Kreiranje korisničkog računa, slažete se sa našim pravnim napomenama i uvjetima korištenja.

ILI

Kreiranje korisničkog računa, slažete se sa našim pravnim napomenama i uvjetima korištenja.

ILI

Pratite nas:

Komunikacija s „teškim“ klijentima

Komunikacija s „teškim“ klijentima

Ovaj seminar se bavi jednim od najvećih izazova u komuniciranju za sve djelatnike –neovisno o vrsti posla i rangu. Naime, komuniciranje s «teškim» klijentima je značajno zahtjevnije od onog u standardnim situacijama jer su „teški“ ljudi, neovisno o tome jesu li interni ili eksterni klijenti, osobe koje se brže i lakše uzrujaju, razljute ili naprosto izgube kontrolu. To su ljudi koji imaju (lošu) naviku povisiti glas, tj. vikati, koristiti neodgovarajuće riječi – tj. vrijeđati, verbalno pa čak i fizički prijetiti. Ukratko, riječ je o ljudima koji ne upravljaju svojim emocijama na odgovarajući način. Cilj seminara je prepoznati takve sugovornike, otkriti „okidače“ zbog kojih jesu ili postaju „teški“ te pružiti alate i „zlatne savjete“ kako s njima učinkovitije komunicirati i time izbjeći stres koji je najčešća posljedica komunikacije s „teškim“ klijentima“.

Više o predavačici

Sadržaj seminara:

  • “Teški” ljudi” – interni i eksterni klijenti
  • “Zašto sugovornici mogu biti i/li postati “teški”?
  • “Teški” kolege na istoj razini – interno, horizontalno komuniciranje
  • “Teški” podređeni – interno, vertikalno silazno komuniciranje
  • “Teški” nadređeni – interno, vertikalno uzlazno komuniciranje
  • “Teški” klijenti – eksterno, vertikalno uzlazno komuniciranje
  • Važna pitanja koja si trebamo postaviti u komuniciranju s “teškim” internim i eksternim klijentima
  • Konstruktivna komunikacija – kako da, a kako ne komunicirati s “teškim” internim i eksternim klijentima
  •   Emocionalna inteligencija i komunikacija s “teškim” internim i eksternim klijentima
  • Načelni savjeti/vještine ophođenja s uzrujanim internim i eksternim klijentima

Cilj seminara:

Ukazati na važnost umijeća komuniciranja s naglaskom na one manje ugodne, a ponekad i krizne situacije i sugovornike. Riječ je o delikatnoj komunikaciji na raznim hijerarhijskim razinama s tzv. “teškim” sugovornicima. Ti “teški” ili zahtjevni sugovornici mogu biti interni i eksterni klijenti – na istoj i/li različitoj hijerahijskoj razini – u istom i/li drugom odjelu, timu, tvrtki…Glavni cilj ovog seminara je odgovoriti na pitanja: kako se ciljanom “teškom” sugovorniku obratiti pravim riječima, izreći ih na odgovarajući način u pravo vrijeme i na pravom mjestu?

Ciljna skupina:

Seminar je namijenjen poslovnim tajnicama koje su na dnevnoj bazi uključene u komunikaciju u poduzeću na svim razinama, ali i svim drugim djelatnicima svih hijerarhijskih razina koji svakodnevno kontaktiraju sa suradnicima, kupcima/ klijentima, poslovnim partnerima i drugim interesno utjecajnim skupinama.

Redovna cijena seminara

1.590,00 kn+ PDV

Promotivna cijena za uplate do 15. ožujka

1.390,00 + PDV

Za prijave 3 i više osoba iz iste tvrtke odobrava se popust 10% na ukupnu cijenu seminara. Studentima i nezaposlenima odobravamo 30% popusta.

Svi redovni polaznici Prodajne Akademije ostvaruju pravo na popust 30% za seminar ‘Komunikacija s ‘teškim’ klijentima.’


Za polaznike seminara osigurani su ručak i materijali sa seminara. Na kraju seminara polaznicima će biti uručeno Uvjerenje o uspješno završenom seminaru.

Prijava na seminar

Klijenti o nama

Riječi polaznika

Prethodnih desetak godina prisustvovao sam brojnim edukacijama sličnog karaktera i mogu zaključiti da je prava rijetkost da netko toliko dugo može držati pažnju publike. G. Antolović ima karizmu, stručnost i sposobnost da na jako zanimljiv i specifičan način prenese znanje, drago mi je što sam imao prilike prisustvovati ovakvoj edukaciji!

Ovim putem želim izraziti pohvale na održani seminar. Predavači su motivirani, stručni i spremni na odgovaranje na specifična pitana polaznika. Teme su zanimljive, a sadržaj sveobuhvatan, ali i prilagođen polaznicima s malo predznanja.

Cijelu HR Akademiju smatram izuzetno korisnom, budući da dolazim iz tvrtke gdje su ljudski potencijali u smislu managementa i strateškog upravljanja tek u začetcima, te sam uz angažman, znanje i zaista stručnost svih predavača stekla dobar uvid u procese i prakse upravljanja ljudskim potencijalima.

Želim pohvaliti održani seminar u petak. Predavač je stručno i na jednostavan način obradio temu, a sudionici su bili aktivni, produbljujući temu s kvalitetnim pitanjima i slučajevima iz prakse. I molim vas da prenesete pohvale konobaru koji je bio toliko ljubazan i pristojan da bi mogao biti mentor i pozitivan primjer većini konobara koji rade u turizmu.

Seminari su mi bili korisni kao dobra osnova za započeti rad s novim alatima, s kojima dosad nisam imao priliku raditi. Predavači su bili stručni s dosta iskustva iz prakse te je sama organizacija seminara na visokom nivou. Preporučio bih seminare svima zainteresiranima za Internet marketing.

Zahvaljujem na odličnoj edukaciji – bilo nam je vrlo zanimljivo i korisno. Svi predavači, posebno g. Maričić, zaista su dali sve od sebe da podijele svoje veliko znanje i iskustvo s nama. Baš sam bila zadovoljna, a mislim i drugi polaznici.

HR Akademija svakako daje  dobar uvid u HRM procese, razumijevanje i širinu koncepta upravljanja ljudskim resursima i ljudskim potencijalima te je stoga osobito korisna osobama koje tek otpočinju karijeru u području ljudskih resursa, kao i osobama koje su na voditeljskim pozicijama, a koje neminovno zahtijevaju razumijevanje važnosti kvalitetnog upravljanja timom i ulaganja u potencijale.

Nakon što sam odslušala više od pola predviđenih modula edukacije – želim posebno istaknuti kao vrsne predavačice i stručnjakinje dvije osobe: gđu Nelu Bučević i gđu Jasminku Samardžiju. Bilo je vrlo vrlo zanimljivo, interaktivno i korisno za moj posao!

Ukoliko želite bez ograničenja čitati i preuzimati naše edukativne materijale registrirajte se. Za preuzimanje odabranog sadržaja, možete unijeti i e-mail adresu, na koju ćemo vam proslijediti poveznicu.