Kreiranje korisničkog računa, slažete se sa našim pravnim napomenama i pravilima privatnosti.

ILI

[TheChamp-Login]

Kreiranje korisničkog računa, slažete se sa našim pravnim napomenama i pravilima privatnosti.

ILI

[TheChamp-Login]

Pratite nas:

85% potpora za poticanje inovativnih rješenja za novonastala mala i srednja poduzeća

85% potpora za poticanje inovativnih rješenja za novonastala mala i srednja poduzeća

Ovaj poziv namijenjen je novoosnovanim poduzećima koja su osnovana najviše 36 mjeseci prije predaje projektnog prijedloga te se ne odnosi na već osnovana poduzeća koja će se zatvoriti i ponovno otvoriti. Također, kako bi što lakše ostvarili financijska sredstva ovog Poziva, Prijavitelj mora biti pravna ili fizička osoba koja je mikro, makro ili srednji poduzetnik. Bitno je da Prijavitelj djeluje samostalno – partnerske organizacije i partnerstvo bilo kakve vrste nisu prihvatljivi unutar ovog Poziva.

Predmet poziva je poticanje inovativnosti novoosnovanih MSP-ova za uvođenje inovacija koje će rezultirati novim proizvodom ili uslugom i donijeti osvježenje na tržištu! Rok podnošenja projektinih prijava je 29.06.2020. do 11 sati, a početak zaprimanja prijava je 15.02.2019. od 11 sati.

Adresa za postavljanje pitanja: inomsp2@mingo.hr, a detalje Poziva pogledajte OVDJE.

O kolikim financijskim sredstvima se radi?

Ukupan raspoloživi iznos bespovratnih sredstava: 150.000.000,00 HRK

Najviši iznos bespovratnih sredstava po projektnom prijedlogu: 1.400.000,00 HRK

Najniži iznos bespovratnih sredstava po projektnom prijedlogu: 150.000,00 HRK

Intenzitet potpore: do 85 % prihvatljivih troškova

Prijavitelj može imati samo jedan projekti prijedlog te ukoliko mu se taj prijedlog odbije, Prijavitelj može podnijeti novi projektni prijedlog. Ukupan iznos potpore male vrijednosti koja se dodjeljuje jednom poduzetniku može biti najviše 200,000 € tijekom prethodne 2 fiskalne godine i u tekućoj fiskalnoj godini.

Što se očekuje od Prijavitelja?

Prijavitelj mora osigurati (bilo iz vlastitih ili vanjskih financija) sredstva za financiranje razlike između ukupno prihvatljivih troškova projektnog prijedloga i iznosa bespovratnih sredstava dodijeljenih za financiranje prihvatljivih troškova unutar ovog Poziva, te mora biti spreman na financiranje troškova koje ne financira ovaj Poziv.

Projektne aktivnosti koje se mogu prijaviti:

Prihvatljive su aktivnosti koje se odnose na razvoj inovacija koje trebaju rezultirati lansiranjem proizvoda na tržište i predstavljati novost na tržištu (bilo da se radi o radikalnoj inovaciji ili znatnom poboljšanju). Proizvodi mogu biti materijalni i nematerijealni (uključuje usluge). NISU prihvatljivi projekti koji nemaju za cilj lansiranje gotovog proizvoda/usluga na tržište.

Prihvatljive kategorije troškova

1. Troškovi plaća osoblja: stručnog, tehničkog i pomoćnog osoblja koje će raditi na projektu. Troškovi plaća osoblja mogu iznositi najviše do 50% iznosa ukupne vrijednosti projekta.

2. Neizravni troškovi nastali izravno kao posljedica provedbe istraživačkog projekta kod prijavitelja izračunavaju se po fiksnoj stopi do visine od 15% prihvatljivih izravnih troškova osoblja.

3. Do 10% ukupne vrijednosti projekta za:

a) Troškove pripreme dokumentacije za prijavu na ovaj Poziv, i/ili,
b) Troškove upravljanja projektom (izdaci za usluge vanjskog stručnjaka za upravljanje projektom, izdaci za postupke zapošljavanja osoblja za rad na projektu te izdaci za usluge stručnjaka za javnu nabavu), i/ili,
c) Troškove savjetodavnih usluga i osposobljavanja djelatnika prilikom transfera znanja i tehnologije.

4. Troškovi ulaganja u materijalnu imovinu koja se koristi za aktivnosti prilagodbe inovativnih proizvoda/usluga (strojevi i oprema).

5. Troškovi ulaganja u nematerijalnu imovinu (imovina koja nema fizički ili financijski oblik, na primjer patenti, licencije, znanje i iskustvo ili druga vrsta intelektualnog vlasništva), prihvatljivi su za izračun troškova ulaganja ako ta imovina ispunjava sljedeće uvjete:
a) Mora se upotrebljavati isključivo u poduzeću koje prima potporu,
b) Mora se voditi kao imovina koja se amortizira,
c) Mora biti kupljena po tržišnim uvjetima od treće osobe nepovezane s kupcem,
d) Mora biti uključena u imovinu poduzetnika koji prima potporu i ostati povezana s projektom za koji se dodjeljuje potpora tijekom najmanje tri godine.

6. Troškovi usluga potrebnih za provedbu projektnih aktivnosti poput istraživanja i analize tržišta, testiranja proizvoda, izrade marketinškog plana, dizajna proizvoda, promociju proizvoda/usluga, itd.

7. Revizija projekta.

‘Lista provjere’ poziva Inovacije novoosnovanih MSP-ova – ll faza

Ukoliko smatrate da je ovo nešto zanimljivo za Vaše poduzeće, tvrtka Factory.hr, pripremila je što je sve potrebno prikupiti za Poziv “Inovacije novoosnovanih MSP-ova – ll faza”:

Budite slobodni koristiti se checklistom koju su sastavili te si osigurajte dodatna financiranja koja mogu pomoći Vašoj novoj ideji. Ukoliko imate dodatnih pitanja, adresa na koju se možete obratiti jest inomsp2@mingo.hr te ukoliko trebate tehničku potporu, budite slobodni javiti se na hello@factory.hr koja će Vam pomoći oko ideja za izradu softverske strane Vaše inovacije.

Nadamo se da ćete uspjeti dobiti financijska sredstva za Vašu ideju te Vam želimo puno sreće!

Povezani članci

  • Ovu prijavu možete u svako doba povući, na kraju svakog Newslettera. Daljnje informacije možete pronaći u našim Pravilima Privatnosti.

Ukoliko želite bez ograničenja čitati i preuzimati naše edukativne materijale registrirajte se. Za preuzimanje odabranog sadržaja, možete unijeti i e-mail adresu, na koju ćemo vam proslijediti poveznicu.

  • Više informacija kako skupljamo, obrađujemo i štitimo Vaše osobne podatke dostupne u našim Pravilima Privatnosti.

Ova stranica koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti. Cookie postavke
mogu se kontrolirati i konfigurirati u vašem web pregledniku, a više o tome možete pročitati ovdje.

Close Popup