Kreiranje korisničkog računa, slažete se sa našim pravnim napomenama i uvjetima korištenja.

ILI

Kreiranje korisničkog računa, slažete se sa našim pravnim napomenama i uvjetima korištenja.

ILI

Pratite nas:

Ugovori o radu i prestanak ugovora o radu

Ugovori o radu i prestanak ugovora o radu

Poznavanje pravila o zasnivanju i prestanku radnog odnosa temelj je uspješnog poslovanja svakog poduzetnika koji zapošljava radnike. Ukoliko poduzetnici ne poštuju pravila kojima se štite radnici, izlažu se riziku tužbi, potraživanju naknade štete i inspekcijom nadzoru. U RH česta je praksa sklapanja ugovora o radnu na određeno vrijeme, no poslodavci vrlo rijetko pravilno napišu takav ugovor te se dovedu u situaciju da takav radnik ima sva prava kao i radnik zaposlen na neođređeno vrijeme te mu je vrlo teško dati otkaz. Slijedeći problem koji se često javlja je pogrešno napisan otkaz ugovora o radu. Ukoliko otkaz ne zadovoljava zakonske pretpostavke, on je automatizmom nezakonit odnosno nedopušten.

 

Odvjetnica Kladar će Vas upoznati sa svim detaljima na koje je potrebno obratiti pozornost pri sklapanju novih ugovora o radu te kako maksimalno zaštiti interese poslodavaca te objasniti zašto se ne savjetuje ugovore o radu sklapati na  raznim obrascima (npr. obrazac iz Narodnih novina) već je potrebno sklopiti posebne, individualne ugovore o radu prilagođene specifičnim potrebama poslodavaca.

 

Nakon poludnevne radionice na temu ‘Ugovori o radu i prestanak ugovora o radu’ u terminu od 13.30 do 17.00 h održava se radionica na temu Prava radnika i obveze poslodavca‘. Polaznici mogu sudjelovati na jednoj radionici ili se odlučiti za obje te u tom slučaju dobivaju gratis ručak. Više info na linku.

Više o predavačici

Sadržaj seminara:

Ugovori o radu:

 • ugovor o radu na neodređeno vrijeme, ugovor o radu na određeno vrijeme
 • probni rad
 • stručno osposobljavanje za rad
 • menadžerski ugovori
 • ugovori o radu za stalne sezonske poslove
 • rad studenata i učenika
 • volontiranje
 • zamjena privremeno nenazočnog radnika
 • obvezni sadržaj pisanog ugovora o radu
 • obvezni sadržaj pisane potvrde o sklopljenom ugovoru o radu
 • obvezni sadržaj pisanog ugovora o radu na izdvojenom mjestu rada i u slučaju upućivanja radnika na rad u inozemstvo
 • rad maloljetnika
 • podaci koje poslodavac ne smije tražiti od radnika prilikom odabira kandidata za radno mjesto
 • posljedice nepoštovanja zakonskih zahtjeva,

Prestanak ugovora o radu:

 • načini prestanka ugovora o radu
 • oblik sporazuma o prestanku ugovora o radu
 • poslovno uvjetovani otkaz, osobno uvjetovani otkaz, otkaz uvjetovan skrivljenim ponašanjem radnika, otkaz zbog nezadovoljavanja na probnom radu, izvanredni otkaz ugovora o radu
 • kada je poslodavac dužan ponuditi sklapanje ugovora o radu radniku kojem je otkazao ugovor o radu
 • neopravdani razlozi za otkaz
 • postupak prije otkazivanja ugovora o radu
 • oblik, obrazloženje i dostava otkaza, otkazni rok, otkaz s ponudom izmijenjenog ugovora
 • što ako radnik pokrene postupak pred sudom
 • vraćanje radnika na posao u slučaju nedopuštenog otkaza
 • sudski raskid ugovora o radu
 • otpremnina
 • kolektivni višak radnika
 • dužnost poslodavaca da vrati isprave radniku i izda potvrde

Napomena:

Nakon radionice slijedi druga poludnevna radionica na temu ‘Prava radnika i obveze poslodavca’ u vremenu od 13.30-16.30 h, a više informacija o tome možete pročitati na linku.

Cilj seminara:

Osposobiti polaznike da sami mogu prepoznati potencijalni problem u radnim odnosima te se pravilno zaštiti kroz odgovarajuće ugovore o radu, pravilnike te otkaze ugovora o radu. Polaznici će dobiti uvid u način isplate otpremnine i naknade za neiskorišteni godišnji odmor kada radnik prelazi kod drugog poslodavca.

Ciljna skupina:

Sve pravne osobe koje zapošljavaju radnike.

KOTIZACIJA:

Redovna cijena seminara:

800,00 kn + PDV

Promotivna cijena za uplate do 11. listopada:

700,00 kn + PDV

Za prijave 3 i više osoba iz iste tvrtke odobrava se popust 10% na ukupnu cijenu programa. Studentima i nezaposlenima odobravamo 30% popusta.


Za polaznike je osiguran coffee break te materijali sa predavanja. Ukoliko polaznik sudjeluje na obje poludnevne radionice koje se održavaju isti dan (Ugovori o radu i prestanak ugovora o radu i Prava radnika i obveze poslodavca), dobiva gratis ručak.


Po završetku seminara polaznicima će biti uručeno Uvjerenje o uspješno završenom programu.

Prijava na seminar

Klijenti o nama

Riječi polaznika

Prethodnih desetak godina prisustvovao sam brojnim edukacijama sličnog karaktera i mogu zaključiti da je prava rijetkost da netko toliko dugo može držati pažnju publike. G. Antolović ima karizmu, stručnost i sposobnost da na jako zanimljiv i specifičan način prenese znanje, drago mi je što sam imao prilike prisustvovati ovakvoj edukaciji!

Ovim putem želim izraziti pohvale na održani seminar. Predavači su motivirani, stručni i spremni na odgovaranje na specifična pitana polaznika. Teme su zanimljive, a sadržaj sveobuhvatan, ali i prilagođen polaznicima s malo predznanja.

Cijelu HR Akademiju smatram izuzetno korisnom, budući da dolazim iz tvrtke gdje su ljudski potencijali u smislu managementa i strateškog upravljanja tek u začetcima, te sam uz angažman, znanje i zaista stručnost svih predavača stekla dobar uvid u procese i prakse upravljanja ljudskim potencijalima.

Želim pohvaliti održani seminar u petak. Predavač je stručno i na jednostavan način obradio temu, a sudionici su bili aktivni, produbljujući temu s kvalitetnim pitanjima i slučajevima iz prakse. I molim vas da prenesete pohvale konobaru koji je bio toliko ljubazan i pristojan da bi mogao biti mentor i pozitivan primjer većini konobara koji rade u turizmu.

Seminari su mi bili korisni kao dobra osnova za započeti rad s novim alatima, s kojima dosad nisam imao priliku raditi. Predavači su bili stručni s dosta iskustva iz prakse te je sama organizacija seminara na visokom nivou. Preporučio bih seminare svima zainteresiranima za Internet marketing.

Zahvaljujem na odličnoj edukaciji – bilo nam je vrlo zanimljivo i korisno. Svi predavači, posebno g. Maričić, zaista su dali sve od sebe da podijele svoje veliko znanje i iskustvo s nama. Baš sam bila zadovoljna, a mislim i drugi polaznici.

HR Akademija svakako daje  dobar uvid u HRM procese, razumijevanje i širinu koncepta upravljanja ljudskim resursima i ljudskim potencijalima te je stoga osobito korisna osobama koje tek otpočinju karijeru u području ljudskih resursa, kao i osobama koje su na voditeljskim pozicijama, a koje neminovno zahtijevaju razumijevanje važnosti kvalitetnog upravljanja timom i ulaganja u potencijale.

Nakon što sam odslušala više od pola predviđenih modula edukacije – želim posebno istaknuti kao vrsne predavačice i stručnjakinje dvije osobe: gđu Nelu Bučević i gđu Jasminku Samardžiju. Bilo je vrlo vrlo zanimljivo, interaktivno i korisno za moj posao!

Ukoliko želite bez ograničenja čitati i preuzimati naše edukativne materijale registrirajte se. Za preuzimanje odabranog sadržaja, možete unijeti i e-mail adresu, na koju ćemo vam proslijediti poveznicu.