Ukoliko želite bez ograničenja čitati i preuzimati naše edukativne materijale registrirajte se

Kreiranje korisničkog računa, slažete se sa našim pravnim napomenama i uvjetima korištenja.

ILI

Kreiranje korisničkog računa, slažete se sa našim pravnim napomenama i uvjetima korištenja.

ILI

Pratite nas:

Prodajna Akademija

8. ožujka 2017. - 27. rujna 2017.

Upisi su u tijeku

8 redovnih modula
64 nastavna sata
+
2 izborna modula
16 nastavna sata
Više o predavaču

Organizacija i upravljanje prodajom, uz prodajne vještine i tehnike, čini osnovne i najvažnije kompetencije većine poduzetnika i managera, a posebice zaposlenika u sektoru prodaje. U vrijeme krize učinkovitost prodajnih timova, uz individualnu prodajnu sposobnost managera, predstavlja ključni čimbenik u rastu i razvoju tvrtke.

Prodajna Akademija napredni je program stručnog usavršavanja koji upravo odgovora na aktualne izazove poslovanja te razvija nužne prodajne i managerske kompetencije. Namijenjen je managerima, poduzetnicima te svim osobama zaposlenim u prodajnim odjelima i zainteresiranim za napredovanje u području prodaje.

Što je zajedničko svim uspješnim prodavateljima?
1. Intenzivno rade na osobnom rastu i razvoju.
2. Svakodnevno uče kako što efikasnije upravljati svojim vremenom i stresom.
3. Znaju kako koristiti emocionalnu inteligenciju u prodaji.
4. Uvijek imaju dobro pripremljen ‘sales pitch’, radoznali su i puno ispituju.
5. Besprijekorno su pripremljeni za pregovaranje i uvijek korak ispred kupca.
6. Imaju razvijen visok stupanj empatije kako bi u potpunosti razumjeli kupčeve potrebe.
7. Izvrsno poslovno komuniciraju te poznaju pravila poslovnog bontona.
8. Pronalaze optimalan model za upravljanje vrijednostima u prodaji.

Polaznici će tijekom edukacije intenzivno raditi i na osobnom rastu i razvoju, naučit će upravljati svojim vremenom, stresom, kako biti učinkovitiji te kako koristiti emocionalnu inteligenciju u prodaji, ali i kako primijeniti napredne NLP vještine i tehnike. Sva predavanja obogaćena su brojnim praktičnim primjerima i pripremljenim vježbama. Intenzivno se koristi sinergija grupnog rada, a posebna će pažnja biti posvećena individualiziranom rješavanju konkretnih prodajnih primjera polaznika.

Predavači su iskusni stručnjaci s višegodišnjim radnim iskustvom na rukovodećim pozicijama u prodaji i marketingu, te su održali tisuće prodajnih treninga u najvećim domaćim i inozemnim tvrtkama. Polaznicima će prenijeti napredna, korisna i praktična načela izvrsne prodaje, koja će moći pretvoriti u rast svojih osobnih i prodajnih rezultata organizacije u kojoj su zaposleni. Sva predavanja obogaćena su brojnim praktičnim primjerima i pripremljenim vježbama. Intenzivno se koristi sinergija grupnog rada, a posebna će pažnja biti posvećena individualiziranom rješavanju konkretnih prodajnih primjera polaznika.

Pregled programa po modulima

Više o predavaču

Sadržaj seminara:

 • Uvod i ciljevi programa
  Planiranje tržišta i prodaje
  Osnovni elementi koji utječu na prodajni rezultat
  Gdje i kako povećati prodaju?
  Kako odrediti potencijal tržišta?
 • Segmentacija kupaca
  Koncept ‘prodajne baze’
  Određivanje potencijala tržišta
  Kriteriji selekcije kupaca – ABC metoda
  Studij slučaja – MAX 1 i MAX 2
 • Individualan akcijski plan
  U razdoblju između prvog i drugog dijela polaznici trebaju napraviti analizu prodaje, odrediti selekcijske kriterije za segmentaciju kupaca na tržištu, te napraviti kategorizaciju kupaca prema ABC metodi

Cilj seminara:

Izgradnja i razvoj profesionalne prodajne organizacije

Upoznati strukturu prodajnog rada, analizu tržišnog potencijala, analizu kupaca i mogućnosti za ostvarenje prodajnog rezultata u budućnosti

Odrediti ‘prave’ kriterije za kategorizaciju kupaca, potencijal kupaca

Omogućiti polaznicima da samostalno vrše prilagodbu kriterija i lakše planiraju potrebne aktivnosti prema određenom segmentu tržišta

Ukazati na vrste i količinu prodajnih aktivnosti, te važnost izrade i provođenja grupnog i individualnog plana aktivnosti

Isprobati novostečena znanja kroz praktične primjere i vježbe

Više o predavaču

Sadržaj seminara:

 • Kako koristiti 12 prodajnih okidača u prodajnom procesu
 • Zašto koristiti cross-selling i up-selling?
 • Praktičan primjer prodajnog procesa – role play
 • Najčešće pogreške u prodaji
  Case study koji rješavaju polaznici:
  Prodajne metode i alati
  – Kreiranje jedinstvenog prodajnog prijedloga
  – Otvaranje prodajnog razgovora
  – Prodajni lijevak
  – korištenje pitanja po etapama prodajnog razgovora (otvorena, zatvorena, neutralna)
  – Opis proizvoda korištenjem argumentacije (značajka – prednost – korist)
  – Prodajne prezentacije rješenja kupčevih problema
  – Rješavanje prigovora na cijenu
  – Zaključivanje prodaje i postprodajne aktivnosti

Cilj seminara:

Primjerom pokazati polazniku praktično korištenje svih faza prodajnog procesa i potom vježbati na praktičnim primjerima kako bi polaznik povećao broj zaključenih prodaja na osobno zadovoljstvo i zadovoljstvo svoje tvrtke. Posebno mjesto pripada cross-sellingu, up-sellingu kao i prodajnim okidačima i njihovoj primjeni u uspješnom zaključivanju prodaje. Seminar će se sastojati od snažne interakcije između polaznika i predavača. Jezgrovita i jasna prezentacija obogaćena je velikim brojem praktičnih primjera i pripremljenih vježbi. Intenzivno se koristi sinergija grupnog rada, a posebna će pažnja biti posvećena individualiziranom rješavanju konkretnih prodajnih primjera polaznika.

Više o predavačici

Sadržaj seminara:

 • Upravljanje osobnim imageom i imageom odjela, tima, tvrtke
  Image kao komunikacija
  Zlatna pravila dobrog imagea
 • Poslovna retorika
  Komunikacija licem u lice/face to face (F2F)
  Forme verbalnog komuniciranja: razgovori, pregovori, sastanci…
 • Neverbalna komunikacija
  Govor tijela u funkciji pojačavanja, slabljenja ili obezvrjeđivanja verbalne komunikacije
  Primjeri poželjnih i opasnih neverbalnih signala
 • Vještine telefoniranja
  Izbjegavanje nesporazuma pri telefoniranju
  Bonton telefoniranja
 • Pisano komuniciranje/Dopisivanje
  Specifičnost pisanog komuniciranja
  Zlatna pravila dobrog pisanja
 • Elementarni  poslovni bonton u EU
  Jedinstvenosti i posebnosti suvremenog poslovnog bontona u zemljama EU/međusobni utjecaj globalizacije i nacionalnih kultura
  Tips & Tricks uljuđenog poslovnog komuniciranja s domaćim i stranim poslovnim partnerima

Cilj seminara:

Polaznicima ukazati na značaj  ključnih  komunikacijskih vještine za poslovne ljude za unapređenje poslovanja. Poseban je naglasak na ključnim komunikacijskim vještinama neophodnim svim poslovnim ljudima koji su u komunikaciji s klijentima često prvi dojam o poduzeću/ ustanovi. Opće je poznat kritični značaj prvog dojma koji bitno utječe na trenutnu, ali i kasniju (dugo)trajnu sliku cijelog poduzeća u javnosti.

Više o predavačici

Sadržaj seminara:

 • Značaj upravljanja ljudima i upravljanja sobom
 • Tko sam ja – otkrivanje vlastitih interesa i potencijala
 • Ciljevi: Učenje pravilnog definiranja svakodnevnih i poslovnih ciljeva
 • Razvijanje orijentacije na rezultat i uspjeh
 • Svladavanje načina efikasnog suočavanja s preprekama u ostvarivanju ciljeva
 • Upravljanje konfliktnim situacijama
 • Stress management – Regulacija stresa
 • Time management i organizacijske vještine
 • Emocionalna inteligencija u prodaji
 • Motivacija

Nakon seminara polaznici će biti u mogućnosti:
-sagledati svoju ulogu u timu i značaj izgradnje kvalitetnih odnosa 360*
-shvatiti koje su ključne osobine i alati potrebni za upravljanje timovima i pojedincima
-primijeniti učinkovite alate za upravljanje ciljevima i vremenom te uopće organiziranjem svakodnevnih zadataka i zahtjevnijim procesima
-upravljati stresom i pritiskom na način da ne štete sebi niti poslovnom procesu
-utjecati na stvaranje kvalitetnijeg radnog okruženja
-svladavati konfliktne situacije i njima upravljati.

Program seminara ne radi razliku između voditelja, team-leadera i/ili rukovoditelja u odnosu na redovne zaposlenike. Cilj je osigurati ujednačeni pristup alatima i vještinama kako bi se osigurala ujednačena razina razumijevanja svih organizacijskih uloga i odgovornosti, što u konačnici doprinosi stvaranju kreativne i konstruktivne organizacijske klime.

Cilj seminara:

Učenje pravilnog definiranja svakodnevnih i poslovnih ciljeva, razvijanje orijentacije na rezultat i uspjeh (modeliranje uspješnih strategija, intrinzična i ekstrinzična motivacija), te svladavanje načina efikasnog suočavanja s preprekama u ostvarivanju ciljeva (ograničavajuća uvjerenja, strah od uspjeha i strah od neuspjeha, odgađanja i zastoj).

Više o predavačici

Sadržaj seminara:

 • Analiza prodaje po proizvodima, grupama proizvodima, rentabilnosti/koeficijent obrtaja, praćenje naplate (case study)
 • Analiza kupaca – kako prepoznati gdje nam nestaje dobit (case study)
 • Planiranje prodajnih i marketinških aktivnosti (case study)
 • Određivanje načina tržišne komunikacije s obzirom na planiranu prodaju
 • Kako marketinške aktivnosti utječu na dobit
 • Kako uspješno kombinirati različite prodajne kanale (specifičnosti različitih prodajnih kanala, odabir pravog prodajnog kanala za određeni proizvod)
 • Analiza konkurencije, praćenje grane i rasta cjelokupnog tržišta te utjecaj tih podataka na vlastito poduzeće, planiranje pomoću analize konkurencije

Cilj seminara:

Cilj seminara je upoznati najvažnije  alate u mjerenju rezultata prodaje – analizi kupaca, tržišnih segmenata, proizvoda i cjelokupnog asortimana, a koristit će se konkretni primjeri iz prakse. Polaznici će naučiti jednostavne, ali vrlo korisne metode koje se uspješno koriste u određivanju uvjeta prodaje, nabave, rokova i načina plaćanja. Također, naučit će prepoznati rentabilne proizvode, profitabilne odjele, dobre i loše marketinške odluke, kao i upravljati kupcima te upoznati koliko je značajno upoznati poslovanje konkurenata i na temelju globalne slike tržišta reagirati što brže i kvalitetnije.

Više o predavačici

Sadržaj seminara:

 • Cijena koštanja – temelj planiranja kvalitetne prodajne aktivnosti za svaku prodaju
 • 6 kontrolerskih prijedloga za prodaju – osnovni kontrolerski postupci
 • ABC analize prodaje – analize prodaje i zaliha
 • Kontrolerski aspekt prodaje – analiza prodaje po proizvodima, grupama proizvodima, rentabilnosti/koeficijent obrtaja, praćenje naplate (case study)
 • Monitoring kupaca (case study)
 • Upravljanje kupcima na temelju odnosa – RUC vs potraživanja
 • Strukturiranje centara odgovornosti
 • Računovodstveni vs kontrolerski oblik prikazivanja P&L – što svaki manager u prodaji mora znati o svojim prodajnim rezultatima
 • Rasprava, dodana pitanja polaznika

Cilj seminara:

Na praktičnim primjerima pokazati što je prodajnom osoblju važno razumjeti i prihvatiti  iz područja kontrolinga kao neophodno znanje bez kojeg poduzeće gubi stvorenu vrijednost. Kontroling u prodaji jedan je od najkorištenijih i najrazvijenijih segmenata kontrolinga, te stoga danas raspolažemo prilično jakim modelima analize i segmentiranja kupaca, asortimana, tržišnih niša. Zadatak kontrolinga u prodaji je pomoći svakom poduzeću pronaći svoj optimalan model za upravljanje vrijednostima u prodaji, te da uz minimalne troškove postigne što bolje rezultate.

Više o predavaču

Sadržaj seminara:

 • Uloga i zadaci voditelja
  Elementi koji utječu na uspjeh voditelja
  Ključne kompetencije voditelja
  LBI (Liedership Behaviour Inventory) – samoanaliza
 • Motivacija ljudi u prodaji
  Što je motivacija?
  Što nas motivira – samoanaliza
  Vrijednosti koje zaposleni očekuju od posla
 • Vodstveni stilovi
  Načini vođenja
  Douglas Mc Gregor X-Y teorija
  Kako sada vodimo ljude – samoanaliza
 • Situacijsko vođenje
  Razvojne faze zaposlenika i vodstveni stilovi
  Analiza testa vođenja ljudi
  Role play – Vođenje različitih pojedinaca
 • Individualni akcijski plan
  Napraviti procjenu motivacije pojedinih suradnika i tima u cjelini
  Napravite prikaz (analizu) trenutnog stanja kompetencija po svakom pojedinom suradniku
  Napravite raspored suradnika prema razvojnim fazama (R1-R4)

Cilj seminara:

Omogućiti polaznicima da steknu primjenjiva znanja i vještine sa značenjem i važnošću postizanja (prodajnih) rezultata uz pomoć i sudjelovanje svih članova tima

Unaprijediti postojeći model upravljanja koji bi omogućio povećanje efikasnosti po djelatniku i lakše ostvarenje poslovnih ciljeva

Razvijati osobne sposobnosti i kompetencije potrebne pri učinkovitom vođenju tima i pojedinaca, te omogućiti da za vrijeme radionice polaznici prepoznaju vlastiti stil vođenja i elemente za razvoj onih područja rukovođenja koja bi trebalo unaprijediti

Oblikovati sustav za motivaciju djelatnika

Naučiti prepoznavati i primjenjivati različite stilove vođenja, ovisno o različitim razvojnim fazama u kojima se nalaze djelatnici koje vodite

Više o predavaču

Sadržaj seminara:

 • Planiranje tržišta i prodaje
 • Gdje i kako napraviti rezultat?
 • Planiranje ciljeva i aktivnosti
 • Baza kupaca – pojam i značenje
 • Case Study – Pixy 1 i Pixy 2
 • ‘Pipeline’ – pregled i procjena budućih rezultata
 • Planiranje aktivnosti prema skupinama kupaca
 • Kriteriji selekcije za kategorizaciju kupaca
 • Key Account Management
 • Individualni akcijski plan

Cilj seminara:

Cilj seminara jest izgradnja i razvoj profesionalne prodajne organizacije, kao i omogućiti polaznicima da dobiju ‘širu’ sliku o tržištu i prodajnoj organizaciji te uvid u elemente koje trebaju razvijati u budućem radu. Kod polaznika će se razvijati znanja i vještine potrebne za strateško planiranje prodaje te pokazati kako lakše procjenjivati potencijal kupaca za buduće ostvarenje rezultata i smanjiti vrijeme potrebno za dobivanje novih poslova i kupaca, kao i izabrati prave kriterije za određivanje prioriteta u pristupu postojećim i potencijalnim kupcima. Tijekom programa polaznici će primijeniti alate i metode na konkretnim slučajevima iz prakse.

Voditelj seminara ima višegodišnje iskustvo rada u organizaciji i vođenju veleprodaje i maloprodaje, poslovnog savjetovanja te organizaciji velikog broja programa i radionca za prodaju i prodajni management, što uz međusobnu razmjenu informacija daje dodatnu kvalitetu u radu, ali i mogućnost polaznicima da nakon seminara budu u stalnom kontaktu i tako brže implementiraju novostečena znanja.

Više o predavaču

Sadržaj seminara:

 • Pojam i značenje promjena
  • Izazovi današnjih organizacija na globalnoj i lokalnoj razini
  • Zašto su inovacije i kreativnost važni
  • Naš odnos prema promjenama – samoanaliza
 • Upravljanje promjenama u organizaciji
  • Uzroci i tipovi promjena
  • Vrste organizacijskih inovacija
  • Kako odgovoriti na promjenu
 • Kreativno upravljanje promjenama
  • Vježba vođe oživljuju promjene – primjer iz prakse
  • Vježba stovreni za promjenu – primjer iz prakse
  • Model za uvođenje/upravljanje promjenom
 • Individualan akcijski plan
  • Napraviti procjenu razine otpora kod uvođenja promjena u Vašoj organizaciji
  • Izradite akcijski plan kako učinkovitije upravljati promjenama u budućnosti

Cilj seminara:

 • Kreirati model za razumijevanje ljudskih reakcija na promjenu
 • Primjeniti naučeno na studiji primjera
 • Uvidjeti važnost razumijevanja drugih ljudi i utjecaja na njih
 • Definirati mjere za uvođenje / vladanje promjenama
 • Analizirati sile koje uzrokuju promjene
 • Analizirati otpore spram promjene
 • Prepoznavanje gubitaka i mogućnosti od promjena
 • Razviti elastičnost – otpornost na promjene
Više o predavaču

Sadržaj seminara:

 • Sustav izbora ljudi (u prodaji)
 • Ciljevi i metode rada u procesu traženja i selekcije zaposelnika
  • Važni čimbenici u procesu zapošljavanja
  • Analiza pojedinih poslova/funkcija i profiliranje
 • Regrutiranje kandidata – selekcija i traženje
  • Metode i tehnike traženja kandidata
  • Vrednovanje vještina i sposobnosti
  • Intervju – susret s kandidatom
 • Integracija zaposlenika u sustav organizacije (onboarding)
  • Uvođenje u rad – planovi
  • Dugoročni razvoj i osposobljavanje prodavača
  • Razvojne potrebe zaposlenika i razvojn plan
 • Rješavanje teških situacija i konflikata
  • Načini i metode rješavanja ‘teških’ situacija
  • Prekid rada – razlozi i postupak
  • Razgovori sa zaposlenicima kod prekida rada

Cilj seminara:

 • Shvatiti i prepoznati važnost profesionalnog postupka traženja i selekcije kadrova
 • Prepoznati utjecaj profesionalnog vođenja ovakvog procesa na troškove i uspjeh kompanije
 • Vježbati i naučiti kako napraviti short-listu, pripremiti se za intervju i kako provjeriti reference
 • Razviti sustav izbora djelatnika i koncept uvođenja i osposobljavanja za rad
 • Oblikovati planove za dugoročan razvoj djelatnika
 • Dogovoriti akcijski plan implementacije
Prikaži sadržaj svih modula

Ciljna skupina polaznika:

Direktori i voditelji prodaje, komercijalisti i ostalo prodajno osoblje, voditelji izvoza, Key Account Manageri, svi koji rade u B2B i B2C okruženju, sve osobe koje su u direktnom kontaktu s krajnjim kupcima, vlasnici malih i srednjih tvrtaka, svi koji žele prodavati više i jednostavnije, uočiti pogreške koje rade u prodajnom procesu te bi željeli postati uspješniji prodavači.

Medijski pokrovitelji programa su tportal i BIZdirekt.

Napomena: Svi moduli mogu se pojedinačno slušati kao zasebni seminari i navedeni su u Najavi seminara.

KOTIZACIJA:

Redovita cijena programa iznosi

8.600,00 kn + PDV

Promotivna cijena za uplate do 22. veljače iznosi

7.900,00 + PDV.

Za prijave 3 i više osoba iz iste tvrtke odobrava se popust 10% na ukupnu cijenu programa.

Studentima i nezaposlenima odobravamo 30% popusta.

Moguće je i plaćanje na 3 rata po 3.600,00 kn + PDV (1. rata se plaća avansno, ostale rate svaki mjesec uz pisanu narudžbenicu, ovjeren Ugovor i instrumente osiguranja).


Cijena izbornih modula (9. i 10. modula) iznosi 1.390,00 kn + PDV po modulu. Svi redovni polaznici Prodajne Akademije ostvaruju pravo na popust 30% za izborne module.

Za polaznike seminara osigurani su ručak i materijali sa seminara.
Po završetku seminara polaznicima će biti uručeno Uvjerenje o uspješno završenom programu.

Module je moguće polaziti i pojedinačno.

PRIJAVA NA PROGRAM

Klijenti o nama

Riječi polaznika

Prethodnih desetak godina prisustvovao sam brojnim edukacijama sličnog karaktera i mogu zaključiti da je prava rijetkost da netko toliko dugo može držati pažnju publike. G. Antolović ima karizmu, stručnost i sposobnost da na jako zanimljiv i specifičan način prenese znanje, drago mi je što sam imao prilike prisustvovati ovakvoj edukaciji!

Ovim putem želim izraziti pohvale na održani seminar. Predavači su motivirani, stručni i spremni na odgovaranje na specifična pitana polaznika. Teme su zanimljive, a sadržaj sveobuhvatan, ali i prilagođen polaznicima s malo predznanja.

Cijelu HR Akademiju smatram izuzetno korisnom, budući da dolazim iz tvrtke gdje su ljudski potencijali u smislu managementa i strateškog upravljanja tek u začetcima, te sam uz angažman, znanje i zaista stručnost svih predavača stekla dobar uvid u procese i prakse upravljanja ljudskim potencijalima.

Želim pohvaliti održani seminar u petak. Predavač je stručno i na jednostavan način obradio temu, a sudionici su bili aktivni, produbljujući temu s kvalitetnim pitanjima i slučajevima iz prakse. I molim vas da prenesete pohvale konobaru koji je bio toliko ljubazan i pristojan da bi mogao biti mentor i pozitivan primjer većini konobara koji rade u turizmu.

Seminari su mi bili korisni kao dobra osnova za započeti rad s novim alatima, s kojima dosad nisam imao priliku raditi. Predavači su bili stručni s dosta iskustva iz prakse te je sama organizacija seminara na visokom nivou. Preporučio bih seminare svima zainteresiranima za Internet marketing.

Zahvaljujem na odličnoj edukaciji – bilo nam je vrlo zanimljivo i korisno. Svi predavači, posebno g. Maričić, zaista su dali sve od sebe da podijele svoje veliko znanje i iskustvo s nama. Baš sam bila zadovoljna, a mislim i drugi polaznici.

HR Akademija svakako daje  dobar uvid u HRM procese, razumijevanje i širinu koncepta upravljanja ljudskim resursima i ljudskim potencijalima te je stoga osobito korisna osobama koje tek otpočinju karijeru u području ljudskih resursa, kao i osobama koje su na voditeljskim pozicijama, a koje neminovno zahtijevaju razumijevanje važnosti kvalitetnog upravljanja timom i ulaganja u potencijale.

Nakon što sam odslušala više od pola predviđenih modula edukacije – želim posebno istaknuti kao vrsne predavačice i stručnjakinje dvije osobe: gđu Nelu Bučević i gđu Jasminku Samardžiju. Bilo je vrlo vrlo zanimljivo, interaktivno i korisno za moj posao!

Ukoliko želite bez ograničenja čitati i preuzimati naše edukativne materijale registrirajte se. Za preuzimanje odabranog sadržaja, možete unijeti i e-mail adresu, na koju ćemo vam proslijediti poveznicu.