Ukoliko želite bez ograničenja čitati i preuzimati naše edukativne materijale registrirajte se

Kreiranje korisničkog računa, slažete se sa našim pravnim napomenama i uvjetima korištenja.

ILI

Kreiranje korisničkog računa, slažete se sa našim pravnim napomenama i uvjetima korištenja.

ILI

Pratite nas:

Procjena vrijednosti poduzeća

Procjena vrijednosti poduzeća koristi se za potrebe investiranja, spajanja (M&A) ili kao dio internih mjera financijske kontrole. Posebno se naglašava korištenje prilikom izdavanja novih dionica, akvizicija novih kompanija ili redukcije poslovnih operacija kompanije.

Postoji više različitih pristupa analizi i vrjednovanju kompanija te je potrebno znati kada je i koja metoda najprihvatljivija. Jedna od češće korištenih metoda je metoda diskontiranja budućih novčanih tijekova, koja će biti detaljno prikazana u teoretskom i praktičnom smislu na seminaru. Seminar će demonstrirati kako analiza kompanije nije apsolutna znanost nego da svojim dobrim dijelom počiva na interpretaciji i prosudbi.

Sadržaj seminara (1. dan):

1. Osnove vrednovanja
2. Terminologija i logika diskontiranja novčanih tijekova

3. Korištenje diskontiranih novčanih tijekova prilikom procjene vrijednosti i isplativosti projekata
3.1. Vremenska vrijednost novca
3.2. NPV (neto sadašnja vrijednost)
3.3. IRR (interna stopa povrata)

4. Financijsko planiranje i DCF metoda
4.1. Analiza povijesnih performansi (bilanca, RDG, novčani tijek) – fundamentalna analiza
4.2. Strateška pozicija kompanije
4.3. Reorganiziranje i prilagođavanje financijskih izvještaja
4.4. Value driveri – nositelji vrijednosti poduzeća
4.5. Procjena budućih novčanih tijekova
4.5.1. Izrada modela (MS Excel)
4.5.2. Povezivanje RDG-a, bilance i novčanog tijeka
4.5.3. Procjena slobodnog novčanog tijeka (FCF)
4.5.4. Provjera razumnosti i konzistentnosti procjena i očekivanja analizom operativnih i financijskih pokazatelja
4.6. Terminalna vrijednost – pojam i izračun
4.5.1. Terminalna stopa rasta (g)
4.5.2. Korištenje multipli
4.5.3. Likvidacijska vrijednost
4.7. Trošak kapitala – rizik (WACC, CAPM model)
4.6.1. Trošak duga
4.6.2. Trošak vlastitog kapitala – risk free rate, beta, MRP
4.8. Valuacija neoperativne imovine
4.9. Scenario analiza

Sadržaj seminara (2. dan):

Polaznici će napraviti valuaciju određene kompanije korištenjem DCF (diskontirani novčani tijekovi) metode u MS Excelu kao i korištenjem multipli. Sam će postupak valuacije biti podijeljen u nekoliko zasebnih cjelina.

1. DDM (dividend discount model)
2. Izrada modela u MS Excelu
3. Reorganiziranje financijskih izvještaja – kreativno računovodstvo, jednokratni utjecaji…
4. Modeliranje budućih slobodnih novčanih tijekova (FCF) – ključne pretpostavke

o    projekcija prihoda
o    projekcija troškova
o    plan investicija
o    radni kapital
5. Kapitalna struktura – struktura financiranja
o    WACC (weighted average cost of capital)
o    CAPM (capital asset pricing model)
6. Determiniranje terminalne vrijednosti
7. Scenario analiza i analiza osjetljivosti
8. Provjera konzistentnosti dobivene valuacije – ključni pokazatelji i fundamentalna analiza
9. Valuacija kompanije korištenjem multipli

o    PE, PS, PB, EV/EBITDA…
o    Valuacija na temelju usporedbe sa srodnim kompanijama

Za drugi dan seminara polaznici bi trebali ponijeti sa sobom prijenosna računala.

Cilj seminara:

Polaznici će upoznati osnovne i napredne postavke procesa valuacije i modeliranja. Cilj seminara je i prikazati kako je procjena vrijednosti dinamična disciplina, snažno povezana s ekonomskom stvarnošću unutar koje kompanija djeluje te kako se mijenja vrijednost kompanije s promjenom uvjeta poslovanja. Uz konvencionalne tehnike valuacije, seminar pruža uvid i u alternativna rješenja, ovisno o okolnostima  unutar kojih se kompanija nalazi.

Ciljna skupina polaznika:

Poduzetnici i manageri, djelatnici u računovodstvu i financijskim odjelima, bankari, portfolio manageri, brokeri, investicijski i financijski analitičari, investicijski savjetnici, individualni i portfolio investitori, risk manageri i analitičari, poslovni konzultanti, projekt manageri te financijski stručnjaci u državnim ustanovama.

KOTIZACIJA:

Redovna cijena seminara:

2.290,00 kn + PDV

Promotivna cijena za uplate do 27. rujna:

1.990,00 kn + PDV

Za prijave 3 i više osoba iz iste tvrtke odobrava se popust 10% na ukupnu cijenu seminara.

Studentima i nezaposlenima odobravamo 30% popusta.

Za polaznike seminara osigurani su ručak i materijali sa seminara.

Po završetku seminara polaznicima će biti uručeno Uvjerenje o uspješno završenom seminaru.

Prijava na seminar

Klijenti o nama

Riječi polaznika

Prethodnih desetak godina prisustvovao sam brojnim edukacijama sličnog karaktera i mogu zaključiti da je prava rijetkost da netko toliko dugo može držati pažnju publike. G. Antolović ima karizmu, stručnost i sposobnost da na jako zanimljiv i specifičan način prenese znanje, drago mi je što sam imao prilike prisustvovati ovakvoj edukaciji!

Ovim putem želim izraziti pohvale na održani seminar. Predavači su motivirani, stručni i spremni na odgovaranje na specifična pitana polaznika. Teme su zanimljive, a sadržaj sveobuhvatan, ali i prilagođen polaznicima s malo predznanja.

Cijelu HR Akademiju smatram izuzetno korisnom, budući da dolazim iz tvrtke gdje su ljudski potencijali u smislu managementa i strateškog upravljanja tek u začetcima, te sam uz angažman, znanje i zaista stručnost svih predavača stekla dobar uvid u procese i prakse upravljanja ljudskim potencijalima.

Želim pohvaliti održani seminar u petak. Predavač je stručno i na jednostavan način obradio temu, a sudionici su bili aktivni, produbljujući temu s kvalitetnim pitanjima i slučajevima iz prakse. I molim vas da prenesete pohvale konobaru koji je bio toliko ljubazan i pristojan da bi mogao biti mentor i pozitivan primjer većini konobara koji rade u turizmu.

Seminari su mi bili korisni kao dobra osnova za započeti rad s novim alatima, s kojima dosad nisam imao priliku raditi. Predavači su bili stručni s dosta iskustva iz prakse te je sama organizacija seminara na visokom nivou. Preporučio bih seminare svima zainteresiranima za Internet marketing.

Zahvaljujem na odličnoj edukaciji – bilo nam je vrlo zanimljivo i korisno. Svi predavači, posebno g. Maričić, zaista su dali sve od sebe da podijele svoje veliko znanje i iskustvo s nama. Baš sam bila zadovoljna, a mislim i drugi polaznici.

HR Akademija svakako daje  dobar uvid u HRM procese, razumijevanje i širinu koncepta upravljanja ljudskim resursima i ljudskim potencijalima te je stoga osobito korisna osobama koje tek otpočinju karijeru u području ljudskih resursa, kao i osobama koje su na voditeljskim pozicijama, a koje neminovno zahtijevaju razumijevanje važnosti kvalitetnog upravljanja timom i ulaganja u potencijale.

Nakon što sam odslušala više od pola predviđenih modula edukacije – želim posebno istaknuti kao vrsne predavačice i stručnjakinje dvije osobe: gđu Nelu Bučević i gđu Jasminku Samardžiju. Bilo je vrlo vrlo zanimljivo, interaktivno i korisno za moj posao!

Ukoliko želite bez ograničenja čitati i preuzimati naše edukativne materijale registrirajte se. Za preuzimanje odabranog sadržaja, možete unijeti i e-mail adresu, na koju ćemo vam proslijediti poveznicu.