Kreiranje korisničkog računa, slažete se sa našim pravnim napomenama i uvjetima korištenja.

ILI

Kreiranje korisničkog računa, slažete se sa našim pravnim napomenama i uvjetima korištenja.

ILI

Pratite nas:

Leadership & vođenje ljudi u prodaji

Više o predavaču

Uloga i zadaci voditelja
Elementi koji utječu na uspjeh voditelja
Ključne kompetencije voditelja
LBI (Liedership Behaviour Inventory) – samoanaliza

Motivacija ljudi u prodaji
Što je motivacija?
Što nas motivira – samoanaliza
Vrijednosti koje zaposleni očekuju od posla

Vodstveni stilovi
Načini vođenja
Douglas Mc Gregor X-Y teorija
Kako sada vodimo ljude – samoanaliza

Situacijsko vođenje
Razvojne faze zaposlenika i vodstveni stilovi
Analiza testa vođenja ljudi
Role play – Vođenje različitih pojedinaca

Individualni akcijski plan
Napraviti procjenu motivacije pojedinih suradnika i tima u cjelini
Napravite prikaz (analizu) trenutnog stanja kompetencija po svakom pojedinom suradniku
Napravite raspored suradnika prema razvojnim fazama (R1-R4)

Cilj seminara:

Omogućiti polaznicima da steknu primjenjiva znanja i vještine sa značenjem i važnošću postizanja (prodajnih) rezultata uz pomoć i sudjelovanje svih članova tima

Unaprijediti postojeći model upravljanja koji bi omogućio povećanje efikasnosti po djelatniku i lakše ostvarenje poslovnih ciljeva

Razvijati osobne sposobnosti i kompetencije potrebne pri učinkovitom vođenju tima i pojedinaca, te omogućiti da za vrijeme radionice polaznici prepoznaju vlastiti stil vođenja i elemente za razvoj onih područja rukovođenja koja bi trebalo unaprijediti

Oblikovati sustav za motivaciju djelatnika

Naučiti prepoznavati i primjenjivati različite stilove vođenja, ovisno o različitim razvojnim fazama u kojima se nalaze djelatnici koje vodite

Ciljna skupina:

Direktori i voditelji prodaje, komercijalisti i ostalo prodajno osoblje, voditelji izvoza, Key Account Manageri, svi koji rade u B2B i B2C okruženju, sve osobe koje su u direktnom kontaktu s krajnjim kupcima, vlasnici malih i srednjih tvrtaka, svi koji žele prodavati više i jednostavnije, uočiti pogreške koje rade u prodajnom procesu te bi željeli postati uspješniji prodavači.

KOTIZACIJA:

Redovna cijena seminara

1.590,00 + PDV

Promotivna cijena za uplate do 1. ožujka

1.390,00 + PDV

Za prijave 3 i više osoba iz iste tvrtke odobrava se popust 10% na ukupnu cijenu seminara. Studentima i nezaposlenima odobravamo 30% popusta.

Svi redovni polaznici Prodajne Akademije ostvaruju pravo na popust 30% za seminar ‘Leadership & vođenje ljudi u prodaji.’


Za polaznike seminara osigurani su ručak i materijali sa seminara. Na kraju seminara polaznicima će biti uručeno Uvjerenje o uspješno završenom seminaru.

Prijava na seminar

Klijenti o nama

Riječi polaznika

Prethodnih desetak godina prisustvovao sam brojnim edukacijama sličnog karaktera i mogu zaključiti da je prava rijetkost da netko toliko dugo može držati pažnju publike. G. Antolović ima karizmu, stručnost i sposobnost da na jako zanimljiv i specifičan način prenese znanje, drago mi je što sam imao prilike prisustvovati ovakvoj edukaciji!

Ovim putem želim izraziti pohvale na održani seminar. Predavači su motivirani, stručni i spremni na odgovaranje na specifična pitana polaznika. Teme su zanimljive, a sadržaj sveobuhvatan, ali i prilagođen polaznicima s malo predznanja.

Cijelu HR Akademiju smatram izuzetno korisnom, budući da dolazim iz tvrtke gdje su ljudski potencijali u smislu managementa i strateškog upravljanja tek u začetcima, te sam uz angažman, znanje i zaista stručnost svih predavača stekla dobar uvid u procese i prakse upravljanja ljudskim potencijalima.

Želim pohvaliti održani seminar u petak. Predavač je stručno i na jednostavan način obradio temu, a sudionici su bili aktivni, produbljujući temu s kvalitetnim pitanjima i slučajevima iz prakse. I molim vas da prenesete pohvale konobaru koji je bio toliko ljubazan i pristojan da bi mogao biti mentor i pozitivan primjer većini konobara koji rade u turizmu.

Seminari su mi bili korisni kao dobra osnova za započeti rad s novim alatima, s kojima dosad nisam imao priliku raditi. Predavači su bili stručni s dosta iskustva iz prakse te je sama organizacija seminara na visokom nivou. Preporučio bih seminare svima zainteresiranima za Internet marketing.

Zahvaljujem na odličnoj edukaciji – bilo nam je vrlo zanimljivo i korisno. Svi predavači, posebno g. Maričić, zaista su dali sve od sebe da podijele svoje veliko znanje i iskustvo s nama. Baš sam bila zadovoljna, a mislim i drugi polaznici.

HR Akademija svakako daje  dobar uvid u HRM procese, razumijevanje i širinu koncepta upravljanja ljudskim resursima i ljudskim potencijalima te je stoga osobito korisna osobama koje tek otpočinju karijeru u području ljudskih resursa, kao i osobama koje su na voditeljskim pozicijama, a koje neminovno zahtijevaju razumijevanje važnosti kvalitetnog upravljanja timom i ulaganja u potencijale.

Nakon što sam odslušala više od pola predviđenih modula edukacije – želim posebno istaknuti kao vrsne predavačice i stručnjakinje dvije osobe: gđu Nelu Bučević i gđu Jasminku Samardžiju. Bilo je vrlo vrlo zanimljivo, interaktivno i korisno za moj posao!

Ukoliko želite bez ograničenja čitati i preuzimati naše edukativne materijale registrirajte se. Za preuzimanje odabranog sadržaja, možete unijeti i e-mail adresu, na koju ćemo vam proslijediti poveznicu.