela se pojavljivati kod malih poduzeća koja nemaju još dovoljno financijske snage da financiraju kontrolera u kući. S te strane, i to je bolje nego ništa, mišljenja je Jasmina Očko, međutim, kako poduzeće raste, to više nije rješenje. Jasmina Očko navodi: -Ja sam pola svog života radila kao kontroler i dobro znam da on mora živjeti s poduzećem, razumjeti business, znati svaki detalj. Kontroling nije samo reporting, kontroler je sparing partner managementa, onaj tko vidi i ono što drugi ne vide. To je full-time job.

Softverska rješenja za financije i kontroling

Brojna su softverska rješenja za financije i kontroling prisutna na tržištu. Mnogi se odlučuju na integrirana poslovna rješenja, no pitanje koje se uvijek postavlja kod nabavke softverskih rješenja je: kako odabrati optimalni? Naš sugovornik Nikola Nikšić smatra da odabir adekvatnog softverskog rješenja treba biti posljedica „gladi“ za informacijama (sposobnosti procesuiranja), koja proističe iz razvijenih kompetencija ljudi u organizaciji. Što je organizacijska kompetentnost veća, zahtjevi za digitalizacijom i povećanjem obujma informacija koje se prikupljaju i obrađuju rastu, i što je ekonomski bitno, opravdani su. Takvi zahtjevi na temelju kompetentnosti kroz pravilno i intenzivno korištenje dobro skrojenih digitalnih rješenja (ERP, CRM) utječu na unaprjeđenje rezultata, i potvrđuju se kroz ROI (povrat na uloženo) i druge povezane pokazatelje (ROE, ROA).

Konzultantica za kontroling Jasmina Očko navodi da na tržištu postoje brojna BI rješenja, no nisu sva za podršku kontrolingu, a kod odabira je važno paziti tko je implementator, jer o njemu ovisi kako će rješenje zaživjeti. No, najvažnije je znati što se želi njime dobiti. Po njezinom mišljenju, to je najveća greška mnogih pri nabavi – ukoliko nemate dobro artikulirano što želite, može se lako dogoditi da dobijete nešto što je previše skupo, tromo i neefikasno za vaše potrebe. Stoga je dobra i temeljita priprema za uvođenje sustava kontrolinga i BI sustava za potporu kontrolingu ključna stvar za uspjeh.

Usluge izrade poslovnih planova i investicijskih studija

Izrada poslovnih planova i investicijskih studija uglavnom se provodi prilikom javljanja na neke od natječaja.

-Naši najčešći klijenti za koje radimo poslovne planove i investicijske studije su mala i srednja poduzeća, najčešće u fazi razvoja, uglavnom iz industrijskog sektora. U nešto manjem obimu klijenti su i poljoprivrednici i poduzeća u turističkom sektoru – ističe Lucia Vlahov iz tvrtke Moneo savjetovanje d.o.o. Vrste studije i planova ovise o vrsti klijenata. Studije su uglavnom za mala i srednja poduzeća u fazi rasta i razvoja koja traže sufinanciranje iz EU fondova i/ili preko HBOR-a, dok su poslovni planovi više usmjereni ka malim poduzećima u fazi nastanka ili razvoja neke nove poslovne ideje, i/ili pri prijavi na neki od natječaja ministarstava i agencija.

Izvor: Moneo savjetovanja d.o.o.

Revizija financijskih izvještaja

Obveznici revizije – svi srednji i veliki poduzetnici te subjekti od javnog interesa od revizorskih tvrtaka mogu usvojiti mnoge sugestije te ih usmjeriti na poboljšanje u poslovanju. Revizija postoji kako bi vlasnik bio siguran da financijski izvještaji fer i objektivno prikazuju stanje poduzeća. Jasmina Očko smatra da bi vlasnici trebali dobronamjerno prihvatiti sugestije revizora koje su usmjerene na dobrobit poduzeća i očuvanje njihova kapitala, no često to nije tako, pa vlasnici reviziju shvaćaju u sasvim pogrešnom kontekstu – kao smetnju ili nekoga tko ih svojim negativnim ili suzdržanim mišljenjem samo sputava. Slično je i s kontrolingom – često ga se shvaća kao đavoljeg advokata koji propituje i kritički procjenjuje kvalitetu poslovanja. No obje kategorije imaju svoju vrlo veliku i važnu ulogu, ukoliko se to prepoznaje. U suprotnom, i jedno i drugo lako se pretvori u formalnost. U konačnici, mnogo je takvih poduzeća kod nas na kraju i propalo, a tako nije trebalo biti.

Kako odabrati i kada promijeniti računovodstveni servis

Na početku poslovanja u potrazi za računovodstvenim servisom mnogi se vode cijenom usluge ili preporukom osobe od povjerenja. Za male poslovne subjekte koji dio standardnih poslovnih funkcija, koje iz ekonomskih i organizacijskih razloga ne mogu imati u cijelosti ili djelomično unutar organizacije, osiguravaju kroz outsourcing, važno je razumjeti mogućnosti i koristi koje mogu imati od dobro uređenog partnerskog odnosa s „pravim“ računovodstvenim servisom. Računovodstvo kao poslovna funkcija obuhvaća tri područja (knjigovodstvo, upravljanje financijama, financijski kontroling). Ukoliko je sve to, odnosno onaj dio koji nije u organizaciji, osigurano kroz ugovorenu uslugu servisa, ako je poduzetnik spreman adekvatno platiti za tu uslugu, a vanjski je dobavljač isporučiti na razini kvalitete primjerene dobrim praksama i u skladu s potrebama kupca – partnera, postignuta je „dobitna kombinacija“, smatra Nikšić. Jasmina Očko smatra da poduzeće, u trenutku kada se odlučuje na implementaciju kontrolinga, mora formirati svoje vlastito računovodstvo. Kontroling se ne može razvijati uz računovodstveni servis, ili drugim riječima, ma kako on bio dobar, ne može pokriti sve zahtjeve modernog kontrolinga.

Prednosti privatnog bankarstva

Usluga Privatnog bankarstva namijenjena je visokovrijednim klijentima banke te predstavlja cjelovito financijsko i investicijsko savjetovanje putem individualno prilagođene ekskluzivne usluge, stručnog pristupa i potpune povjerljivosti, a sukladno aktualnim željama i potrebama klijenata. Osim standardnih bankarskih proizvoda klijentu je, između ostaloga, omogućen prioritetni tretman, dostupnost privatnih bankara bilo u diskrecijskom prostoru banke, u prostoru klijenta ili telefonski, povoljniji uvjeti proizvoda i usluga te individualizirana investicijska rješenja i pristup aktualnim tržišnim informacijama, ističe Ozren Tabaković iz Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb.

Aplikacije za upravljanje osobnim financijama

Znatnu pomoć u upravljanju osobnim financijama pružaju brojne aplikacije dostupne online. Aplikacije pružaju mogućnost kreiranja različitih grafičkih prikaza, poneke imaju funkcije poput upravljanja dugovima, podsjetnika za plaćanje računa i sličnih mogućnosti. Velik broj aplikacija je besplatan, a neke su dostupne uz razumne cijene. Prije instalacije aplikacije dobro je proučiti njezine mogućnosti (te eventualne skrivene troškove), a u nastavku su neke od popularnijih aplikacija – Mint Budgeting, PocketGuard Budget, GoodBudget, Wally, Level Money, Money Lover…

Povezani članci

  • Ovu prijavu možete u svako doba povući, na kraju svakog Newslettera. Daljnje informacije možete pronaći u našim Pravilima Privatnosti.

Ukoliko želite bez ograničenja čitati i preuzimati naše edukativne materijale registrirajte se. Za preuzimanje odabranog sadržaja, možete unijeti i e-mail adresu, na koju ćemo vam proslijediti poveznicu.

  • Više informacija kako skupljamo, obrađujemo i štitimo Vaše osobne podatke dostupne u našim Pravilima Privatnosti.

Ova stranica koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti. Cookie postavke
mogu se kontrolirati i konfigurirati u vašem web pregledniku, a više o tome možete pročitati ovdje.

Close Popup