Kreiranje korisničkog računa, slažete se sa našim pravnim napomenama i uvjetima korištenja.

ILI

Kreiranje korisničkog računa, slažete se sa našim pravnim napomenama i uvjetima korištenja.

ILI

Pratite nas:

Kako izraditi CBA analizu (analizu koristi i troškova)

Ulaskom Hrvatske u članstvo EU otvorile su se brojne mogućnosti sufinanciranja projekata sredstvima Kohezijskog i strukturnih fondova. Kako bi se što uspješnije iskoristile dostupne financijske potpore, potrebno je pripremiti složenu projektnu dokumentaciju. Ključni dokument u pripremi takvih projekata predstavlja studija izvodivosti te analiza koristi i troškova, u kojoj se detaljno i po propisanoj metodologiji analiziraju sve koristi i troškovi projekta te se demonstrira njegova opravdanost  za financiranje iz EU fondova. Slijedom toga, osnovni je cilj seminara upoznati polaznike s metodološkim okvirima, sadržajnim sastavnicama te procesom izrade CBA (cost-benefit) analize, kao ključnog dokumenta na osnovi kojega evaluator (Europska komisija ili nacionalna akreditirana institucija) vrednuje prihvatljivost projekata i donosi odluku o njihovom sufinanciranje sredstvima Kohezijskog i strukturnih fondova EU.

Seminar je koncipiran kao prezentacija osnovnih koraka izrade analize koristi i troškova (CBA analiza) te će se na taj način nastojati informirati polaznike o metodama i alatima za planiranje investicijskih projekata, analizi novčanih tokova projekta, ocjeni profitabilnosti projekata te donošenju investicijskih odluka o prihvatljivosti samog projekta od strane potencijalnih investitora.

 

Organizacijski seminar predstavlja kombinaciju predavanja i praktičnog rada, pri čemu će polaznici, na temelju praktičnog primjera, imati priliku analizirati projekt i naučiti postupak izrade te se upoznati s kriterijima za donošenje kvalitetne investicijske odluke.

Više o predavaču

Sadržaj seminara:

Razvoj projekta:

 • Projektna ideja
 • Faze investicijskog projektiranja
 • Proces pripreme EU projekta
 • Savjeti prilikom izrade
 • Praksa u RH

Studija izvodljivosti:

 • Analiza okruženja
 • Analiza potražnje
 • Tehničko-tehnološka analiza
 • Analiza i odabir opcija
 • Ljudski resursi
 • Lokacija
 • Implementacija

Izrada CBA analize:

 • Financijska analiza
 • Ekonomska analiza
 • Metodologija izrade financijske i ekonomske analize
 • Pokazatelji financijske i ekonomske analize
 • Odluka o EU financiranja
 • Analiza osjetljivosti
 • Analiza rizika

Sadržaj radionice:

Primjer izrade projekta

Prikaz osnovnih koraka prilikom izrade CBA analize, gdje će polaznici na izmišljenom primjeru proći sljedeće zadatke:

 • Identifikacija i definiranje osnovnih pretpostavki
 • Identifikacija i definiranje financijskih pretpostavki
 • Identifikacija i definiranje ekonomskih pretpostavki
 • Provođenje financijske analize:
  – Analiza profitabilnosti investicije (FNPV (C), FRR (C) )
  – Izračun stope sufinanciranja (funding gap)
  – Financijska održivost
  – Analiza profitabilnost nacionalnog kapitala (FNPV (K), FRR (K) )
 • Provođenje ekonomske analize:
  – Analiza ekonomske profitabilnosti (ENPV, ERR, B/C)
 • Analiza osjetljivosti
 • Analiza rizika

Napomena: Polaznici će samostalno na vlastitim računalima izrađivati CBA analizu, stoga je potrebno da posjeduju osnovno znanje rada u programu EXCEL.

Zbog zadržavanja kvalitete radionice, maksimalni broj polaznika ograničen je na 15 polaznika.

Cilj seminara:

Osnovni cilj seminara jest upoznati polaznike s metodološkim okvirima, sadržajnim sastavnicama te s procesom izrade analize koristi i troškova, kao ključnog dokumenta na osnovu kojega Europska komisija vrednuje prihvatljivost projekata i donosi odluke o njihovom sufinanciranju sredstvima Kohezijskog i strukturnih fondova EU.

Ciljna skupina polaznika:

Tijela državne i javne uprave; lokalna i regionalna samouprava, ustanove i poduzeća u javnom vlasništvu, ustanove i trgovačka društva u privatnom vlasništvu, regionalne razvojne agencije, banke, konzultantske kuće, projektanti, revizori te svi ostali zainteresirani.

KOTIZACIJA:

Redovna cijena seminara i radionice:

2.490,00 kn + PDV

Promotivna cijena za uplate do 10. travnja:

2.190,00 kn + PDV

Za prijave 3 i više osoba iz iste tvrtke odobrava se popust 10% na ukupnu cijenu seminara. Studentima i nezaposlenima odobravamo 30% popusta.


Za polaznike seminara osigurani su ručak i materijali sa seminara. Po završetku seminara polaznicima će biti uručeno Uvjerenje o uspješno završenom seminaru.

Prijava na seminar

Klijenti o nama

Riječi polaznika

Prethodnih desetak godina prisustvovao sam brojnim edukacijama sličnog karaktera i mogu zaključiti da je prava rijetkost da netko toliko dugo može držati pažnju publike. G. Antolović ima karizmu, stručnost i sposobnost da na jako zanimljiv i specifičan način prenese znanje, drago mi je što sam imao prilike prisustvovati ovakvoj edukaciji!

Ovim putem želim izraziti pohvale na održani seminar. Predavači su motivirani, stručni i spremni na odgovaranje na specifična pitana polaznika. Teme su zanimljive, a sadržaj sveobuhvatan, ali i prilagođen polaznicima s malo predznanja.

Cijelu HR Akademiju smatram izuzetno korisnom, budući da dolazim iz tvrtke gdje su ljudski potencijali u smislu managementa i strateškog upravljanja tek u začetcima, te sam uz angažman, znanje i zaista stručnost svih predavača stekla dobar uvid u procese i prakse upravljanja ljudskim potencijalima.

Želim pohvaliti održani seminar u petak. Predavač je stručno i na jednostavan način obradio temu, a sudionici su bili aktivni, produbljujući temu s kvalitetnim pitanjima i slučajevima iz prakse. I molim vas da prenesete pohvale konobaru koji je bio toliko ljubazan i pristojan da bi mogao biti mentor i pozitivan primjer većini konobara koji rade u turizmu.

Seminari su mi bili korisni kao dobra osnova za započeti rad s novim alatima, s kojima dosad nisam imao priliku raditi. Predavači su bili stručni s dosta iskustva iz prakse te je sama organizacija seminara na visokom nivou. Preporučio bih seminare svima zainteresiranima za Internet marketing.

Zahvaljujem na odličnoj edukaciji – bilo nam je vrlo zanimljivo i korisno. Svi predavači, posebno g. Maričić, zaista su dali sve od sebe da podijele svoje veliko znanje i iskustvo s nama. Baš sam bila zadovoljna, a mislim i drugi polaznici.

HR Akademija svakako daje  dobar uvid u HRM procese, razumijevanje i širinu koncepta upravljanja ljudskim resursima i ljudskim potencijalima te je stoga osobito korisna osobama koje tek otpočinju karijeru u području ljudskih resursa, kao i osobama koje su na voditeljskim pozicijama, a koje neminovno zahtijevaju razumijevanje važnosti kvalitetnog upravljanja timom i ulaganja u potencijale.

Nakon što sam odslušala više od pola predviđenih modula edukacije – želim posebno istaknuti kao vrsne predavačice i stručnjakinje dvije osobe: gđu Nelu Bučević i gđu Jasminku Samardžiju. Bilo je vrlo vrlo zanimljivo, interaktivno i korisno za moj posao!

Ukoliko želite bez ograničenja čitati i preuzimati naše edukativne materijale registrirajte se. Za preuzimanje odabranog sadržaja, možete unijeti i e-mail adresu, na koju ćemo vam proslijediti poveznicu.