Kreiranje korisničkog računa, slažete se sa našim pravnim napomenama i uvjetima korištenja.

ILI

Kreiranje korisničkog računa, slažete se sa našim pravnim napomenama i uvjetima korištenja.

ILI

Pratite nas:

Prodajna Akademija

16. ožujka 2018. - 13. lipnja 2018.

Upisi su u tijeku

6 redovnih modula
48 nastavnih sati
+
4 izborna modula
32 nastavna sata
Više o voditelju

AKCIJSKI POPUST 15% ZA PRIJAVE I UPLATE DO 31. siječnja 2018.!

Organizacija i upravljanje prodajom, uz prodajne vještine i tehnike, čini osnovne i najvažnije kompetencije većine poduzetnika i managera, a posebice zaposlenika u sektoru prodaje. U vrijeme krize učinkovitost prodajnih timova, uz individualnu prodajnu sposobnost managera, predstavlja ključni čimbenik u rastu i razvoju tvrtke.

Prodajna Akademija napredni je program stručnog usavršavanja koji upravo odgovora na aktualne izazove poslovanja te razvija nužne prodajne i managerske kompetencije. Namijenjen je managerima, poduzetnicima te svim osobama zaposlenim u prodajnim odjelima i zainteresiranim za napredovanje u području prodaje.

Polaznici će tijekom edukacije intenzivno raditi na osobnom rastu i razvoju u prodajnom aspektu, naučit će upravljati svojim vremenom, stresom, kako biti učinkovitiji te kako adekvatno poslovno pregovarati u prodaji i koristiti emocionalnu inteligenciju. Sva predavanja obogaćena su brojnim praktičnim primjerima i pripremljenim vježbama. Intenzivno se koristi sinergija grupnog rada, a posebna će pažnja biti posvećena individualiziranom rješavanju konkretnih prodajnih primjera polaznika.

Predavači su iskusni stručnjaci s višegodišnjim radnim iskustvom na rukovodećim pozicijama u prodaji i marketingu te su održali tisuće prodajnih treninga u najvećim domaćim i inozemnim tvrtkama. Polaznicima će prenijeti napredna, korisna i praktična načela izvrsne prodaje, koja će moći pretvoriti u rast svojih osobnih i prodajnih rezultata organizacije u kojoj su zaposleni. Sva predavanja obogaćena su brojnim praktičnim primjerima i pripremljenim vježbama. Intenzivno se koristi sinergija grupnog rada, a posebna će pažnja biti posvećena individualiziranom rješavanju konkretnih prodajnih primjera polaznika.

Pregled programa po modulima

Više o predavaču

Sadržaj seminara:

 • Planiranje tržišta i prodaje
 • Gdje i kako napraviti rezultat?
 • Planiranje ciljeva i aktivnosti
 • Baza kupaca – pojam i značenje
 • Case Study – Pixy 1 i Pixy 2
 • ‘Pipeline’ – pregled i procjena budućih rezultata
 • Planiranje aktivnosti prema skupinama kupaca
 • Kriteriji selekcije za kategorizaciju kupaca
 • Key Account Management
 • Individualni akcijski plan

Više informacija o seminaru možete pročitati ovdje.

Više o predavaču

Sadržaj seminara:

 • Kako koristiti 12 prodajnih okidača u prodajnom procesu
 • Zašto koristiti cross-selling i up-selling?
 • Praktičan primjer prodajnog procesa – role play
 • Najčešće pogreške u prodaji
  Case study koji rješavaju polaznici:
  Prodajne metode i alati
  – Kreiranje jedinstvenog prodajnog prijedloga
  – Otvaranje prodajnog razgovora
  – Prodajni lijevak
  – korištenje pitanja po etapama prodajnog razgovora (otvorena, zatvorena, neutralna)
  – Opis proizvoda korištenjem argumentacije (značajka – prednost – korist)
  – Prodajne prezentacije rješenja kupčevih problema
  – Rješavanje prigovora na cijenu
  – Zaključivanje prodaje i postprodajne aktivnosti

Više informacija o seminaru možete pročitati ovdje.

Više o predavačici

Sadržaj seminara:

 • Upravljanje osobnim imageom i imageom odjela, tima, tvrtke
  Image kao komunikacija
  Zlatna pravila dobrog imagea
 • Poslovna retorika
  Komunikacija licem u lice/face to face (F2F)
  Forme verbalnog komuniciranja: razgovori, pregovori, sastanci…
 • Neverbalna komunikacija
  Govor tijela u funkciji pojačavanja, slabljenja ili obezvrjeđivanja verbalne komunikacije
  Primjeri poželjnih i opasnih neverbalnih signala
 • Vještine telefoniranja
  Izbjegavanje nesporazuma pri telefoniranju
  Bonton telefoniranja
 • Pisano komuniciranje/Dopisivanje
  Specifičnost pisanog komuniciranja
  Zlatna pravila dobrog pisanja
 • Elementarni  poslovni bonton u EU
  Jedinstvenosti i posebnosti suvremenog poslovnog bontona u zemljama EU/međusobni utjecaj globalizacije i nacionalnih kultura
  Tips & Tricks uljuđenog poslovnog komuniciranja s domaćim i stranim poslovnim partnerima

Više informacija o seminaru možete pročitati ovdje.

Više o predavaču

Sadržaj seminara:

 • Unaprijediti pregovaračke vještine djelatnika u prodaji
 • Naučiti strategije, taktike i tehnike uspješnog pregovaranja u prodaji
 • Dobiti savjete za integralno pregovaranje i vođenje teških pregovora
 • Steći vještine za djelotvorne ”win-win” prodajne ishode

Više informacija o seminaru možete pročitati ovdje.

Više o predavačici
Više o predavačici

Sadržaj seminara: 

9.00 – 13.00 dr. sc. Jasminka Samardžija

 • Što je prigovor i zašto klijenti prigovaraju?
 • Uzroci i pozitivne i negativne posljedice konflikata
 • Uspješno riješen prigovor snaženje partnerskog odnosa – Primjeri!
 • Vježbe aktivnog slušanja – cilj. eliminacija pretpostavki
 • Mi dajemo boju prigovoru – moćna (protu)pitanja za izbacivanje prigovora – Vježbe!
 • Postupak reagiranja na primjedbe u 3 faze – Vježbe!
 • Direktne i indirektne tehnike rješavanja konflikata – vježbe u paru
 • Vježbe u paru – usmeni odgovori na konkretne prigovore internih i eksternih klijenata
 • Kako prihvatiti kritiku, kako je izreći, kako dati pohvalu, a kako se ispričati u slučaju neopravdane reakcije?

14.00 – 16.00 dr. sc. Ana Havelka Meštrović

 • Kako funkcionira naš um (pod stresom)?
 • Upravljanje stresnim situacijama na poslu (time & goal management)
 • Upoznavanje vlastitih mehanizama reakcije na stres
 • Disanjem protiv stresa: Kako promjene u disanju utječu na mene?
 • Trening abdominalnog disanja– polaznici će naučiti kako pravilno izvoditi vježbu abdominalnog disanja

Više informacija o seminaru možete pročitati ovdje.

Više o predavačici

Sadržaj seminara:

 • Analiza prodaje po proizvodima, grupama proizvodima, rentabilnosti/koeficijent obrtaja, praćenje naplate (case study)
 • Analiza kupaca – kako prepoznati gdje nam nestaje dobit (case study)
 • Planiranje prodajnih i marketinških aktivnosti (case study)
 • Određivanje načina tržišne komunikacije s obzirom na planiranu prodaju
 • Kako marketinške aktivnosti utječu na dobit
 • Kako uspješno kombinirati različite prodajne kanale (specifičnosti različitih prodajnih kanala, odabir pravog prodajnog kanala za određeni proizvod)
 • Analiza konkurencije, praćenje grane i rasta cjelokupnog tržišta te utjecaj tih podataka na vlastito poduzeće, planiranje pomoću analize konkurencije

Više informacija o seminaru možete pročitati ovdje.

Više o predavačici

Sadržaj seminara:

 • Osnove komunikacije za vrijeme javnog nastupa
 • Razine utjecaja u nastupu
 • Analiza publike i prilagodba javnog nastupa publici
 • Kako privući i zadržati pažnju publike
 • Razvijanje samopouzdanja i sigurnosti u nastupu
 • Priprema i strukturiranje nastupa
 • Kako sadržaj učiniti jasnijim, zanimljivijim i pamtljivijim
 • Neverbalna komunikacija za vrijeme javnog nastupa
 • Analiza stilova nekih od vodećih govornika
 • Izbjegavanje najčešćih pogrešaka u nastupu
 • Prezentacije polaznika – snimanja i analize

Više informacija o seminaru potražite ovdje.

Više o predavačici

Sadržaj seminara:

 • vrste interne komunikacije
 • situacijsko komuniciranje
 • prilagodba komunikacije tipu sugornika ( DISC analiza)
 • vođenje razgovora pitanjima i elementi coaching razgovora
 • vještina aktivnog slušanja kao alat
 • neverbalna komunikacija kao alat
 • metakomunikacija kao alat
 • konflikti i njihovo rješavanje
 • vrste feedbacka i njihova prilagodba situaciji
 • pravila davanja razvojnog feedbacka
 • praktične vježbe, facilitacija
 • snimanje simulacija kamerom uz feedback

Više informacija o seminaru potražite ovdje.

Više o predavaču

Sadržaj seminara:

 • Uloga i zadaci voditelja
  Elementi koji utječu na uspjeh voditelja
  Ključne kompetencije voditelja
  LBI (Liedership Behaviour Inventory) – samoanaliza
 • Motivacija ljudi u prodaji
  Što je motivacija?
  Što nas motivira – samoanaliza
  Vrijednosti koje zaposleni očekuju od posla
 • Vodstveni stilovi
  Načini vođenja
  Douglas Mc Gregor X-Y teorija
  Kako sada vodimo ljude – samoanaliza
 • Situacijsko vođenje
  Razvojne faze zaposlenika i vodstveni stilovi
  Analiza testa vođenja ljudi
  Role play – Vođenje različitih pojedinaca
 • Individualni akcijski plan
  Napraviti procjenu motivacije pojedinih suradnika i tima u cjelini
  Napravite prikaz (analizu) trenutnog stanja kompetencija po svakom pojedinom suradniku
  Napravite raspored suradnika prema razvojnim fazama (R1-R4)

Više informacija o seminaru potražite ovdje.

Više o predavačici

Sadržaj programa:

 • “Teški” ljudi” – interni i eksterni klijenti
 • “Zašto sugovornici mogu biti i/li postati “teški”?
 • “Teški” kolege na istoj razini – interno, horizontalno komuniciranje
 • “Teški” podređeni – interno, vertikalno silazno komuniciranje
 • “Teški” nadređeni – interno, vertikalno uzlazno komuniciranje
 • “Teški” klijenti – eksterno, vertikalno uzlazno komuniciranje
 • Važna pitanja koja si trebamo postaviti u komuniciranju s “teškim” internim i eksternim klijentima
 • Konstruktivna komunikacija – kako da, a kako ne komunicirati s “teškim” internim i eksternim klijentima
 •   Emocionalna inteligencija i komunikacija s “teškim” internim i eksternim klijentima
 • Načelni savjeti/vještine ophođenja s uzrujanim internim i eksternim klijentima

Više informacija o seminaru potražite ovdje.

Više o predavaču

Sadržaj seminara:

 • Sustav izbora ljudi (u prodaji)
 • Ciljevi i metode rada u procesu traženja i selekcije zaposlenika
 • Važni čimbenici u procesu zapošljavanja
 • Analiza pojedinih poslova/funkcija i profiliranje
 • Regrutiranje kandidata – selekcija i traženje
 • Metode i tehnike traženja kandidata
 • Vrednovanje vještina i sposobnosti
 • Intervju – susret s kandidatom
 • Integracija zaposlenika u sustav organizacije (onboarding)
 • Uvođenje u rad – planovi
 • Dugoročni razvoj i osposobljavanje prodavača
 • Razvojne potrebe zaposlenika i razvojn plan
 • Rješavanje teških situacija i konflikata
 • Načini i metode rješavanja ‘teških’ situacija
 • Prekid rada – razlozi i postupak
 • Razgovori sa zaposlenicima kod prekida rada

Više informacija o seminaru potražite ovdje.

Prikaži sadržaj svih modula

Ciljna skupina polaznika:

Direktori i voditelji prodaje, komercijalisti i ostalo prodajno osoblje, voditelji izvoza, Key Account Manageri, svi koji rade u B2B i B2C okruženju, sve osobe koje su u direktnom kontaktu s krajnjim kupcima, vlasnici malih i srednjih tvrtaka, svi koji žele prodavati više i jednostavnije, uočiti pogreške koje rade u prodajnom procesu te bi željeli postati uspješniji prodavači.

KOTIZACIJA:

Redovita cijena programa:

6.500,00 kn + PDV

Promotivna cijena programa za uplate do 1. ožujka:

5.900,00 + PDV.

Za prijave 3 i više osoba iz iste tvrtke odobrava se popust 10% na ukupnu cijenu programa. Studentima i nezaposlenima odobravamo 30% popusta.

Svi redovni polaznici Prodajne Akademije ostvaruju pravo na popust 30% za izborne module.


Module je moguće polaziti i pojedinačno. Moguće je i plaćanje na 3 rate po 2.300,00 kn + PDV (1. rata plaća se avansno, ostale rate svaki mjesec uz pisanu narudžbenicu, ovjeren Ugovor i instrumente osiguranja).


Redovna cijena izbornih modula iznosi 1.590,00 kn + PDV po modulu, a promotivna cijena 1.390,00 kn + PDV.


Za polaznike su osigurani ručak i materijali na svim predavanjima.
Po završetku seminara polaznicima će biti uručeno Uvjerenje o uspješno završenom programu.

PRIJAVA NA PROGRAM

Klijenti o nama

Riječi polaznika

Prethodnih desetak godina prisustvovao sam brojnim edukacijama sličnog karaktera i mogu zaključiti da je prava rijetkost da netko toliko dugo može držati pažnju publike. G. Antolović ima karizmu, stručnost i sposobnost da na jako zanimljiv i specifičan način prenese znanje, drago mi je što sam imao prilike prisustvovati ovakvoj edukaciji!

Ovim putem želim izraziti pohvale na održani seminar. Predavači su motivirani, stručni i spremni na odgovaranje na specifična pitana polaznika. Teme su zanimljive, a sadržaj sveobuhvatan, ali i prilagođen polaznicima s malo predznanja.

Cijelu HR Akademiju smatram izuzetno korisnom, budući da dolazim iz tvrtke gdje su ljudski potencijali u smislu managementa i strateškog upravljanja tek u začetcima, te sam uz angažman, znanje i zaista stručnost svih predavača stekla dobar uvid u procese i prakse upravljanja ljudskim potencijalima.

Želim pohvaliti održani seminar u petak. Predavač je stručno i na jednostavan način obradio temu, a sudionici su bili aktivni, produbljujući temu s kvalitetnim pitanjima i slučajevima iz prakse. I molim vas da prenesete pohvale konobaru koji je bio toliko ljubazan i pristojan da bi mogao biti mentor i pozitivan primjer većini konobara koji rade u turizmu.

Seminari su mi bili korisni kao dobra osnova za započeti rad s novim alatima, s kojima dosad nisam imao priliku raditi. Predavači su bili stručni s dosta iskustva iz prakse te je sama organizacija seminara na visokom nivou. Preporučio bih seminare svima zainteresiranima za Internet marketing.

Zahvaljujem na odličnoj edukaciji – bilo nam je vrlo zanimljivo i korisno. Svi predavači, posebno g. Maričić, zaista su dali sve od sebe da podijele svoje veliko znanje i iskustvo s nama. Baš sam bila zadovoljna, a mislim i drugi polaznici.

HR Akademija svakako daje  dobar uvid u HRM procese, razumijevanje i širinu koncepta upravljanja ljudskim resursima i ljudskim potencijalima te je stoga osobito korisna osobama koje tek otpočinju karijeru u području ljudskih resursa, kao i osobama koje su na voditeljskim pozicijama, a koje neminovno zahtijevaju razumijevanje važnosti kvalitetnog upravljanja timom i ulaganja u potencijale.

Nakon što sam odslušala više od pola predviđenih modula edukacije – želim posebno istaknuti kao vrsne predavačice i stručnjakinje dvije osobe: gđu Nelu Bučević i gđu Jasminku Samardžiju. Bilo je vrlo vrlo zanimljivo, interaktivno i korisno za moj posao!

Ukoliko želite bez ograničenja čitati i preuzimati naše edukativne materijale registrirajte se. Za preuzimanje odabranog sadržaja, možete unijeti i e-mail adresu, na koju ćemo vam proslijediti poveznicu.