Kreiranje korisničkog računa, slažete se sa našim pravnim napomenama i uvjetima korištenja.

ILI

Kreiranje korisničkog računa, slažete se sa našim pravnim napomenama i uvjetima korištenja.

ILI

Pratite nas:

Mini MBA – Premium management skills

25. svibnja 2018. - 15. lipnja 2018.

3 redovna modula
24 nastavna sata
Više o voditeljici

U ovom trodnevnom programu ćete naučiti kako uspostaviti sustave ključnih indikatora (KPI) i kreirati operativni plan s budžetiranjem. Naučiti ćete definirati WBS strukturu, upravljati rizicima i projektnim timom s fokusom na rezultat projekta. Ispunjavanjem upitnika alata za osobni i timski razvoj Strength Deployment Inventory (SDI®) i Portreta Osobnih Vrlina dobiti ćete uvid u svoje voditeljske snage kako biste prepoznali okidače konflikata, prevenirali ih i  postigli bolje rezultate u interakciji s drugima.

Pregled programa po modulima

Više o predavačici

Sadržaj seminara:

 • Povezivanje operativnog plana sa strategijom i vizijom organizacije
  • Različiti poslovni planova i njihova poveznica
  • Balanced Scorecard – alat za kreiranje, praćenje i komunikaciju ciljeva
  • Uloga managera u kreiranju plana
 • Kreiranje operativnog plana
  • Kreiranje ambicioznog i dostižnog plana prihoda
  • Određivanje fiksnih troškova
  • Uključivanje varijabilnih troškova
  • Predviđanje jednokratnih troškova
  • Integriranje svih elemenata i kreiranje budgeta
 • Određivanje ciljeva i prikladnih KPIeva
  • Odabir KPIeva za različite organizacije
  • Usklađivanje ciljeva i KPIeva
  • Delegiranje ciljeva na organizaciju, do razine zaposlenika
 • Operacionalizacija i provođenje plana kroz kreiranje i upravljanje portfeljom projekata
  • Nominacija projekata
  • Evaluacija i prioritizacija projekata
 • Praćenje ostvarenja i upravljanje rezultatom
  • Monitoriranje i izvještavanje po KPIevima
  • Kreiranje dashboarda za praćenje
  • Korigiranje aktivnosti, reprioritizacija aktivnosti i dostizanje cilja

Više informacija o seminaru možete pročitati ovdje.

Više o predavačici

Sadržaj seminara:

Definiranje WBS strukture

 • Što je WBS struktura?
 • Kreiranje WBS strukture – alati i tehnike
 • Validiranje opsega projekta
 • Dekompozicija opsega projekta
 • Struktura WBS rječnika
 • Definiranje isporuka projekta
 • Definiranje kriterija prihvatljivosti
 • Ostali elementi WBS rječnika

Upravljanje rizicima

 • Koncepti i definicija rizika
 • Standard i regulatorni okvir (ISO 31000 i ISO 31010)
 • Implementacija okvira za upravljanje rizicima
 • Uspostava konteksta upravljanja rizicima u projektu
 • Identifikacija rizika
 • Analiza i vrednovanje rizika
 • Postupanje s rizicima
 • Prihvaćanje rizika i upravljanje rezidualnim rizicima
 • Komunikacija i konzultacije o rizicima
 • Nadzor i pregled rizika
 • Tehnike upravljanja rizicima temeljene na ISO 31010

Upravljanje projektnim timom

 • Identifikacija i dokumentiranje uloga u projektu
 • Definiranje odgovornosti i potrebnih vještina
 • Definiranje odnosa u timu i načina komunikacije
 • Pridobivanje adekvatnih članova tima
 • Upravljanje performansama članova tima
 • Davanje povratne informacije (feedback)
 • Rješavanje konflikata
 • Upravljanje promjenama u optimizaciji projektnih performansi

Više informacija o seminaru možete pročitati ovdje.

Više o predavačici

Sadržaj seminara:

 • Što je emocionalna inteligencija i kako utječe na uspješno upravljanje timom
 • Što je SDI® (Strength Deployment Inventory) alat i kako ga primijeniti u svrhu unaprjeđenja interpersonalnih odnosa
 • Koja je boja moje motivacije
 • Kako prepoznati što motivira druge
 • Koji je ključ kvalitetnog timskog rada
 • Kako prepoznati okidače konflikta te prevenirati konflikt
 • Tajne uspješnog upravljanja konfliktom
 • Koje su moje snage u ulozi voditelja / menadžera, te koje snage trebam razvijati
 • Individualni akcijski plan – koja ponašanja trebam promijeniti za bolje rezultate u interakciji s drugima

Svaki polaznik ispunjava dva upitnika online – SDI upitnik i Portret Osobnih Vrlina te se individualni rezultati tumače na radionici.

Radionica je interaktivna s različitim primjerima iz prakse.

Više informacija o seminaru možete pročitati ovdje.

Prikaži sadržaj svih modula

KOTIZACIJA:

Redovna cijena programa:

6.000,00 kn + PDV

Promotivna cijena programa za uplate do 10. svibnja:

5.500,00 kn + PDV

Za prijave 3 i više osoba iz iste tvrtke odobrava se popust 10% na ukupnu cijenu programa. Studentima i nezaposlenima odobravamo 30% popusta.


Module je moguće polaziti i pojedinačno. Moguće je i plaćanje na 3 rate po 2.100,00 kn + PDV (1. rata plaća se avansno, ostale rate svaki mjesec uz pisanu narudžbenicu, ovjeren Ugovor i instrumente osiguranja).


Za polaznike su osigurani ručak i materijali na svim predavanjima.
Po završetku seminara polaznicima će biti uručeno Uvjerenje o uspješno završenom programu.

PRIJAVA NA PROGRAM

Klijenti o nama

Riječi polaznika

Prethodnih desetak godina prisustvovao sam brojnim edukacijama sličnog karaktera i mogu zaključiti da je prava rijetkost da netko toliko dugo može držati pažnju publike. G. Antolović ima karizmu, stručnost i sposobnost da na jako zanimljiv i specifičan način prenese znanje, drago mi je što sam imao prilike prisustvovati ovakvoj edukaciji!

Ovim putem želim izraziti pohvale na održani seminar. Predavači su motivirani, stručni i spremni na odgovaranje na specifična pitana polaznika. Teme su zanimljive, a sadržaj sveobuhvatan, ali i prilagođen polaznicima s malo predznanja.

Cijelu HR Akademiju smatram izuzetno korisnom, budući da dolazim iz tvrtke gdje su ljudski potencijali u smislu managementa i strateškog upravljanja tek u začetcima, te sam uz angažman, znanje i zaista stručnost svih predavača stekla dobar uvid u procese i prakse upravljanja ljudskim potencijalima.

Želim pohvaliti održani seminar u petak. Predavač je stručno i na jednostavan način obradio temu, a sudionici su bili aktivni, produbljujući temu s kvalitetnim pitanjima i slučajevima iz prakse. I molim vas da prenesete pohvale konobaru koji je bio toliko ljubazan i pristojan da bi mogao biti mentor i pozitivan primjer većini konobara koji rade u turizmu.

Seminari su mi bili korisni kao dobra osnova za započeti rad s novim alatima, s kojima dosad nisam imao priliku raditi. Predavači su bili stručni s dosta iskustva iz prakse te je sama organizacija seminara na visokom nivou. Preporučio bih seminare svima zainteresiranima za Internet marketing.

Zahvaljujem na odličnoj edukaciji – bilo nam je vrlo zanimljivo i korisno. Svi predavači, posebno g. Maričić, zaista su dali sve od sebe da podijele svoje veliko znanje i iskustvo s nama. Baš sam bila zadovoljna, a mislim i drugi polaznici.

HR Akademija svakako daje  dobar uvid u HRM procese, razumijevanje i širinu koncepta upravljanja ljudskim resursima i ljudskim potencijalima te je stoga osobito korisna osobama koje tek otpočinju karijeru u području ljudskih resursa, kao i osobama koje su na voditeljskim pozicijama, a koje neminovno zahtijevaju razumijevanje važnosti kvalitetnog upravljanja timom i ulaganja u potencijale.

Nakon što sam odslušala više od pola predviđenih modula edukacije – želim posebno istaknuti kao vrsne predavačice i stručnjakinje dvije osobe: gđu Nelu Bučević i gđu Jasminku Samardžiju. Bilo je vrlo vrlo zanimljivo, interaktivno i korisno za moj posao!

Ukoliko želite bez ograničenja čitati i preuzimati naše edukativne materijale registrirajte se. Za preuzimanje odabranog sadržaja, možete unijeti i e-mail adresu, na koju ćemo vam proslijediti poveznicu.