Kreiranje korisničkog računa, slažete se sa našim pravnim napomenama i uvjetima korištenja.

ILI

Kreiranje korisničkog računa, slažete se sa našim pravnim napomenama i uvjetima korištenja.

ILI

Pratite nas:

GDPR-nova EU pravila o zaštiti osobnih podataka

GDPR-nova EU pravila o zaštiti osobnih podataka

Od 24. svibnja 2016. godine na snazi je nova uredba Europske unije o zaštiti osobnih podataka, GDPR (engl. General Data Protection Regulation), koja će zamijeniti trenutne obvezujuće lokalne zakone o zaštiti osobnih podataka. Hrvatska se sve do 25. svibnja 2018. nalazi u razdoblju prilagodbe poslovnih subjekata na novu uredbu kada GDPR stupa na snagu u cijeloj Europskoj uniji te su do tada svi poslovni subjektni u Hrvatskoj obvezni završiti svoja usklađivanja.

 

Obzirom da nepoštivanje novih uredbi može rezultirati novčanim kaznama i do 20 milijuna EUR-a ili 4% godišnjeg prometa, neupitno je koliko je važno educirati zaposlenike da u potpunosti razumiju nove uredbe Europske unije. Dodatno, neki poslovni subjekti morat će imati i tzv. kvalificiranog službenika za zaštitu osobnih podataka (DPO – Data Protection Officer) koji će izravno biti odgovoran Upravi.

 

Predavačica će Vas na seminaru upoznati s najčešćim prekršajima na području zaštite osobnih podataka i objasniti kako se zaštiti od kažnjavanja. Pravila o zaštiti osobnih podataka biti će Vam prezentirane kroz praktične primjere iz njene prakse i prakse Agencije za zaštitu osobnih podataka. Predavačica je i član Stručne radne skupine za izradu Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka tzv. GDPR, osnovane pri Ministarstvu uprave. Navedenim Zakonom Republika Hrvatska autonomno uređuje određena pravna područja u mjeri u kojoj je navedeno dopušteno i usklađeno sa GDPR -om tako da će polaznici od predavačice dobiti i informacije kakva nas rješenja očekuju u našem zakonskom tekstu koji će biti prilagođen Uredbi.

Više o predavačici

Sadržaj seminara:

 • Što se sve smatra osobnim podatkom kupca i osobnim podatkom posjetitelja trgovine
 • Koje osobne podatke služba za korisnike smije zahtijevati od potrošača, a koje osobne podatke od potrošača smije zahtijevati služba za rješavanje reklamacija
 • Kako se čuvaju osobni podaci koji se prikupljaju u radu s potrošačima
 • Tko ima pravo pristupa podacima koje trgovac prikuplja
 • Video nadzor u trgovinama i način čuvanja video zapisa, tko ima pravo pristupa video zapisima
 • Prikupljanje osobnih podataka putem newslettera
 • E-mail kupca/posjetitelja – predstavlja li osobni podatak
 • Agencija za zaštitu osobnih podataka-AZOP
 • Kako se prijavljuje evidencija zbirki osobnih podataka
 • Kako se čuvaju i vode zbirke osobnih podataka
 • Što znači da trgovac mora imati tehničku, kadrovsku i organizacijsku zaštitu osobnih podataka
 • Kome se osobni podaci smiju davati, kako se smiju obrađivati i koliko dugo se smiju čuvati
 • Tko ima pravo pristupa osobnim podacima
 • Od kada je trgovac obvezan primjenjivati pravila nove Uredbe o osobnim podacima tzv. GDPR
 • Što trgovcima i poslodavcima donosi GDPR
 • Službenik za zaštitu osobnih podataka i njegove obveze
 • Voditelj zbirke osobnih podataka  Izvršitelj obrade osobnih podataka
 • Prekršajne kazne i što se smatra prekršajem kod prikupljanja osobnih podataka
 • Koje su posljedice povrede pravila o zaštiti osobnih podataka
 • Što ako Agencija za zaštitu osobnih podataka utvrdi povredu zaštite osobnih podataka
 • Naknada štete potrošaču uslijed povrede osobnih podatka
 • Kako se popunjava evidencija o zbirkama osobnih podatka pri Agenciji za zaštitu osobnih podataka
 • Koje je sve zbirke osobnih podataka dužan voditi trgovac
 • Kartice vjernosti i zaštita osobnih podatka
 • Zaštita osobnih podataka u prodavaonicama i ostalim poslovnim zgradama trgovca
 • Nadzor zaposlenika i zaštita osobnih podatka
 • Tko je izvršitelj obrade osobnih podataka
 • Što je prikupljanje, a što obrada osobnih podataka
 • Koje su obveze ako se osobni podaci iznose izvan Republike Hrvatske

Ciljna skupina:

Sve institucije, tijela, uredi i agencije Unije koji obrađuju osobne podatke.

KOTIZACIJA:

Redovita cijena seminara:

1.590,00 kn + PDV

Za prijave 3 i više osoba iz iste tvrtke odobrava se popust 10% na ukupnu cijenu programa. Studentima i nezaposlenima odobravamo 30% popusta.


Za polaznike su osigurani ručak i materijali na svim predavanjima.

Po završetku seminara polaznicima će biti uručeno Uvjerenje o uspješno završenom programu.

Prijava na seminar

Klijenti o nama

Riječi polaznika

Prethodnih desetak godina prisustvovao sam brojnim edukacijama sličnog karaktera i mogu zaključiti da je prava rijetkost da netko toliko dugo može držati pažnju publike. G. Antolović ima karizmu, stručnost i sposobnost da na jako zanimljiv i specifičan način prenese znanje, drago mi je što sam imao prilike prisustvovati ovakvoj edukaciji!

Ovim putem želim izraziti pohvale na održani seminar. Predavači su motivirani, stručni i spremni na odgovaranje na specifična pitana polaznika. Teme su zanimljive, a sadržaj sveobuhvatan, ali i prilagođen polaznicima s malo predznanja.

Cijelu HR Akademiju smatram izuzetno korisnom, budući da dolazim iz tvrtke gdje su ljudski potencijali u smislu managementa i strateškog upravljanja tek u začetcima, te sam uz angažman, znanje i zaista stručnost svih predavača stekla dobar uvid u procese i prakse upravljanja ljudskim potencijalima.

Želim pohvaliti održani seminar u petak. Predavač je stručno i na jednostavan način obradio temu, a sudionici su bili aktivni, produbljujući temu s kvalitetnim pitanjima i slučajevima iz prakse. I molim vas da prenesete pohvale konobaru koji je bio toliko ljubazan i pristojan da bi mogao biti mentor i pozitivan primjer većini konobara koji rade u turizmu.

Seminari su mi bili korisni kao dobra osnova za započeti rad s novim alatima, s kojima dosad nisam imao priliku raditi. Predavači su bili stručni s dosta iskustva iz prakse te je sama organizacija seminara na visokom nivou. Preporučio bih seminare svima zainteresiranima za Internet marketing.

Zahvaljujem na odličnoj edukaciji – bilo nam je vrlo zanimljivo i korisno. Svi predavači, posebno g. Maričić, zaista su dali sve od sebe da podijele svoje veliko znanje i iskustvo s nama. Baš sam bila zadovoljna, a mislim i drugi polaznici.

HR Akademija svakako daje  dobar uvid u HRM procese, razumijevanje i širinu koncepta upravljanja ljudskim resursima i ljudskim potencijalima te je stoga osobito korisna osobama koje tek otpočinju karijeru u području ljudskih resursa, kao i osobama koje su na voditeljskim pozicijama, a koje neminovno zahtijevaju razumijevanje važnosti kvalitetnog upravljanja timom i ulaganja u potencijale.

Nakon što sam odslušala više od pola predviđenih modula edukacije – želim posebno istaknuti kao vrsne predavačice i stručnjakinje dvije osobe: gđu Nelu Bučević i gđu Jasminku Samardžiju. Bilo je vrlo vrlo zanimljivo, interaktivno i korisno za moj posao!

Ukoliko želite bez ograničenja čitati i preuzimati naše edukativne materijale registrirajte se. Za preuzimanje odabranog sadržaja, možete unijeti i e-mail adresu, na koju ćemo vam proslijediti poveznicu.