Kreiranje korisničkog računa, slažete se sa našim pravnim napomenama i uvjetima korištenja.

ILI

Kreiranje korisničkog računa, slažete se sa našim pravnim napomenama i uvjetima korištenja.

ILI

Pratite nas:

Voditelj projekata za EU fondove

19. listopada 2017. - 1. prosinca 2017.

Upisi su u tijeku

3 redovna modula
52 nastavna sata
+
2 izborna modula
32 nastavna sata
Više o voditelju

Dokumentacija za sufinanciranje projekata iz fondova Europske unije sve je zahtjevnija, jer je i vrijednost projekata koji će se sufinancirati sve veća, što pokazuju i nedavno objavljeni natječaji vrijedni stotine milijuna kuna. Zbog toga svi koji pripremaju projekte za sufinanciranje moraju savladati osnovne pojmove EU programa (prihvatljivost, prioriteti i ciljevi, indikatori…). I kada angažirate konzultante za pomoć u pripremi od vas se očekuje određeno znanje i aktivno sudjelovanje u pripremi projekata.

Voditelji Mirakul akademije i njihovi gosti predavači posjeduju višegodišnja iskustva u pripremi i provedbi projekata sufinanciranih iz EU fondova. Praktičnim primjerima iz vlastitih projekata predavači će polaznicima prenijeti svoja iskustva, i ukazati na probleme i greške koje se pojavljuju u pripremi projektne dokumentacije i provođenju projekata.

Što ćete naučiti u ovom programu:

 • Zašto je poznavanje strategija EU važno za naše projekte
 • Gdje i kako pratiti natječaje za bespovratna sredstva
 • Kada se i kako može prijaviti projekt
 • Kako pripremiti projekt prije raspisivanja natječaja
 • Što učiniti da projekt postane konkurentniji na natječaju
 • Kako provoditi projekt u skladu sa svim pravilima i procedurama

Tijekom sva tri modula na predavanjima će, osim predavača, prisustvovati i posebni gosti-predavači, visoko stručne osobe koje su pisale i provodile uspješne EU projekte te osobe koje su aktivno sudjelovale u institucijama/ministarstvima koje su zadužene za provedbu EU programa.

Pregled programa po modulima

Više o predavaču

Sadržaj seminara:

 • Uvod u politike i proračun EU
 • Kohezijska politika: povijesni razvoj, svrha, odrednice, ciljevi i zadatci kohezijske politike, značaj kohezijske politike za Republiku Hrvatsku
 • Europa 2020 – inicijative i ciljevi strategije Europa 2020; važnost ovih inicijativa za naše projekte
 • Strukturni fondovi (Europski fond za regionalni razvoj, Europski socijalni fond), Europski poljoprivredni fond, Kohezijski fond – koji su ciljevi i koji programi u fondovima, tko su prihvatljivi prijavitelji, kako Hrvatska planira koristiti ove fondove
 • Programi zajednice i drugi specifični programi (Horizon 2020, Cosme, Progress…) – programi za razdoblje 2014.-2020. već su počeli s objavljivanjem natječaja koji su sve više okrenuti poduzetništvu i inovativim idejama
 • Prezentacija provedenog projekta – iskustva i greške koje smo radili pri pripremi i provedbi projekta iz programa razvoja poduzetničke infrastrukture

Ovaj modul namijenjen je svim polaznicima koji se žele upoznati s osnovama EU politike i fondova iz kojih Europska unija sufinancira projekte. Polaznici će steći uvid u fondove koji su otvoreni za korištenje institucijama i tvrtkama iz RH. Modul završava prezentacijom praktičnih primjera koji polaznicima slikovito pokazuju mogućnosti i principe korištenja EU fondova. Na modul će voditelji dovesti posebne goste-predavače koji će prenijeti svoja bogata iskustva iz prakse, te upozoriti na sve detalje i zamke koji se pojavljuju na natječajima. Gosti-predavači su vrhunski hrvatski stručnjaci zaposleni kao konzultanti za EU fondove te stručnjaci iz hrvatskih institucija vezanih uz prijavu i izradu projekata za EU fondove.

Više informacija o seminaru potražite ovdje.

Više o predavaču

Sadržaj seminara:

 • Pregled do sada objavljenih natječaja iz strukturnih fondova – poslovna infrastruktura, povećanje konkurentnosti malih i srednjih poduzetnika, istraživanje i razvoj
 • Upravljanje projektnim ciklusom (analiza dionika, problema, ciljeva i strategije) – rad na praktičnim projektima prema prijedlozima polaznika
 • Priprema projektne dokumentacije
 • Uvod u studiju izvodljivosti i analizu troškova i koristi
 • Priprema proračuna projekta i čišćenje proračuna prije potpisivanja ugovora

Ovaj modul namijenjen je osobama koje će sudjelovati u pripremi projekata za EU fondove. Poželjno je da polaznici koji se prijavljuju za ovaj modul imaju osnovna znanja o EU fondovima (modul I ili sličnu edukaciju). Modul se sastoji od teorijskog i detaljnog praktičnog dijela. U praktičnom dijelu voditelji će sa polaznicima raditi na razvijanju projekata po prijedlozima polaznika. Uz detaljna obrazloženja vezana uz pripremu projektne dokumentacije i proračuna projekta polaznici će se upoznati i sa osnovama studije izvodljivosti – dokumentom koji je potreban za sve veće projekte koji se prijavljuju za sufinanciranje. Na modul će voditelji dovesti posebne goste-predavače koji će prenijeti svoja praktična iskustva iz svih koraka tijekom osmišljavanja projekata, izrade logičke materice i sažetka projekta te izrade proračuna projekta.

Više informacija o seminaru potražite ovdje.

Više o predavaču

Sadržaj seminara:

 • Principi i način ocjene projekata
 • Tablice za ocjenjivanje projekata – praktična vježba evaluacije pristiglih projektnih prijava
 • Uloge u provedbi projekata (prijavitelj, partneri, suradnici…)
 • Osnovni dokumenti provedbe – Ugovor (dopuštene i nedopuštene promjene u toku provedbe)
 • Priprema i provedba nabave – najvažniji segment provedbe projekta – planiranje nabave (Zakon o javnoj nabavi, pojednostavljeni postupci javne nabave, nabava po EU procedurama) – natječajni postupci i procedure – evaluacija ponuda – praktična vježba priprema nabave i evaluacija pristiglih ponuda
 • Postupci provedbe vidljivosti projekta
 • Izvještavanje u projektu
 • Praćenje i ocjenjivanje projekta
 • Financijska provedba projekta i financijsko upravljanje projektom

Provedba projekata najvažniji je dio projektnog ciklusa koji se sufinancira iz EU ili drugih natječaja dodjele bespovratnih sredstava. Nakon potpisivanja ugovora sve aktivnosti i procedure koji se provode u projektu moraju biti usklađeni sa propisanim direktivama i zakonima. Posebno važan element provedbe na kojemu često korisnici imaju problema je nabava. Prema najavama nabava po Zakonu o javnoj nabavi biti će obavezna za sve velike projekte, bez obzira provode li ih privatne firme ili javne institucije. Zbog toga su znanja koje polaznici stječu na ovom modulu posebno važna, jer nepoznavanje i nepoštivanje procedura gotovo sigurno će uzrokovati povrat dijela sredstava koja su dodijeljena korisniku. Ovaj modul namijenjen je osobama koje će sudjelovati u provođenju projekata za EU fondove. Poželjno je da polaznici koji se prijavljuju za ovaj modul imaju osnovna znanja o EU fondovima (modul I ili sličnu edukaciju). U praktičnom dijelu polaznici će izraditi jedan set dokumentacije za nabavu prema propisanim procedurama i provesti postupak nabave. Na modul će voditelji dovesti posebne goste-predavače koji će prenijeti svoja praktična iskustva iz procesa evaluacije i provedbe projekata.

Više informacija o seminaru potražite ovdje.

Više o predavaču

Seminarom će se nastojati informirati polaznike o metodama i alatima za planiranje investicijskih projekata, analizu novčanih tokova projekta, ocjenu profitabilnosti projekata te donošenje investicijskih odluka o prihvatljivosti samog projekta od strane potencijalnih investitora. Cilj seminara je da polaznici obnove znanje o utjecaju prihoda, operativnih troškova i kapitalnih ulaganja na novčane tokove projekta, te o načinima analize financijske efikasnosti projekata. Posebna pažnja bit će posvećena metodama vrjednovanja i ocjeni uspješnosti projekta te ključnim elementima pripreme zahtjeva za pronalaženjem izvora financijskih sredstava.

Više informacija o seminaru potražite ovdje.

Više o predavaču

Seminar je koncipiran kao prezentacija osnovnih koraka izrade analize koristi i troškova (CBA analiza) te će se na taj način nastojati informirati polaznike o metodama i alatima za planiranje investicijskih projekata, analizi novčanih tokova projekta, ocjeni profitabilnosti projekata te donošenju investicijskih odluka o prihvatljivosti samog projekta od strane potencijalnih investitora. Osnovni cilj seminara jest upoznati polaznike s metodološkim okvirima, sadržajnim sastavnicama te s procesom izrade analize koristi i troškova, kao ključnog dokumenta na osnovu kojega Europska komisija vrednuje prihvatljivost projekata i donosi odluke o njihovom sufinanciranju sredstvima Kohezijskog i strukturnih fondova EU.

Više informacija o seminaru potražite ovdje.

Prikaži sadržaj svih modula

Ciljna skupina polaznika:

Djelatnici i voditelji poduzetničkih centara, inkubatora i tehnoloških parkova, poduzetničkih i poslovnih zona, lučkih uprava, tijela regionalne i lokalne uprave i samouprave, poslovni konzultanti i project manageri, direktori i članovi uprava tvrtaka koje ispunjavaju uvjete za EU fondove, mali i srednji poduzetnici (kao potencijalni suradnici na projektima), trgovačka društva čije je poslovanje vezano uz opće društvene koristi, znanstvene i obrazovne institucije, neprofitne i nevladine udruge i zadruge te svi ostali zainteresirani.

 Medijski pokrovitelji programa su tportal i BIZdirekt.

Napomena: Svi moduli osim završnog, mogu se pojedinačno slušati kao zasebni seminari i navedeni su u Najavi seminara.

KOTIZACIJA:

Redovna cijena programa:

6.500,00 kn + PDV

Promotivna cijena programa za uplate do 4. listopada:

5.900,00 kn + PDV

Za prijave 3 i više osoba iz iste tvrtke odobrava se popust 10% na ukupnu cijenu programa.

Studentima i nezaposlenima odobravamo 30% popusta.

Moguće je i plaćanje na 3 rate po 2.300,00 kn + PDV (1. rata plaća se avansno, ostale rate svaki mjesec uz pisanu narudžbenicu, ovjeren Ugovor i instrumente osiguranja).


Svi polaznici specijalističkog programa ‘Voditelj projekata za EU fondove’ ostvaruju popust od 10% za seminare ‘Izrada investicijske studije/studije izvedivosti’ i ‘Kako izraditi CBA analizu (analizu koristi i troškova)’. Cijena izbornih modula (4. i 5. modula) iznosi 2.190,00 kn + PDV po modulu.

Za polaznike seminara osigurani su ručak i materijali sa seminara. Po završetku seminara polaznicima će biti uručeno Uvjerenje o uspješno završenom programu.

Module je moguće polaziti i pojedinačno.

PRIJAVA NA PROGRAM

Klijenti o nama

Riječi polaznika

Prethodnih desetak godina prisustvovao sam brojnim edukacijama sličnog karaktera i mogu zaključiti da je prava rijetkost da netko toliko dugo može držati pažnju publike. G. Antolović ima karizmu, stručnost i sposobnost da na jako zanimljiv i specifičan način prenese znanje, drago mi je što sam imao prilike prisustvovati ovakvoj edukaciji!

Ovim putem želim izraziti pohvale na održani seminar. Predavači su motivirani, stručni i spremni na odgovaranje na specifična pitana polaznika. Teme su zanimljive, a sadržaj sveobuhvatan, ali i prilagođen polaznicima s malo predznanja.

Cijelu HR Akademiju smatram izuzetno korisnom, budući da dolazim iz tvrtke gdje su ljudski potencijali u smislu managementa i strateškog upravljanja tek u začetcima, te sam uz angažman, znanje i zaista stručnost svih predavača stekla dobar uvid u procese i prakse upravljanja ljudskim potencijalima.

Želim pohvaliti održani seminar u petak. Predavač je stručno i na jednostavan način obradio temu, a sudionici su bili aktivni, produbljujući temu s kvalitetnim pitanjima i slučajevima iz prakse. I molim vas da prenesete pohvale konobaru koji je bio toliko ljubazan i pristojan da bi mogao biti mentor i pozitivan primjer većini konobara koji rade u turizmu.

Seminari su mi bili korisni kao dobra osnova za započeti rad s novim alatima, s kojima dosad nisam imao priliku raditi. Predavači su bili stručni s dosta iskustva iz prakse te je sama organizacija seminara na visokom nivou. Preporučio bih seminare svima zainteresiranima za Internet marketing.

Zahvaljujem na odličnoj edukaciji – bilo nam je vrlo zanimljivo i korisno. Svi predavači, posebno g. Maričić, zaista su dali sve od sebe da podijele svoje veliko znanje i iskustvo s nama. Baš sam bila zadovoljna, a mislim i drugi polaznici.

HR Akademija svakako daje  dobar uvid u HRM procese, razumijevanje i širinu koncepta upravljanja ljudskim resursima i ljudskim potencijalima te je stoga osobito korisna osobama koje tek otpočinju karijeru u području ljudskih resursa, kao i osobama koje su na voditeljskim pozicijama, a koje neminovno zahtijevaju razumijevanje važnosti kvalitetnog upravljanja timom i ulaganja u potencijale.

Nakon što sam odslušala više od pola predviđenih modula edukacije – želim posebno istaknuti kao vrsne predavačice i stručnjakinje dvije osobe: gđu Nelu Bučević i gđu Jasminku Samardžiju. Bilo je vrlo vrlo zanimljivo, interaktivno i korisno za moj posao!

Ukoliko želite bez ograničenja čitati i preuzimati naše edukativne materijale registrirajte se. Za preuzimanje odabranog sadržaja, možete unijeti i e-mail adresu, na koju ćemo vam proslijediti poveznicu.