Kreiranje korisničkog računa, slažete se sa našim pravnim napomenama i uvjetima korištenja.

ILI

Kreiranje korisničkog računa, slažete se sa našim pravnim napomenama i uvjetima korištenja.

ILI

Pratite nas:

Upravljanje karijerom, edukacija i razvoj zaposlenika

Sama potreba za obukom posljedica je niza promjena koje se svakodnevno događaju u poduzeću. Edukacija se može smatrati procesom najšireg stjecanja znanja i vještina zaposlenika kojima se stvara temelj za njihov daljnji razvoj. Razvoj zaposlenika stalan je proces koji treba pokrenuti poslodavac, a edukacija i razvoj zaposlenika povezan je s gotovo svim aspektima upravljanja ljudskim potencijalima. Osobe zadužene za razvoj zaposlenika imaju važnu ulogu jer omogućavaju razvoj učeće organizacije, no velika odgovornost za razvoj karijere je i na pojedincu. Za zaposlenike je bitno da povećanjem znanja i vještina povećavaju svoju zapošljivost, što utječe na razvoj njihove karijere, a za organizaciju je bitno da se, povećanjem razine obrazovanja svojih zaposlenika, zapravo povećava njihova produktivnost. Odabir metode obuke ima značajan utjecaj na njezine rezultate, a upotreba konkretne metode ovisi o vrsti posla i željenom cilju. E-learning ili e-učenje, u širem smislu, naziv je za učenje putem računalnih tehnologija, to je vrsta komunikacijskog kanala kroz koji se odvija učenje, a njegovo korištenje u praksi pokazalo se efikasnim.

 

Jezgrovita i jasna prezentacija obogaćena s tri praktična primjera iz hrvatske prakse: dva su vezana uz obrazovanje i razvoj karijere, a u drugom se demonstriraju tehnike i metode obrazovanja u praksi. Iz područja korištenja e-learninga u praksi bit će dan niz primjera. Upoznavanje na početku osigurava razmjenu iskustava i intenzivno korištenje sinergije grupnog rada, a izmjena aktivnosti i predavača osigurava dinamiku.

Više o predavačici

Sadržaj seminara:

 • Obrazovanje i razvoj – prilagodba promjenama u organizaciji i na tržištu
 • Temeljne faze procesa obuke sagledane s aspekta organizacije i zaposlenika
 • Razvoj managera – primjeri
 • Upravljanje i životni ciklus upravljanja karijerom – primjer
 • Planiranje sukcesija
 • Tehnike i metode obrazovanja te razvoja zaposlenika – primjer Petrokemija d.d.
 • E-learning
 • Evaluacija obrazovnih programa
 • Ključni pokazatelji uspješnosti
 • Učeća organizacija i upravljanje znanjem
 • Društveno odgovorno poslovanje u sustavu obrazovanja i razvoja zaposlenika

Cilj seminara:

Objasniti korelaciju i između razvoja managementa i organizacijskog razvoja te ukazati na potencijal koji leži u obrazovanju, znati primijeniti bazični modela razvoja managementa u svojoj poslovnoj praksi, prepoznati značaj upravljanja karijerom u organizaciji za pojedinca, managera i organizaciju, ukazati na faze razvoja karijere i na individualnu odgovornost pojedinca za razvoj karijere, demonstrirati tehnike i metoda razvoja i obrazovanja u praksi, naučiti kako provoditi evaluaciju obrazovnih programa i izvještavanje o rezultatima, ukazati na značaj DOP-a u obrazovanju i razvoju, naučiti što je e-learning, kako funkcionira, koje su metode, prednosti i nedostatci, primjerima demonstrirati modele korištenja e-learninga u praksi, saznati koje su mogućnosti, potrebni resursi i rizici uvođenja e-learninga u organizaciju te na primjerima iz hrvatske prakse saznati kakav je uspjeh e-learning projekata i kakav je ROI.

Cilj seminara je ukazati na potencijale, za organizaciju i pojedinca, koji leže u korištenju suvremenih metoda i tehnika edukacije, kao i u pravilnom upravljanju karijerom, ali i na odgovornosti pojedinca za razvoj osobne karijere.

Ciljna skupina polaznika:

Edukacija je namijenjena onima koji se žele prilagoditi promjenama na tržištu i stvoriti poticajnu organizacijsku klimu u kojoj se koristi maksimum kompetencija svakog zaposlenika, ali u kojoj je odgovornost za razvoj karijere podijeljena između organizacije i proaktivnosti i angažmana pojedinca: direktori poduzeća, voditelji ljudskih potencijala, voditelji timova, voditelji projekata, manageri ključnih kupaca, voditelji prodaje.

KOTIZACIJA:

Redovna cijena seminara

1.590,00 kn+ PDV

Promotivna cijena za uplate do 9. studenog

1.390,00 + PDV

Za prijave 3 i više osoba iz iste tvrtke odobrava se popust 10% na ukupnu cijenu seminara. Studentima i nezaposlenima odobravamo 30% popusta.


Za polaznike seminara osigurani su ručak i materijali sa seminara. Po završetku seminara polaznicima će biti uručeno Uvjerenje o  uspješno završenom seminaru.

Prijava na seminar

Klijenti o nama

Riječi polaznika

Prethodnih desetak godina prisustvovao sam brojnim edukacijama sličnog karaktera i mogu zaključiti da je prava rijetkost da netko toliko dugo može držati pažnju publike. G. Antolović ima karizmu, stručnost i sposobnost da na jako zanimljiv i specifičan način prenese znanje, drago mi je što sam imao prilike prisustvovati ovakvoj edukaciji!

Ovim putem želim izraziti pohvale na održani seminar. Predavači su motivirani, stručni i spremni na odgovaranje na specifična pitana polaznika. Teme su zanimljive, a sadržaj sveobuhvatan, ali i prilagođen polaznicima s malo predznanja.

Cijelu HR Akademiju smatram izuzetno korisnom, budući da dolazim iz tvrtke gdje su ljudski potencijali u smislu managementa i strateškog upravljanja tek u začetcima, te sam uz angažman, znanje i zaista stručnost svih predavača stekla dobar uvid u procese i prakse upravljanja ljudskim potencijalima.

Želim pohvaliti održani seminar u petak. Predavač je stručno i na jednostavan način obradio temu, a sudionici su bili aktivni, produbljujući temu s kvalitetnim pitanjima i slučajevima iz prakse. I molim vas da prenesete pohvale konobaru koji je bio toliko ljubazan i pristojan da bi mogao biti mentor i pozitivan primjer većini konobara koji rade u turizmu.

Seminari su mi bili korisni kao dobra osnova za započeti rad s novim alatima, s kojima dosad nisam imao priliku raditi. Predavači su bili stručni s dosta iskustva iz prakse te je sama organizacija seminara na visokom nivou. Preporučio bih seminare svima zainteresiranima za Internet marketing.

Zahvaljujem na odličnoj edukaciji – bilo nam je vrlo zanimljivo i korisno. Svi predavači, posebno g. Maričić, zaista su dali sve od sebe da podijele svoje veliko znanje i iskustvo s nama. Baš sam bila zadovoljna, a mislim i drugi polaznici.

HR Akademija svakako daje  dobar uvid u HRM procese, razumijevanje i širinu koncepta upravljanja ljudskim resursima i ljudskim potencijalima te je stoga osobito korisna osobama koje tek otpočinju karijeru u području ljudskih resursa, kao i osobama koje su na voditeljskim pozicijama, a koje neminovno zahtijevaju razumijevanje važnosti kvalitetnog upravljanja timom i ulaganja u potencijale.

Nakon što sam odslušala više od pola predviđenih modula edukacije – želim posebno istaknuti kao vrsne predavačice i stručnjakinje dvije osobe: gđu Nelu Bučević i gđu Jasminku Samardžiju. Bilo je vrlo vrlo zanimljivo, interaktivno i korisno za moj posao!

Ukoliko želite bez ograničenja čitati i preuzimati naše edukativne materijale registrirajte se. Za preuzimanje odabranog sadržaja, možete unijeti i e-mail adresu, na koju ćemo vam proslijediti poveznicu.