Kreiranje korisničkog računa, slažete se sa našim pravnim napomenama i pravilima privatnosti.

ILI

[TheChamp-Login]

Kreiranje korisničkog računa, slažete se sa našim pravnim napomenama i pravilima privatnosti.

ILI

[TheChamp-Login]

Pratite nas:

Kako dronove iskoristiti za unaprijeđenje poslovanja

Kako dronove iskoristiti za unaprijeđenje poslovanja

Veliko istraživanje The Boston Consulting Group otkriva kako praktično koristiti bespilotne letjelice – komercijalne dronove za razvoj poslovanja kompanije, kao i koje će se nove industrije razviti zahvaljujući dronovima.

Iako su mogućnosti korištenja bespilotnih letjelica, tzv. dronova, goleme, njihovo korištenje u poslovne svrhe tek je u povojima. Tijekom sljedećih dvadeset godina, kompanije će dronove, među ostalim, koristiti za nadzor postrojenja, praćenje pošiljki i možda čak i za dostavu pošiljki na vaš kućni prag.

The Boston Consulting Group predviđa kako bi do 2050. godine flota industrijskih dronova u Europi i SAD-u mogla doseći milijun jedinica i generirati pedeset milijardi dolara prihoda od usluga i proizvoda godišnje. Prihodi usluga upravljanja dronovima i upravljanja podacima koje dronovi prikupe za kompanije biti viši od samih prihoda proizvodnje dronova, zato što će najveći broj kompanija upravljanje i održavanje dronova prepustiti trećim stranama.

Podaci prikupljeni putem dronova krajnjim će korisnicima donijeti novu vrijednost jer će im pokazati kako da povećaju učinkovitost svojeg poslovanja i stvore nove uštede. U nekim će industrijama dronovi omogućiti stvaranje novih prilika i novih poslovnih modela. U poljoprivredi, primjerice, dronovi sljedeće generacije će moći letjeti iznad polja, analizirati uvjete i identificirati mjesta gdje nedostaje gnojiva ili vode potrebnih za podizanje prinosa usjeva. DHL, Amazon i Google su među kompanijama koje trenutno razvijaju dronove kako bi automatizirali isporuke pošiljki. Osiguravajuća društva prodavat će police osiguranja za dronove, a razmatraju i korištenje dronova u izvidu šteta nastalih od oluja i prirodnih katastrofa. Telekomunikacijske kompanije će pak prodavati komunikacijske usluge potrebne za navođenje dronova i prijenos njihovih podataka, naftne kompanije će dronove slati u nadzor naftnih bušotina na moru, a elektroprivredna će ih poduzeća koristiti za nadzor udaljenih elektrana, prijenosnih i distribucijskih mreža.

„Upotreba dronova ne treba biti rezervirana samo za velike zemlje. Hrvatska kao mala zemlja komplicirane zemljopisne konfiguracije itekako može imati koristi od komercijalne upotrebe dronova. Nije teško zamisliti koristi od povećanja produktivnosti, boljeg iskustva korisnika u isporuci komercijalnih pošiljki na otoke ili udaljena odredišta u rijetko naseljenim područjima, ali i povećanja pouzdanosti prijenosnih i distribucijskih mreža elektroprivrede, plinovoda, telekomunikacijskih mreža i ostalih infrastrukturnih objekata“, tumači Tomislav Čorak, principal u The Boston Consulting Group.

Danas još uvijek nitko ne može predvidjeti pun raspon upotreba industrijskih, komercijalnih dronova i mnoge će kompanije tek otkriti specifične primjene dronova. To znači da kompanije

trebaju početi razmišljati o vrstama podataka koje dronovi mogu prikupiti učinkovitije nego putem konvencionalnih metoda i vrijeme je da već danas razmisle o strategijama za njihovu upotrebu, kako bi na vrijeme počeli zarađivati na njihovom korištenju.

Marš dronova počinje

Diljem svijeta, hobisti i vojske dronove koriste već godinama. Danas, za očekivati je kako će postati uobičajeniji u cijelom nizu biznisa. Kompaktni dronovi s kamerama šalju se u nadzor naftnih bušotina, usjeva i rudnika, za kontrolu telekomunikacijskih tornjeva i niz drugih zadataka. Industrijske dronove sljedeće generacije slat će se dalje izvan vidokruga pilota kako bi mogli nadzirati stotine kilometara naftovoda, dostavljati pošiljke i pomagati pri operacijama potrage za nestalima i spašavanja. S vremenom, u upotrebu će doći i veliki zrakoplovi-dronovi za prijevoz putnika i tereta, kojima će se moći upravljati bez pilota u letjelici, što ima značajne implikacije za razvoj proizvoda nove generacije u avioindustriji.

Stručnjaci The Boston Consulting Groupa smatraju kako će se razvoj industrijskih, komercijalnih dronova odvijati u tri vala. U prvom, koji se događa pred našim očima, dronovi se primjenjuju u stalnom vidokrugu upravljača, odnosno pilota drona. U drugom valu, koji nas očekuje tijekom sljedećih pet godina, upravljanje i primjena dronova bit će moguća i na daljinu, primjerice za nadzor brodova na oceanu. Treći val, koji je možda i 25 godina daleko od danas, uključivat će komercijalne zrakoplove kojima se upravlja na daljinu.

BCG očekuje da će rast broja dronova biti strelovit u prvom i drugom valu do 2030. godine, tijekom kojih će kompanije jačati svoje flote dronova u Europi i SAD-u, dok će do 2050. rast biti stabilan zbog jačanja i stabilizacije industrije.

Prvi val: Dronovi u vidokrugu. Industrijske se dronove danas u najvećoj mjeri koristi za nadzor radilišta i opreme, pomoć pri mjerenju učinkovitosti i za sprečavanje kvarova. Ograničeni su na male visine, do 150 metara i trebaju biti u vidokrugu upravljača drona da bi ih navodili i upravljali njima. Naftne i plinske kompanije dronove koriste za nadzor offshore platformi i rafinerija, čime teret tog opasnog posla skidaju s ramena ljudi. U rudarstvu, dronove svakodnevno koriste za nadzor iskopane rude, dok se u poljoprivredi koriste za izradu detaljnih karata koje pomažu u upravljanju poljima. Telekom kompanije koriste ih za nadzor tornjeva s odašiljačima, dok se u medijima i industriji zabave koriste za snimke koje je u prošlosti bilo gotovo nemoguće snimiti.

Drugi val: Upravljanje na daljinu (kroz sljedećih pet godina). Danas u većini zemalja, uključivo sa Sjedinjenim Američkim Državama, dozvoljavaju upravljanje dronovima isključivo u vidokrugu. No, BCG-ovi stručnjaci očekuju kako će tijekom sljedećih nekoliko godina velik broj zakonodavstava zemalja dozvoliti letove dronova izvan vidokruga, čime će nastati potražnja za većim i tehnološki naprednijim letjelicama. Nakon što tehnologija bude ocijenjena sigurnom, očekuje se da će regulatorna tijela dozvoliti upravljanje na daljinu, što će omogućiti da se dronovima pregledaju stotine kilometara dugački dalekovodi, te dostava paketa i pošte. Ipak, BCG procjenjuje kako će dostava paketa dronovima ostati ograničenom, i da će se dronovima isporučivati tek jedan posto pošiljaka.

Treći val: Zrakoplovi na daljinsko upravljanje (U roku od 25 godina). Posljednja točka u razvoju dronova, zrakoplovi s mogućnošću daljinskog upravljanja, daleko je od nas. Ali, aviokompanije i agencije za nadzor zračnog prostora već razmišljaju o tome kako bi te letjelice mogle funkcionirati u komercijalnom prometu. Planiranje dvadeset godina unaprijed odraz je iznimno dugog proizvodnog ciklusa avioindustrije i ozbiljnosti izazova, od kojih je dovoljno navesti samo potrebu da bi zrakoplovi na daljinsko upravljanje morali imati potpuno sigurne protokole podataka. BCG očekuje kako bi evolucija samovozećih automobila i teretnih vozila trebala dati smjernice za razvoj tehnologija i pomoći da ideja daljinskog upravljanja zaživi među potrošačima.

Vrijednost je u uslugama i podacima

Kako dronovi postaju sve uobičajeniji i bolje prihvaćeni, vrijednost biznisa s dronovima ubrzano će se preseliti s proizvođača dronova do onih koji prodaju usluge dronova. Ta će promjena uključiti tvrtke koje nude usluge Outsourcinga letova dronovima za niz različitih svrha, te kompanija koje se bave analizom big data koje dronovi prikupljaju. Uključivat će i telekom kompanije: iako dronovi postaju sve više sofisticirani i nude sve više mogućnosti, BCG očekuje da će ih većina i dalje moći letjeti na malim visinama, što znači da će se morati oslanjati na telekom kompanije za komunikaciju, čime će se povećati potražnja za telekomunikacijskim uslugama. Tvrtke koje se bave razvojem softvera imat će priliku raditi na novim korisničkim sučeljima i operativnim sustavima za upravljanje dronovima, dok će sistem-integratorske tvrtke imati priliku pomoći kompanijama da big data prikupljen putem dronova unesu u njihove IT sustave.

Industrijski dronovi stvarat će i nova radna mjesta. Za početak, porast će potražnja za pilotima dronova koji će raditi kao zaposlenici kompanija koje nude usluge i kompanija koje posjeduju dronove. Ali za tim će poslovima potražnja opadati kako će dronovi postajati sve više autonomni. Postojat će stabilna potražnja za radnicima za održavanje dronova, a rast broja tih letjelica povećat će i potražnju za policama osiguranja, savjetovanjem u IT industriji i drugim biznisima koji će opsluživati industriju dronova i korisnike dronova. U nedavnom izvješću Single European Sky ATM Research, tijela EU koje se bavi istraživanjem budućnosti zračnog prometa, navode se prilike za zapošljavanje i ostali ekonomski učinci komercijalnih dronova te različiti regulatorni i tehnološki izazovi koji su povezani s evolucijom korištenja dronova.

Kompanije se mogu pripremiti za doba dronova

Kako tvrtke mogu profitirati od korištenja dronova? O čemu trebaju razmišljati dok se pripremaju za uvođenje dronova u svoje poslovanje? Ta pitanja stručnjaci BCG-a promatraju iz dvije perspektive: kako dronovi mogu kompanijama omogućiti da dosadašnje djelatnosti obavljaju na novi način i kako dronovi mogu potaknuti rast u postojećim biznisima?

Kako dronovi omogućavaju nove pristupe i modele rada? U mnogim industrijama kompanije mogu pomoću dronova nanovo postaviti procese i podići produktivnost. Dronovi savršeno pristaju u digitalne modele upravljanja rudnicima i farmama, kao i u opremu koja se koristi u energetskom sektoru. U drugim industrijama, poput osiguravateljske, mogu stvoriti potpuno nove poslovne modele. U nastavku BCG navodi neke modele rada koji se oslanjaju na leteće dronove:

Rudarstvo. Dronove će se koristiti u kombinaciji sa senzorima temeljenima na internetu stvari (Internet of Things), da bi se digitalno upravljalo vađenjem ruda. Dronovi će bilježiti podatke o broju teretnih vozila, rudama i zalihama koje izlaze iz rudnika da bi kompanije bolje optimizirale poslovanje. Uz to, dronovi će prikupljati podatke potrebne za donošenje odluka o dizajnu rudarskih okna.

Poljoprivreda. U poljoprivredi, dronovi će nadopunjavati ili nadomjestiti druge tehnologije, poput IoT senzora. Danas se dronove koristi za nadzor polja i druge aktivnosti prikupljanja podataka. U budućnosti, koristit će ih se za preciznu poljoprivredu, koja će se oslanjati na podatke o uvjetima na različitim dijelovima polja kako bi se bolje upravljalo navodnjavanjem i primjenom gnojiva s ciljem podizanja prinosa uz istovremeno smanjenje ulaznih troškova.

Energija i komunalne usluge. Zbog njihovih velikih mogućnosti smanjivanja rizika i unaprjeđenja poslovnih procesa, dronove se može koristiti u automatizaciji procesa nadzora offshore bušotina i rafinerija, čime se omogućava preventivno održavanje i izbjegavanje skupih prekida proizvodnog procesa. Proizvođači električne energije, tvrtke koje se bave prijenosom i distribucijom dronove mogu koristiti za nadzor dalekovoda i solarnih farmi, kao i sprječavanje krađa energije.

Osiguranje: novi način obrade zahtjeva za odštetu. Postupak predaje zahtjeva za odštetu i njihovog odobravanja je skup, dugotrajan i radno intenzivan. Dronovi mogu pomoći transformaciji tog procesa. Moguće ih je poslati da digitalno snime štetu na domovima i zgradama nakon oluja, kao i automobila na mjestima nesreće, što je postupak koji upravo testiraju brojne policije diljem svijeta kako bi prikupile podatke za svoje izvještaje.

Gdje će u postojećim biznis modelima dronovi omogućiti rast? Korištenje dronova u velikom obujmu moglo bi stvoriti novu potražnju u industrijama od telekomunikacija do letova u svemir.

Telekomunikacije. Kako će većina dronova i dalje biti niskoleteća, što znači da će se njima moći upravljati putem mobilnih mreža, telekom kompanije prodavat će podatkovne pakete tvrtkama koje upravljaju dronovima. Ovisno o potencijalnoj veličini tržišta, moguće je da će se isplatiti dodatno ulagati u infrastrukturu i modificirati odašiljače kako bi imali kapaciteta za podatkovne potrebe dronova.

Tehnološke kompanije. Dronovi će kompanijama koje nude tehnološke usluge otvoriti nove horizonte. Ponuditelji usluga u oblaku moći će tvrtkama koje upravljaju dronovima ponuditi pohranjivanje podataka u oblaku i niz drugih usluga. Tvrtke koje upravljaju dronovima trebat će operativne platforme za upravljanje dronovima, a krajnji korisnici trebat će usluge upravljanja podacima i analitiku.

Osiguravajuće kuće. Dronove će trebati osigurati, a razvoj polica i osiguravanje potpuno autonomnih dronova bit će pravi izazov za osiguravajuće kuće.

Maloprodaja. Dronovi za isporuku robe mogli bi biti prilika za rast maloprodajnih lanaca. Automatizirana dostava mogla bi u određenim kategorijama, poput odjeće, lijekova i namirnica povećati prodaju.

Pošta i isporuka pošiljaka. Unatoč projektima istraživanja i razvoja u ovom segmentu, kojima se bave poznate kompanije poput Amazonovog Prime Aira, DHL-ovog Parcelcoptera i Google Project Wing, još su mnoga pitanja oko isporuke paketa otvorena. Nije jasno hoće li dronovi moći obavljati praktične zadatke poput dostave paketa doslovno do kućnog praga. Moguće je da će ipak biti korišteni samo za dostave do punktova poput poštanskih ureda ili samo kao pomoć u distributivnim centrima. Ili će dostave biti rezervirane za premium ili hitnu uslugu za potrošače i tvrtke koje će biti spremne platiti za najbržu isporuku.

Zračni prijevoz i obrana. Zračni prijevoz bit će posljednji izazov za dronove. Proizvođači zrakoplova trebali bi promisliti o svojim strategijama istraživanja i razvoja i projektima koje imaju u planu kako bi mogli procijeniti posljedice uvođenja komercijalnih zrakoplova kojima se može upravljati iz daljine. Kako bi mogli razumjeti koje će primjene bespilotnih letjelica biti tražene i dopuštene, trebali bi surađivati s avioprijevoznicima i regulatornim tijelima. Dodatno, kompanije koje proizvode zrakoplove moraju razmisliti o tome žele li da im bespilotne letjelice budu integralnim dijelom poslovanja ili će ih ustrojiti kao samostalne tvrtke, što zahtjeva značajna ulaganja u kapacitete.

Kompanije u svim branšama trebaju promisliti o tome što dronovi znače za njihovo poslovanje i njihove konkurente. Biznis lideri trebali bi razmisliti o poduzimanju sljedećih koraka:

Odrediti vrstu podataka koje dronovi za njih mogu prikupljati. Osim predviđanja koje veste podataka za njih dronovi mogu prikupljati, kompanije bi trebale prepoznati u kojim poslovnim procesima dronovi posao mogu obavljati bolje ili učinkovitije od zaposlenika ili neke druge tehnologije koju kompanija trenutno koristi.

Procijeniti povrat investicije. Razumijevanje potencijalnih financijskih i strateških koristi ulaganja u dronove pomoći će kompanijama da odluče trebaju li imati odjel s dronovima unutar tvrtke ili će ih unajmiti od trećih strana.

Ući u dijalog s regulatorima. Ako su dronovi važni za budućnost kompanije, ona može aktivno s vlastima surađivati na izgradnji sustava kontrole leta i sigurnosti zračnog prometa dronova.

Ulazak komercijalnih dronova u biznis iznimno je uzbudljiv. Industrijski je dron dojmljiv alat, koji u sebi kombinira kapacitete interneta stvari s gotovo neograničenom mobilnošću. Uskoro, dronovi će smjeti transportirati predmete. Tek sad počinjemo shvaćati kako kompanije taj moćni alat mogu iskoristiti kako bi funkcionirale bolje i pronašle potpuno nove poslovne modele.

Foto: dronefest.in2.hr

Povezani članci

  • Ovu prijavu možete u svako doba povući, na kraju svakog Newslettera. Daljnje informacije možete pronaći u našim Pravilima Privatnosti.

Ukoliko želite bez ograničenja čitati i preuzimati naše edukativne materijale registrirajte se. Za preuzimanje odabranog sadržaja, možete unijeti i e-mail adresu, na koju ćemo vam proslijediti poveznicu.

  • Više informacija kako skupljamo, obrađujemo i štitimo Vaše osobne podatke dostupne u našim Pravilima Privatnosti.

Ova stranica koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti. Cookie postavke
mogu se kontrolirati i konfigurirati u vašem web pregledniku, a više o tome možete pročitati ovdje.

Close Popup