Kreiranje korisničkog računa, slažete se sa našim pravnim napomenama i pravilima privatnosti.

ILI

[TheChamp-Login]

Kreiranje korisničkog računa, slažete se sa našim pravnim napomenama i pravilima privatnosti.

ILI

[TheChamp-Login]

Pratite nas:

Sales

Digital Sales Management – ONLINE

PRIJAVA NA PROGRAM
4 redovna modula
32 nastavna sata
Više o voditelju

Digital Sales Management specijalistički program je novi i trenutno najnapredniji program prodajne edukacije na hrvatskom tržištu koji pruža suvremena prodajna i tehnička znanja i vještine za prodaju u digitalnom okruženju. Ovaj je program namijenjen svim zaposlenicima odjela prodaje, poduzetnicima i svima onima koji sudjeluju u prodajnom procesu, bez obzira na njihovu poziciju, prodajne vještine i prethodno iskustvo. Pohađanjem ovog programa naučit ćete kako atraktivno i agilno pristupiti klijentima koji se koriste svim dostupnim digitalnim kanalima i alatima kako bi se informirali o tvrtkama, uslugama i proizvodima.

Klijenti današnjice žele kvalitetnu digitalnu interakciju, ali i ljudski individualizirani pristup u prodajnom procesu. Tijekom programa naučit ćete koliko je važno digitalizirati prodaju, a da pritom nema potrebe za eliminiranjem tradicionalnih načina i pristupa u prodaji. Digitalna prodaja trajni je proces korištenja digitalnih kanala za pronalaženje i povezivanje s potencijalnim kupcima, a digitalno tržište zahtijeva poznavanje kanala i alata digitalne prodaje, analizu strategija kao i prilagodbu prodajnih procesa. To za prodajne odjele znači digitalno jačanje i obogaćivanje prodajnog pristupa te u konačnici poboljšanje prodajnih ishoda/rezultata. Cilj je u suvremenom prodajnom pristupu izgraditi odnose s klijentima putem digitalnih platformi, ali i pretvoriti online veze u offline prodajne razgovore te osigurati dugoročnu održivost poslovanja.

Svi moduli u sklopu Akademije ‘Digital Sales Management’ održavat će se istovremeno i uživo u Zagrebu te će iz dvorane biti online live prijenos  putem Zoom platforme. Komunikacija tijekom prijenosa je dvosmjerna, što podrazumijeva aktivno sudjelovanje svih polaznika, bez obzira na lokaciju praćenja. Na svakom modulu svi polaznici imaju mogućnost izbora žele li sudjelovati uživo ili online, ovisno o tome što im više odgovara u određenom trenutku. Sva predavanja će biti snimljena tako da polaznici, ako neki modul ne mogu pratiti uživo u zakazanom terminu, mogu pogledati kao online snimku u vrijeme koje njima odgovara.

Pregled programa po modulima

Više o predavaču

Sadržaj:

Digitalna prodaja

 • Transformacija prodaje – napredna marketinška analiza, novi kanali i način komunikacije s kupcima
 • Agilnost, digitalna pismenost i razvoj vještina u digitalno doba
 • Prodajni proces u stvarnom i digitalnom svijetu – sličnosti, razlike i izazovi
 • Pronalaženje i kvalificiranje novih kupaca pomoću digitalnih alata (ulazni i izlazni marketing)

Digitalni prodajni kanali i networking

 • Iniciranje kontakta kroz digitalne kanale (e-mail, poruke, društvene mreže, video pozivi i virtualni sastanci)
 • Online networking – LinkedIn, Facebook, Instagram
 • „Social selling“ – razumijevanje pojma i korištenje u B2B prodaji
 • LinkedIn – vodeća poslovna mreža – kreiranje i optimiziranje kvalitetnog profila, izgradnja imidža, promocija i pridobivanje klijenata

Digitalne prodajne vještine i analiza

 • Digitalna prodajna prezentacija
 • Online interakcija prodavača i kupca – digitalno pregovaranje
 • Procesi i komunikacija nakon zaključenja prodaje
 • Analiza podataka i izvještaji vezani uz online prodaju

Radionica

 • Vježbe: pronalazak i kvalificiranje potencijalnih kupaca, izrada profila ciljane osobe, osmišljavanje inicijalnog kontakta
 • Individualni zadatak: priprema vlastitog poslovnog slučaja
 • Prezentacije individualnih zadataka te rasprava

Više informacija o seminaru možete pročitati ovdje.

Više o predavaču
Više o predavaču

Sadržaj:

Digital Marketing & Sales

 • Marketing u funkciji prodaje – istraživanje tržišta, digitalni marketing plan, strategija i politika tržišne komunikacije
 • Prodajno usmjereno digitalno oglašavanje (tražilice, display i video oglašavanje , oglašavanje na društvenim mrežama)
 • Kako odabrati pravu društvenu mrežu? (odabir i aktivnosti na društvenima mrežama kao dio web prodaje) – primjeri
 • Content marketing – kreiranje sadržaja s ciljem povećanja prodaje – Tips & Tricks
 • SEO (optimizacija webshopa za tražilice) u praksi
 • Email marketing – Kako koristiti email marketing za povećanje prodaje?
 • Web analitika i optimizacija -što se sve može mjeriti i kako koristiti te podatke u prodajne svrhe?

Webshop Sales Strategy

 • Definiranje strategije online prodaje
 • Psihologija kupaca na internetu
 • Payment Gateway sustavi i naplata na webshopu
 • Povezivanje webshopa s ERP-om
 • Mjerenje rezultata i optimizacija
 • Kako razviti uspješan webshop?
 • Loyalty sustavi (integracije, korištenje, dobre prakse)
 • Omnichannel iskustvo (primjeri)
 • Povezivanje webshopa s marketinškim alatima (newsletter sustavi…)
 • Case study (primjeri iz prakse)

Više informacija o seminaru možete pročitati ovdje.

Više o predavaču

Sadržaj:

Strateški pristup prodaji i razumijevanju klijenta

 • Prodajni proces i prodajni lijevak
 • Pogled s druge strane – Strateška nabava, razumijevanje nabavnih procesa i uloga u nabavnom centru
 • U potrazi za plavim oceanom – Određivanje prodajne strategije
 • Prodajno planiranje i određivanje prioriteta
 • Konzultativna prodaja i kreiranje personalizirana ponude
 • Specifičnosti B2B prodaje
 • Upravljanje prodajom – Ekonomski pokazatelji u prodaji, planiranje i praćenje prodaje, financije/kontroling

Key Account Management – Upravljanje ključnim kupcima

 • Što je KAM? Što su zadaci KAM-a?
 • Tko su KA? Kategorizacija ključnih kupaca. Što su njihovi ciljevi?
 • Analiza ključnih kupaca i industrije (Alati za rješavanje kompleksnih problema Porter’s five forces, SWOT analiza, makroekonomski pokazatelji, trendovi, tržište, navike kupaca i potrošača)
 • Prodajne prilike i prodajna rješenja – koju dodanu vrijednost mogu ponuditi (potencijalnom) klijentu?
 • Kriteriji donošenja odluka kod ključnih kupaca, ciljevi, KPI-evi
 • Organigramska analiza, org. kultura i tko odlučuje
 • Preklapanje vaše poslovne strategije sa strategijom ključnog kupca
 • Načini vrednovanja ključnog kupca, ABC kategorizacija
 • Izgradnja kvalitetnog i dugoročnog odnosa s ključnim kupcima

Razvoj i njegovanje odnosa s klijentom

 • Odnos između profita i zadovoljstva; je li profit jedini bitan?
 • Glavna „oružja“ u pregovaranju – Priprema, priprema….i samopouzdanje
  o   Pregovori – planiranje, principi, prodavačeve zablude (kognitivne pristranosti)
  o   Pregovori – ciljevi: za obje strane, komercijalni uvjeti i jesu li samo oni bitni, BATNA
  o   Pregovori – faze sastanka
  o   Pregovori – taktike
  o   Pregovori – alati: rješavanje bezizlaznih situacija, kreiranje dodane vrijednosti, win-win paradigma, zero-sum paradigma
 • Follow-up i podrška – Prodaja ne završava prodajom – Planiranje aktivnosti nakon zaključenja prodaje i izbjegavanje Fire&Forget pristupa
 • Tisuću lica prodavača – Prodajni soft skills, Tipovi ličnosti i relevantnost za uspjeh
 • Reaktivna i proaktivna prodaja – Prodavač kao rješavatelj problema
 • Stari vs novi kupci – kome treba posvetiti više pažnje
 • Koliko aktivno koristite preporuke svojih klijenata u kreiranju nove prodaje
 • Cross-selling i up-selling – uvijek ga možete temeljitije koristiti
 • Koncept internih i eksternih kupaca – Razvijanje internih i eksternih savezništava
 • Role play (1,5 sat)

Više informacija o seminaru možete pročitati ovdje.

Više o predavaču

Sadržaj:

Promjene u načinu prodaje i upravljanje odnosima s klijentima

 • Promjene koje utiču na naš način rada u prodaji. Kako? Zašto i Što? – individualni i grupni zadatak
 • Razvoj i upravljanje odnosima s klijentima – strateški proces
 • Prodaja i digitalizacija – analiza utjecaja digitalne revolucije na poslovne procese
 • Moć suvremeno informiranih klijenata
 • Upravljanje zadovoljstvom klijenata
 • Dosadašnji modeli rada u prodaji i budućnost prodaje
 • Pet ključnih faktora za uspjeh u prodaji za 5 narednih godina
 • Prodaja vrijednosti klijentu – pogled prodavača
  • Kako i zašto moramo kreirati vrijednost za kupca?
  • Vježba – analiza vrijednosti
  • Alati za prodaju
  • Proces prodaje vrijednosti klijentu
 • Upravljanje prodajom – pogled prodajnog menadžera
  • R A C E model
  • Uloga menadžera prodaje u budućnosti i zašto se uloga mijenja
  • Sales Management Toolbox – alat za vođenje prodajnih timova
  • Mjerenje i praćenje rezultata
 • Studij slučaja – Zadak

CRM sustavi i tehnologije

 • Što je Customer Relationship Management
 • Operativni, analitički i kolaborativni CRM
 • Kakav utjecaj CRM ima na organizaciju
 • Strateški model implementacije CRM-a
 • Implementacija upravljanja odnosa s kupcima i izazovi (poslovni procesi, ljudski potencijali)
 • CRM alati i usluge – organizacijska učinkovitost
 • Privatnost i zaštita podataka u CRM-u
 • Istraživanje zadovoljstva klijenata
 • eCRM – Elektroničko poslovanje i upravljanje odnosima s kupcima putem Interneta
 • CRM platforme i prodajne aplikacije (Microsoft Dynamics CRM, Salesforce…) – gost predavač

Povežimo sva četiri stupnja digitalne prodaje

 • Kratak sažetak i zaključak
 • Individualni zadatak
 • Grupni zadatak i prezentacija
 • Zaključci

Više informacija o seminaru možete pročitati ovdje.

Više o predavačici

Sadržaj seminara:

 • Kako funkcionira LinkedIn mreža i što ju razlikuje od ostalih
 • Kako urediti i optimizirati LinkedIn profil tako da bude uočljiviji vašoj ciljnoj skupini
 • Kako izgraditi kvalitetnu mrežu i uspješno prodavati (sebe, usluge, znanja, vještine)
 • Kako izraditi sadržaj prikladan i atraktivan za ovu mrežu
 • Kako izgraditi brand i pozicionirati se kao ekspert u svom području
 • Kako doći do osoba i poslova koji su vam potrebni
 • Kako razraditi vašu kompanijsku/organizacijsku stranicu

Više informacija o seminaru možete pročitati ovdje.

Prikaži sadržaj svih modula

Ciljna skupina polaznika:

Direktori i voditelji prodaje, voditelji prodajnih timova, komercijalisti i ostalo prodajno osoblje, voditelji izvoza, voditelji ključnih kupaca, sve osobe koje su u direktnom kontaktu s krajnjim kupcima na B2B i B2C tržištima, vlasnici malih i srednjih tvrtaka, svi koji žele unaprijediti pristup prodaji i osigurati dugoročnu održivost poslovanja.

KOTIZACIJA:

Redovna cijena programa:

5.500,00 kn + PDV

Promotivna cijena programa:

4.900,00 kn + PDV

Snimke održanih seminara dostupne su na zahtjev, uz poseban promotivni popust od 30% na redovnu cijenu.


Za prijave 3 i više osoba iz iste tvrtke odobrava se popust od 10% na ukupnu cijenu programa. Studentima i nezaposlenima odobravamo 30% popusta.


Module je moguće polaziti i pojedinačno, a svaki propušteni modul možete nadoknaditi s idućom generacijom.


Svi redovni polaznici programa Digital Sales Management ostvaruju pravo na popust 30% za izborni modul.


Za polaznike su osigurani ručak i materijali na svim predavanjima.
Po završetku seminara polaznicima će biti uručeno Uvjerenje o uspješno završenom programu.

PRIJAVA NA PROGRAM

Klijenti o nama


Riječi polaznika

Ovim putem želim Vam zahvaliti na održanom seminaru, a također i gđi. prof. Mariji Novak-Ištok, koja nam je svojim stručnim i zanimljivim nastupom održala predavanje. Taj petak je proletio u trenu, a u toj izuzetno ugodnoj atmosferi, interaktivnoj komunikaciji s puno praktičnih savjeta, osjećala sam se iznimno zadovoljno za vrijeme i nakon seminara. Sa sobom sam ponijela nova znanja i još jedno novo životno iskustvo, za koja vjerujem da će biti jako korisna na mom privatnom i poslovnom putu.  

Anita Bukovec, Hrvatska narodna banka

Na edukaciji 'Pisanje i kreiranje strategije na društvenim mrežama' je bilo odlično, većinu sam stvari već susrela, ali popunila sam rupe u znanju i zapravo stavila znanje koje već posjedujem u neki kontekst. Dvije najbitnije stvari koje sam usvojila jesu zapravo kako napisati dokument Strategije za društvene mreže, kako uobličiti ono što već znam u cjelinu te kako uz pomoć besplatnih pomagala dostupnih na internetu istovremeno pratiti analitiku društvenih mreža iz više izvora. Jako sam zadovoljna edukacijom te bih je preporučila svima koje ovo područje zanima ili se u radi dotiču istog. Predavač je bio gospodin Novak iz Degordiana te je upoznavanje njega još jedan highlight koji bih izdvojila.  

Zrinka Mrkonjić, VERN

 
Bilo mi je izuzetno zadovoljstvo sudjelovati na treningu 'Poslovno pregovaranje u prodaji' koji nam je pružio nova saznanja o pregovaranju u području prodaje, te u potpunosti nadmašio moja očekivanja. Posebno bi željela naglasiti da je predavač, g. Perkov odradio sjajan posao, te svojim znanjem, iskustvom i entuzijazmom uspio ne samo održati stalnu koncentraciju i interes, kao i osigurati proaktivnost polaznika, nego nam je dao nove korisne smjernice koje su primjenjive u svakodnevnim poslovnim aktivnostima. Sve pohvale predavaču i organizaciji cijelog treninga!  

Vlatka Iličić, REAM d.o.o.

Seminar 'Strategy, Communications and Contests on Social Networks – Strategija nastupa i komunikacije na društvenim mrežama' je bio izuzetno dobar. Sadržajno i organizacijski. Predavačica Ana Marija Malić je izvrsna i zaslužuje najvišu ocjenu. Jasna je u izlaganjima, sve potkrjepljuje argumentima, kreativna u rješenjima i voljna dijeliti svoja znanja i iskustva. Ovakve seminare bi trebalo imati „in house“ jer su nedvojbeno dragocjeni za opće razumijevanje nastupa na DM-u.  

Radica Jurkin, voditeljica Odjela za komunikaciju i multimedije HOO-a

HR Akademiju bih preporučila svakome tko želi proširiti svoje znanje o HR-u, s naglaskom na dijeljenju iskustava iz prakse. Predavači su izvrsni HR stručnjaci koji kroz interaktivna predavanja i vježbe rado dijele svoje znanje i iskustvo. Riznici znanja u obliku materijala i bilješki s HR Akademije se uvijek rado vraćam, pogotovo kad kreiram novi HR proces u brzorastućoj IT kompaniji.  Na kraju, moram reći da su vrijednosti cijelog iskustva uvelike  doprinijeli i sjajni kolege s kojima sam i dalje u kontaktu. Hvala Mirakulu na izvrsnoj organizaciji i brizi za polaznike, veselim se idućoj edukaciji u vašoj režiji!

Anja Oppenheim Barešić, Q Agency

Odluku o pohađanju HR Akademije donijela sam već prije nekoliko godina, a Mirakul sam izabrala po preporukama ranijih polaznika. Cijelo iskustvo je bilo iznimno i mogu reći da sam naučila puno novih znanja i vještina, ali i upoznala predivne ljude s kojima sam i danas u kontaktu.

Zrinka Stanić, Incore

 

U organizaciji Mirakula sam pohađala seminar „Strateški menadžment ljudskih potencijala“. Od predavačice, gđe. Matilde Ivaniš Knez dobila sam odgovore na sva postavljena pitanja te je svu teoriju popratila s konkretnim primjerima i kvalitetnim alatima. Dugogodišnje iskustvo u pozadini svih odgovora je očigledno. Osim što sam osobno bila polaznik jednog od seminara Mirakulovog bogatog programa, kao HR sam realizirala još nekoliko seminara za druge odjele i svaka suradnja bez iznimke je bila izrazito profesionalna. Veselim se budućim susretima!

 

Suzana Špika Šimera, Head of Human Resources, Include Ltd.

Mini MBA je sjajan program, s puno relevantnih tema i izvrsnim predavačima koji imaju puno iskustva. Uistinu sam naučila nove stvari koje mi već sada pomažu da se bolje I efikasnije nosim sa svakodnevnim izazovima na poslu. Definitivno bi preporučila ovaj program svima koji žele poboljšati svoje liderske sposobnosti.

Ana Milas, SERENGETI

Program je vrlo koristan jer sam čula neke nove stvari, a i ponovila neke koje sam već dosada prošla ili čula, ali u dnevnom tempu jednostavno zaboravila. Dobili smo dosta korisnih primjera i alata za savladavanje dnevnih izazova u upravljanju zaposlenima te za stvaranje dobrih i zdravih odnosa na radnom mjestu.

Maja Žilić, Pevex

Predavanja Mini MBA-a su me potaknula da analiziram i bolje upoznam sebe kako bi znala bolje voditi druge ljude. Predavači su na kvalitetan, struktuiran i jednostavan način približili teme koje smo obrađivali i pokazali metode koje se lako mogu primjeniti u praksi i koje smo vježbali. Dobili smo preporuke za knjige kako bi mogli i nakon završetka tečaja proučavati nama interesantne teme. Upoznala sam divne ljude među polaznicima i predavačima s kojim sam pronašla puno sličnosti, neki od njih su me posebno obogatili i nadahnuli svojom jačinom, pogledima, stavovima i životnom upornošću i pokazali put koji želim slijediti.

Marina Mrđa,  Končar Energetski transformatori

Mini MBA – Leadership Skills je program koji bi preporučio svakome tko želi proširiti svoja znanja i rasti na profesionalnoj ali i osobnoj razini. Moduli su izvrsni i odlično pripremljeni te nude niz praktičnih alata za svakodnevnu upotrebu. Predavanja su jasna i kreativna s puno interaktivne komunikacije i primjenjivih savjeta. Odlični predavači s velikim iskustvom rado odgovaraju na pitanja polaznika te nude kvalitetna rješenja. Radi se zaista o izvrsnom programu koji obrađuje sve relevantne teme i u potpunosti je ispunio moja očekivanja. Ovaj program je za svakoga tko želi pametno uložiti svoje vrijeme.

Josip Krajina, HRT

Što se tiče MINI MBA Akademije mogu reći samo riječi hvale. Teme su bile izvrsno odrađene. Voditeljica programa, gđa. Jasminka Samardžija, je cijelo vrijeme vodila brigu o samoj kvaliteti održanih predavanja i trudila se da nam predavanja budu što dinamičnija i aktraktivnija. Predavači su bili izvrsni i vrhunski pripremljeni za predavanja kao i njihov popratni materijal. Veličina grupe je bila optimalna što je omogućavalo da svi budemo podjednako aktivni. Moja ocijena je 5+ i nadam se da ćete u budućnosti imati još takvih zanimljivih seminara na kojima ću se vrlo rado pridružiti.  

Zoran Škrobonja, INA Maziva

Prethodnih desetak godina prisustvovao sam brojnim edukacijama sličnog karaktera i mogu zaključiti da je prava rijetkost da netko toliko dugo može držati pažnju publike. G. Antolović na seminaru Napredne prodajne vještine pokazao je da ima karizmu, stručnost i sposobnost na jako zanimljiv i specifičan način prenijeti znanje. Drago mi je što sam imao prilike prisustvovati ovakvoj edukaciji!

 

Dinko Mandurić, Mesna industrija Ravlić

Moji kolege i ja, koji smo prisustvovali na seminaru GDPR, vrlo smo zadovoljni odslušanim jer smo u kratkom vremenu naučili jako puno. Predavač je na vrlo zanimljiv i konkretan način obradio temu, a prezentacija je bila jasna i obuhvaća sve potrebne informacije. Seminar je vrlo profesionalno organiziran.

Sandra Šimetić Širola, Privredna banka Zagreb

Neizmjerno sam počašćena što sam imala priliku prisustvovati zadnjem modulu mini MBA-a, tako da će ta prilika vjerojatno rezultirati da ću se odlučiti pohađati i preostale module sljedeće godine, ali o tome poslije ljeta. Ocjena znanja predavača: odličan (+) Ocjena sadržaja: odličan (+) Ocjena umijeća prezentiranja: odličan (+). G. Premužak (što sam i javno izjavila na kraju predavanja) nije samo ugodno iznenađenje nego meni do sada nepoznato da je manager takvog kapaciteta vodio javnu tvrtku na našem tržištu. Čestitke i Vama na izboru partnera! Tako bi naime trebali izgledati svi učitelji, profesori i predavači. Dolazim iz financijskog sektora i imam dosta bogato radno iskustvo, polazila sam puno poslovnih škola, međunarodnih konferencija ali svake pohvale Vam izražavam jer nimalo ne zaostajete za međunarodnom zajednicom ako niste i bolji!

Tatjana Maček, Privredna banka Zagreb

Iznimno sam zadovoljna dobivenim na HR Akademiji budući da sam proširila vidike u području ljudskih resursa. Odmah sam počela primjenjivati stečeno znanje i u praksi jer, u poduzeću u kojem trenutno radim, provodim projekt uvođenja odjela ljudskih resursa i to počevši od nove sistematizacije pa nadalje. Zahvaljujem se na pruženom znanju na HR Akademiji i veselim se novim sličnim seminarima.  

Iva Iličić, Spin Valis

Zorin Radovančević je odličan predavač, kratak, jasan, precizan, konkretan. Vidi se da je vrstan poznavatelj materije o Google Analyticsu i da je siguran u svoje znanje. Ni u jednom trenutku ne gubi koncentraciju zbog direktnih pitanja polaznika. Jako puno praktičnih primjera, a od teorije samo najpotrebnije - da razumijemo pojmove s kojima se susrećemo.  

Ivona Mihaljević, RECRO

Pohvalio bih prvo predavanje u sklopu Mini MBA - Management skills programa koji sam upisao, a koje je održano na temu 'FINANCE FOR MANAGERS – analiza i interpretacija financijskih izvještaja.' Predavanje je bilo jasno, gospodin Garača i gospodin Premužak pokazali su se kao odlični predavači. Gospodin Garača na sebe je preuzeo zadatak razjasniti nam neke stvari o financijama i to mu je u potpunosti uspjelo, dok je meni za moj posao gospodin Premužak izuzetno zanimljiv i poučan.  

Marko Čumbrek, Beta software

Bilo mi je zadovoljstvo prisustvovati seminaru kod gospođe Očko u organizaciji Mirakul Edukacijskog centra. Organizacija seminara je bila veoma dobra, a predavačica je jako stručna i iskusna. U svakom slučaju, sve je bilo na više nego zadovoljavajućem nivou.  

Jasmin Beširević, MKD „Mikrofin“

 

Želim pohvaliti održani seminar u petak. Predavač je stručno i na jednostavan način obradio temu, a sudionici su bili aktivni, produbljujući temu s kvalitetnim pitanjima i slučajevima iz prakse. I molim vas da prenesete pohvale konobaru koji je bio toliko ljubazan i pristojan da bi mogao biti mentor i pozitivan primjer većini konobara koji rade u turizmu.

 

Natalija Hrg, Ivančica d.d.

Prezentacija i predavanje je bilo iznimno korisno za stjecanje znanja o usklađivanju s novim GDPR zakonom. Predavanje odvjetnice Kladar je bilo razumljivo, jasno i vrlo kvalitetno. Također je cjelokupna organizacija edukacije bila na visokom nivou te je proetkla u ugodnom okruženju. Veselimo se budućoj suradnji i edukacijama!  

Josip Sindičić, Marina Punat

 
Imala sam potrebu i pismeno vam se obratiti u vezi jučerašnjeg predavanja na temu 'Proces poboljšanja nabave'. Naime, iznimno sam zadovoljna edukacijom i smatram da je bilo vrlo korisna i efikasna. I dalje se vodite time da kompetencije predavača budu na ovakvoj razini kao što je bilo jučerašnje. Predavanje Sandra Lovrića na seminaru 'Proces poboljšanja nabave' je bilo vrlo interaktivno i zanimljivo tako da mi nije nimalo žao što sam prisustvovala edukaciji unatoč iznimno lošim vremenskim uvjetima.  

Mirta Brkan, Spin Valis

S obzirom na to da je Sando Lovrić predavač s iskustvom, poznaje real life situacije te mjere pomoću kojih se one rješavaju. Primjeri  na edukaciji na temu 'Proces poboljšanja nabave' zaista su nešto s čime se susrećeš svaki dan, a rješenja i savjesti korisni. Sadržaj predavanja prožet je vježbama i važnim to-the-point smjernicama. Predavanje i Sandro bili su izrazito ugodni,  kao i prostor i organizacija. Same pohvale!  

Sandra Savić, Elektro kontakt

Seminar 'Uspješan i uvjerljiv javni nastup' u potpunosti je zadovoljio moja očekivanja i u 14h ni u jednom trenu nisam pomislila „joj, kad će kraj“. Interaktivno je, zanimljivo i stvari koje ne čujem prvi put mi nisu bile dosadne i nezanimljive. Pohvaljujem predavačice i seminar sam preporučila svojim radnim kolegama. Zaista ništa ne bih mijenjala.  

Valentina Šantić, Erste & Steiermärkische banka

 
Puno hvala na ljubaznosti i ekspeditivnosti od strane Mirakula. Svaki vaš seminar je zaista posebna priča, poseban doživljaj i nova mogućnost za stručnu nadogradnju. Sve pohvale za predavačicu Jasminku Samardžiju.  

Advija Kulović, BH Telecom Sarajevo

Ovim putem želim izraziti pohvale na održani seminar. Predavači su motivirani, stručni i spremni na odgovaranje na specifična pitana polaznika. Teme su zanimljive, a sadržaj sveobuhvatan, ali i prilagođen polaznicima s malo predznanja.

 

Dario Antić, Thalassotherapia Crikvenica

Iskustvo sudjelovanja na programu MINI MBA  doprinijelo je  mojim novim saznanjima iz područja managementa. Predavanja su bila zanimljiva i inovativno koncipirana s mnoštvom primjera iz prakse. Polaznici su bili osobe iz različitih sfera društvenog djelovanja što je bilo korisno za razmjenu iskustava i širenje poslovne socijalne mreže kontakata. Preporučio bih edukaciju osobama koje se nalaze na odgovornim pozicijama, kao neizostavan dio dodatnog obrazovanja u pogledu vođenja i upravljanja.  

Marijan Alfonso Sesar, Centar za rehabilitaciju Silver

Cijelu HR Akademiju smatram izuzetno korisnom, budući da dolazim iz tvrtke gdje su ljudski potencijali u smislu managementa i strateškog upravljanja tek u začetcima, te sam uz angažman, znanje i zaista stručnost svih predavača stekla dobar uvid u procese i prakse upravljanja ljudskim potencijalima.

 

Ana Marinović, Luka Ploče

Mini MBA program je kratak poslovni modul kakav sam tražila za bijeg od svakodnevnice posla bez trošenja mnogo vremena. Male grupe, puno interakcije i zanimljivi predavači. Angažman Jasminke Samardžije i način pripreme za svaku je pohvalu. Također, iskustva drugih predavača i polaznika za mene su najvrijedniji dio takvih edukacija.  

Ana Vukelić, Pandent

Seminari su mi bili korisni kao dobra osnova za započeti rad s novim alatima, s kojima dosad nisam imao priliku raditi. Predavači su bili stručni s dosta iskustva iz prakse te je sama organizacija seminara na visokom nivou. Preporučio bih seminare svima zainteresiranima za Internet marketing.

Gordan Ćuk, TÜV Croatia d.o.o.

Meni se jako svidjela Mini MBA Akademija, jer smo morali dosta sami sebe analizirati, što radimo dobro i što možemo poboljšati, a ujedno smo čuli iskustva vrlo uspješnih osoba. Svaki predavač je ispričao o svom iskustvu, uspjesima i problemima. Također, ostali sudionici su bili vrlo zanimljivi i u ekipi se stvorila stvarno lijepa kemija.

Māra Vītols – Hrgetić, Kongresni centar Forum

Zahvaljujem na odličnoj edukaciji – bilo nam je vrlo zanimljivo i korisno. Svi predavači, posebno g. Maričić, zaista su dali sve od sebe da podijele svoje veliko znanje i iskustvo s nama. Baš sam bila zadovoljna, a mislim i drugi polaznici.

Sandra Lovrić Lončarić, GDi GISDATA

HR Akademija svakako daje  dobar uvid u HRM procese, razumijevanje i širinu koncepta upravljanja ljudskim resursima i ljudskim potencijalima te je stoga osobito korisna osobama koje tek otpočinju karijeru u području ljudskih resursa, kao i osobama koje su na voditeljskim pozicijama, a koje neminovno zahtijevaju razumijevanje važnosti kvalitetnog upravljanja timom i ulaganja u potencijale.

Ana Vučković, Agencija za mobilnost i programe Europske unije

Nakon što sam odslušala više od pola predviđenih modula edukacije – želim posebno istaknuti kao vrsne predavačice i stručnjakinje dvije osobe: gđu Nelu Bučević i gđu Jasminku Samardžiju. Bilo je vrlo vrlo zanimljivo, interaktivno i korisno za moj posao!

Željka Barić, Dom Duga Zagreb

 • Ovu prijavu možete u svako doba povući, na kraju svakog Newslettera. Daljnje informacije možete pronaći u našim Pravilima Privatnosti.

Ukoliko želite bez ograničenja čitati i preuzimati naše edukativne materijale registrirajte se. Za preuzimanje odabranog sadržaja, možete unijeti i e-mail adresu, na koju ćemo vam proslijediti poveznicu.

 • Više informacija kako skupljamo, obrađujemo i štitimo Vaše osobne podatke dostupne u našim Pravilima Privatnosti.
x

Ova stranica koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti. Cookie postavke
mogu se kontrolirati i konfigurirati u vašem web pregledniku, a više o tome možete pročitati ovdje.

Slažem se Ne Slažem se