Kreiranje korisničkog računa, slažete se sa našim pravnim napomenama i uvjetima korištenja.

ILI

Kreiranje korisničkog računa, slažete se sa našim pravnim napomenama i uvjetima korištenja.

ILI

Pratite nas:

Model praćenja radne uspješnosti-Performance Appraisal

Područje praćenja radne uspješnosti zaposlenika jedno je od najslabijih karika u mnogim organizacijama. To je proces vrjednovanja kvalitete i usmjeravanja ponašanja i rezultata rada zaposlenih koji pretpostavlja razvoj sustava, pokazatelja i metoda praćenja radne uspješnosti te kontinuirano i sustavno ocjenjivanje i vrjednovanje uspješnosti svakog pojedinca, a prethodi nagrađivanju. Efikasan sustav procjene radne uspješnosti treba biti: strategijski sukladan, relevantan, pouzdan, osjetljiv, prihvatljiv, specifičan i praktičan.

Vrjednovanje učinka služi postizanju ciljeva organizacije i zadovoljenju potreba zaposlenih pa stoga nije dovoljno samo ocjenjivati ostvareni učinak, već treba i unaprjeđivati sposobnost zaposlenih. Postoje dvije temeljne grupe metoda procjenjivanja radne uspješnosti: prosudbene – njihov fokus je stavljen na prošle aktivnosti i razvojne, koje se fokusiraju na budućnost.

Više o predavaču

Sadržaj seminara:

  • Organizacijski i individualni interesi praćenja radne uspješnosti
  • Odgovornost za praćenje i provođenje ciljeva s aspekta managera i odjela ljudskih potencijala
  • Proces praćenja radne uspješnosti – pravi čovjek na pravom mjestu
  • Model praćenja organizacijske uspješnosti
  • Metode ocjenjivanja radne uspješnosti – primjeri obrazaca
  • Što mjeri 360° Feedback upitnik – primjer obrasca
  • Najčešći problemi pri ocjenjivanju i kako ih izbjeći
  • Praćenje radne uspješnosti dva primjera iz hrvatske prakse
  • Mjere za poboljšanje radne uspješnosti – prezentacija alata
  • Razgovor o uspješnosti – feedback i dodatna motivacija

Cilj seminara:

Upoznati tehnike, alate, obrasce i mogućnosti formalnog postupka periodične analize i vrjednovanja uspješnosti svih članova organizacije, kako bi se povećala produktivnost i postigla optimalna organizacijska klima. Također, cilj seminara je ukazati na snažnu korelaciju koja postoji između praćenja radne uspješnosti i izvršenja radnih zadataka.

Ciljna skupina polaznika:

Seminar je namijenjen onima koji žele održati ili stvoriti poticajnu organizacijsku klimu u kojoj se koristi maksimum kompetencija svakog zaposlenika: direktori poduzeća, voditelji ljudskih potencijala, voditelji timova, voditelji projekata, mangeri ključnih kupaca, voditelji prodaje.

KOTIZACIJA:

Redovna cijena seminara

1.590,00 kn + PDV

Promotivna cijena za uplate do 19. listopada

1.390,00 kn + PDV

Za prijave 3 i više osoba iz iste tvrtke odobrava se popust 10% na ukupnu cijenu seminara.


Za polaznike seminara osigurani su ručak i materijali sa seminara.
Po završetku seminara polaznicima će biti uručeno Uvjerenje o  uspješno završenom seminaru.

Prijava na seminar

Klijenti o nama

Riječi polaznika

Prethodnih desetak godina prisustvovao sam brojnim edukacijama sličnog karaktera i mogu zaključiti da je prava rijetkost da netko toliko dugo može držati pažnju publike. G. Antolović ima karizmu, stručnost i sposobnost da na jako zanimljiv i specifičan način prenese znanje, drago mi je što sam imao prilike prisustvovati ovakvoj edukaciji!

Ovim putem želim izraziti pohvale na održani seminar. Predavači su motivirani, stručni i spremni na odgovaranje na specifična pitana polaznika. Teme su zanimljive, a sadržaj sveobuhvatan, ali i prilagođen polaznicima s malo predznanja.

Cijelu HR Akademiju smatram izuzetno korisnom, budući da dolazim iz tvrtke gdje su ljudski potencijali u smislu managementa i strateškog upravljanja tek u začetcima, te sam uz angažman, znanje i zaista stručnost svih predavača stekla dobar uvid u procese i prakse upravljanja ljudskim potencijalima.

Želim pohvaliti održani seminar u petak. Predavač je stručno i na jednostavan način obradio temu, a sudionici su bili aktivni, produbljujući temu s kvalitetnim pitanjima i slučajevima iz prakse. I molim vas da prenesete pohvale konobaru koji je bio toliko ljubazan i pristojan da bi mogao biti mentor i pozitivan primjer većini konobara koji rade u turizmu.

Seminari su mi bili korisni kao dobra osnova za započeti rad s novim alatima, s kojima dosad nisam imao priliku raditi. Predavači su bili stručni s dosta iskustva iz prakse te je sama organizacija seminara na visokom nivou. Preporučio bih seminare svima zainteresiranima za Internet marketing.

Zahvaljujem na odličnoj edukaciji – bilo nam je vrlo zanimljivo i korisno. Svi predavači, posebno g. Maričić, zaista su dali sve od sebe da podijele svoje veliko znanje i iskustvo s nama. Baš sam bila zadovoljna, a mislim i drugi polaznici.

HR Akademija svakako daje  dobar uvid u HRM procese, razumijevanje i širinu koncepta upravljanja ljudskim resursima i ljudskim potencijalima te je stoga osobito korisna osobama koje tek otpočinju karijeru u području ljudskih resursa, kao i osobama koje su na voditeljskim pozicijama, a koje neminovno zahtijevaju razumijevanje važnosti kvalitetnog upravljanja timom i ulaganja u potencijale.

Nakon što sam odslušala više od pola predviđenih modula edukacije – želim posebno istaknuti kao vrsne predavačice i stručnjakinje dvije osobe: gđu Nelu Bučević i gđu Jasminku Samardžiju. Bilo je vrlo vrlo zanimljivo, interaktivno i korisno za moj posao!

Ukoliko želite bez ograničenja čitati i preuzimati naše edukativne materijale registrirajte se. Za preuzimanje odabranog sadržaja, možete unijeti i e-mail adresu, na koju ćemo vam proslijediti poveznicu.