Kreiranje korisničkog računa, slažete se sa našim pravnim napomenama i uvjetima korištenja.

ILI

Kreiranje korisničkog računa, slažete se sa našim pravnim napomenama i uvjetima korištenja.

ILI

Pratite nas:

Prava radnika i obveze poslodavca

Prava radnika i obveze poslodavca

 

Odvjetnica Kladar će Vas upoznati s pravima radnika koje se odnose na sindikate i štrajk te radničko vijeće. Također, polaznici će naučiti zakonitosti vezane uz godišnje odmore i radno vrijeme, plaće kao i naknade štete. Dio radionice obuhvatit će i kazne, zaštitu od neosnovanih zahtjeva radnika te zabranu natjecanja s poslodavcem. S obzirom na to da se posljednjih godina sve više pažnje posvećuje problemu mobinga i njegovim posljedicama, odvjetnica Kladar polaznike će upoznati i sa zaštitom dostojanstva radnika, postupanja po pritužbi radnika, te pravu radnika na prekid rada.

 

 

Prije poludnevne radionice na temu ‘Prava radnika i obveze poslodavca’ u terminu od 9.00 do 12.30 h održava se radionica na temu ‘Ugovori o radu i prestanak ugovora o radu‘. Polaznici mogu sudjelovati na jednoj radionici ili se odlučiti za obje te u tom slučaju dobivaju gratis ručak. Više info na linku.

Više o predavačici

Sadržaj seminara:

  • SINDIKATI I ŠTRAJK, RADNIČKO VIJEĆE (pravo radnika na sudjelovanje u odlučivanju, pravo na izbor radničkog vijeća i sastav istog, temeljna ovlaštenja radničkog vijeća, kada se poslodavac mora savjetovati s radničkim vijećem, suodlučivanje, odnos sindikata i radničkog vijeća, tko može organizirati štrajk, pravila o poslovima koji se ne smiju prekidati, štrajk solidarnosti, razmjerno umanjenje plaće i dodataka na plaću, sudska zabrana nezakonitog štrajka i naknada štete, sindikati)
  • GODIŠNJI ODMORI I RADNO VRIJEME (pojam radnog vremena, pripravnost, dežurstvo, puno radno vrijeme, nepuno radno vrijeme, skraćeno radno vrijeme prekovremeni rad, raspored radnog vremena, nejednaki raspored radnog vremena, preraspodjela radnog vremena, noć rad, zaštita posebno osjetljivih skupina radnika, rad u smjenama, stanka, dnevni i tjedni odmor, mogućnost drukčijeg uređenja radnog vremena za određene kategorije radnika, što je godišnji odmor, razmjerni dio godišnjeg odmora, naknada za neiskorišteni godišnji odmor, prenošenje godišnjeg odmora u sljedeću kalendarsku godinu, raspored korištenja godišnjeg odmora, plaćeni dopust, neplaćeni dopust)
  • PLAĆE (određivanje plaće, isplata plaće i naknada plaće, isprave o plaći, naknadi plaće i otpremnini, zabrana prijeboja, zaštita plaće pri prisilnom ustegnuću)
  • NAKNADA ŠTETE (odgovornost radnika za štetu uzrokovanu poslodavcu, regresna odgovornost radnika, unaprijed određeni iznos naknade štete, odgovornost poslodavca za štetu uzrokovanu radniku)
  • ZABRANA NATJECANJA RADNIKA S POSLODAVCEM (zakonska zabrana natjecanja, ugovorna zabrana natjecanja, naknada u slučaju ugovorene zabrane natjecanja, prestanak ugovorne zabrane natjecanja, ugovorna kazna, odustanak od ugovorene zabrane natjecanja)
  • MOBBING (zaštita dostojanstva radnika, uznemiravanje i spolno uznemiravanje, postupak i mjere zaštite dostojanstva radnika, imenovanje osobe za zaštitu dostojanstva radnika, postupanje po pritužbi radnika, pravo radnika na prekid rada)
  • KAKO SE ZAŠTITI OD NEOSNOVANIH ZAHTJEVA RADNIKA (primjeri iz prakse)
  • KAZNE (inspekcijski nadzor, upravne mjere, prekršajne odredbe)

Napomena:

Prije radionice održava se poludnevna radionica na temu ‘Ugovori o radu i prestanak ugovora o radu’ u vremenu od 9.00 do 12.30 h, a više informacija o tome možete pročitati na linku.

Cilj seminara:

Polaznici će dobiti informacije o opsegu djelovanja sindikata, posebno u slučaju štrajka radnika, te sve informacije o radničkom vijeću, njegovoj svrsi te kada je poslodavac dužan osnovati isto.

Ciljna skupina:

Sve pravne osobe koje zapošljavaju radnike.

KOTIZACIJA:

Redovna cijena seminara:

800,00 kn + PDV

Promotivna cijena za uplate do 11. listopada:

700,00 kn + PDV

Za prijave 3 i više osoba iz iste tvrtke odobrava se popust 10% na ukupnu cijenu programa. Studentima i nezaposlenima odobravamo 30% popusta.


Za polaznike je osiguran coffee break te materijali sa predavanja. Ukoliko polaznik sudjeluje na obje poludnevne radionice koje se održavaju isti dan (Ugovori o radu i prestanak ugovora o radu i Prava radnika i obveze poslodavca), dobiva gratis ručak.


Po završetku seminara polaznicima će biti uručeno Uvjerenje o uspješno završenom programu.

Prijava na seminar

Klijenti o nama

Riječi polaznika

Prethodnih desetak godina prisustvovao sam brojnim edukacijama sličnog karaktera i mogu zaključiti da je prava rijetkost da netko toliko dugo može držati pažnju publike. G. Antolović ima karizmu, stručnost i sposobnost da na jako zanimljiv i specifičan način prenese znanje, drago mi je što sam imao prilike prisustvovati ovakvoj edukaciji!

Ovim putem želim izraziti pohvale na održani seminar. Predavači su motivirani, stručni i spremni na odgovaranje na specifična pitana polaznika. Teme su zanimljive, a sadržaj sveobuhvatan, ali i prilagođen polaznicima s malo predznanja.

Cijelu HR Akademiju smatram izuzetno korisnom, budući da dolazim iz tvrtke gdje su ljudski potencijali u smislu managementa i strateškog upravljanja tek u začetcima, te sam uz angažman, znanje i zaista stručnost svih predavača stekla dobar uvid u procese i prakse upravljanja ljudskim potencijalima.

Želim pohvaliti održani seminar u petak. Predavač je stručno i na jednostavan način obradio temu, a sudionici su bili aktivni, produbljujući temu s kvalitetnim pitanjima i slučajevima iz prakse. I molim vas da prenesete pohvale konobaru koji je bio toliko ljubazan i pristojan da bi mogao biti mentor i pozitivan primjer većini konobara koji rade u turizmu.

Seminari su mi bili korisni kao dobra osnova za započeti rad s novim alatima, s kojima dosad nisam imao priliku raditi. Predavači su bili stručni s dosta iskustva iz prakse te je sama organizacija seminara na visokom nivou. Preporučio bih seminare svima zainteresiranima za Internet marketing.

Zahvaljujem na odličnoj edukaciji – bilo nam je vrlo zanimljivo i korisno. Svi predavači, posebno g. Maričić, zaista su dali sve od sebe da podijele svoje veliko znanje i iskustvo s nama. Baš sam bila zadovoljna, a mislim i drugi polaznici.

HR Akademija svakako daje  dobar uvid u HRM procese, razumijevanje i širinu koncepta upravljanja ljudskim resursima i ljudskim potencijalima te je stoga osobito korisna osobama koje tek otpočinju karijeru u području ljudskih resursa, kao i osobama koje su na voditeljskim pozicijama, a koje neminovno zahtijevaju razumijevanje važnosti kvalitetnog upravljanja timom i ulaganja u potencijale.

Nakon što sam odslušala više od pola predviđenih modula edukacije – želim posebno istaknuti kao vrsne predavačice i stručnjakinje dvije osobe: gđu Nelu Bučević i gđu Jasminku Samardžiju. Bilo je vrlo vrlo zanimljivo, interaktivno i korisno za moj posao!

Ukoliko želite bez ograničenja čitati i preuzimati naše edukativne materijale registrirajte se. Za preuzimanje odabranog sadržaja, možete unijeti i e-mail adresu, na koju ćemo vam proslijediti poveznicu.